Wizja i strategia - zrównoważony rozwój | Smurfit Kappa

Wizja i strategia

zakład w Zulpich 

Dynamiczny i zrównoważony rozwój

Fundamentalnym i niezmiennym celem Smurfit Kappa jest tworzenie rozwiązań chroniących najbardziej istotne wartości. Wpływa on znacząco na naszą kulturę organizacyjną i działalność na wszystkich szczeblach i we wszystkich obszarach, a nawet strategiczne decyzje biznesowe, obecne i przyszłe działania.

Naszymi strategicznymi priorytetami w zakresie ochrony środowiska naturalnego są zagadnienia związane z globalnym ociepleniem, zanieczyszczeniem odpadami oraz ochrona lasów i zasobów wodnych. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasz sukces jest wynikiem pracy cenionego i zmotywowanego zespołu. Dlatego naszym pracownikom staramy się zapewnić jak najlepsze i bezpieczne warunki pracy, ochronę zdrowia i dobre samopoczucie. Angażujemy się w działania społeczne i współpracujemy z lokalnymi społecznościami, które chętnie wspieramy.

Tworząc realne wartości dla naszych klientów, inwestorów, pracowników, partnerów i społeczności, zawsze kierujemy się najwyższymi standardami ładu korporacyjnego i etyką postępowania w biznesie. Zasady te obowiązują w całej naszej organizacji, od sali konferencyjnej po halę produkcyjną i są widoczne we wszystkich aspektach naszej działalności.