Nasza droga do zerowej emisji netto

 

 

Prawdziwie zrównoważony rozwój musi być kompleksowy: od zaopatrzenia i współpracy z dostawcami, po produkcję i dostawę produktów do klientów. Nasze cele ekonomiczne są zgodne z naszymi zobowiązaniami społecznymi i środowiskowymi. Nasze długoterminowe ambitne cele zatwierdzone przez niezależne podmioty oraz nieustanne działania, dają nam dzisiaj dobrą pozycję do wywiązania się ze złożonych zobowiązań.

2005 - Nasz punkt startowy

 • Rok 2005 - punktem odniesienia dla naszego celu w zakresie emisji CO2 

2010 - Nasz postęp 

 1. Postawiony cel: redukcja względnej emisji CO2 o 20% do 2020 r. (poziom bazowy - 2005).
 2. Cel 20% redukcji, wyznaczony na rok 2020, został osiągnięty przed końcem 2013 z wynikiem 21%.
 3. Nowy cel: redukcja względnej emisji CO2 o 25% do 2020 r.
 4. Cel 25% redukcji emisji do 2020 r. został osiągnięty.  Nowy, jeszcze ambitniejszy cel: redukcja względnej emisji o 40% do 2030 r.
 5. Zatwierdzenie wartej 134 mln euro dot. inwestycji w nowy kocioł wielopaliwowy w Nettingsdorf (Austria).
 6. Długoterminowy cel: osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. oraz zwiększenie celu redukcji emisji do 55% do 2030 r.
 7. 2021: Zatwierdzenie przez SBTi naszego celu w zakresie emisji CO2 jako zgodnego z porozumieniem paryskim i celem powstrzymania globalnego ocieplenia poniżej 2°C. Zainicjowanie zobowiązań Better Planet 2050.

2022 -Nasz cel

 1. 2022: redukcja emisji CO2 o 43,9%. Pomyślnie przetestowany projekt wodorowy w naszej papierni Saillat (Francja). Ogłoszenie inwestycji o wartości prawie 100 milionów USD w zrównoważony kocioł na biomasę w papierni Cali (Kolumbia).
 2. 2023: Ważna inwestycja w fabrykę papieru i tektury Hoya (Niemcy). Oczekiwana jest redukcja emisji CO2 o 5500 ton rocznie.
 3. 2024: Instalacja najnowocześniejszego ekologicznego kotła na biomasę w papierni w Cali ma zmniejszyć naszą globalną emisję CO2 w zakresach 1 i 2 o około 6%.
 4. Weryfikacja przez niezależne podmioty. 
 5. Ok. 60 zdefiniowanych projektów do realizacji do 2030 r. w celu osiągnięcia naszego redukcji emisji CO2 o 55%.

2030 - 2050 - Nasze zobowiązania

 1. Skalowanie nowych i pojawiających się technologii, gdy tylko staną się dostępne.
 2. Możliwość użycia technologii neutralizacji odpadów węglowych w celu osiągnięcia zerowego poziomu netto do 2050 r.

pobierz nasz plan dojścia do zerowej emisji netto 

Nasze priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju