Wizja i strategia

Zülpich, Zrównoważony rozwój 

Zapewnienie dynamicznego rozwoju w zakresie zrównoważonego rozwoju

Smurfit Kappa to firma, której podstawowym i trwałym celem jest tworzenie rozwiązań, które chronią to, na czym wszystkim zależy. Jest to rola, która jest obecna w kulturze i zachowaniach na wszystkich poziomach i we wszystkich obszarach naszej działalności. Jest to cel, który wpływa na nasze strategiczne decyzje biznesowe i działania, teraz i w przyszłości.

Naszymi strategicznymi priorytetami środowiskowymi są zmiany klimatyczne, lasy, woda i odpady. Rozumiemy, że nasz sukces jest napędzany przez nasz wysoko ceniony i zmotywowany zespół oraz zapewniamy zdrowie, dobre samopoczucie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Jesteśmy zaangażowani we wszystkie społeczności, z którymi współpracujemy.

Tworząc zrównoważoną wartość dla naszych klientów, inwestorów, pracowników, dostawców i społeczności, dążymy do najwyższych standardów ładu korporacyjnego i etycznego postępowania w biznesie. To zaangażowanie jest wpajane w całej naszej działalności, od sali konferencyjnej po halę produkcyjną, a także w całej naszej działalności i łańcuchu dostaw.