Nasza droga do zerowej emisji netto

 

 

Właściwie zrównoważony rozwój ma charakter kompleksowy: od zakupów i współpracy z naszymi dostawcami po produkcję i dostawę produktów do naszych klientów. Nasze cele ekonomiczne są dostosowane do zobowiązań społecznych, środowiskowych i związanych ze społecznością lokalną. Nasze długoterminowe ambicje, cele weryfikowane przez strony trzecie i nieustanne działania sprawiają, że jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji naszych zobowiązań.

 • 2005
  Rok 2005 punktem odniesienia dla naszego celu w zakresie emisji CO2.
 • 2010
  Wyznaczenie celu 20% redukcji względnej emisji CO2 do 2020 r.
 • 2013
  Cel 20% redukcji do 2020 r. zrealizowany z 21% obniżeniem emisji do końca 2013 r.
 • 2014
  Nowy cel redukcji emisji do 2020 r. ustalony na poziomie 25%.
 • 2018
  Osiągnięty cel redukcji emisji o 25%. Wyznaczenie bardziej ambitnego celu względnej redukcji emisji o 40% do 2030 r.
 • 2019
  Zatwierdzenie 134 mln euro na nowy kocioł do odzysku energii w Nettingsdorf w Austrii.
 • 2020
  Długoterminowy cel co najmniej zerowej emisji netto do 2050 r. i cel redukcji emisji do 2030 r. do 55%.
 • 2021
  Zatwierdzenie przez SBTi naszego celu w zakresie emisji CO2 jako zgodnego z porozumieniem paryskim i kursem znacznie poniżej 2oC. Rozpoczęcie realizacji zobowiązań Better Planet 2050.
 • 2022
  Redukcja emisji CO2 o 43,9%. Pomyślnie przetestowany projekt wodorowy w naszej papierni Saillat we Francji. Ogłoszenie dużej inwestycji o wartości prawie 100 mln USD w zrównoważony kocioł na biomasę w papierni Cali w Kolumbii.
 • 2023
  Ważna inwestycja w naszej papierni i zakładzie produkcji tektury Hoya w Niemczech. Spodziewana redukcja emisji CO2 o 5 500 ton rocznie.
 • 2024
  Rewizja procesu walidacji przez podmioty zewnętrzne.
 • 2024-2025
  Około 60 zdefiniowanych projektów do wdrożenia do 2030 r. w celu osiągnięcia docelowej redukcji emisji CO2 o 55%.
 • 2030
  Wdrożenie zaawansowanego technologicznie kotła na biomasę w papierni w Cali w Kolumbii, który zmniejszy globalne emisje CO2 z Zakresu 1 i Zakresu 2 o około 6%.
 • Po 2030 r.
  Wprowadzanie nowych i dopiero powstających technologii w miarę ich dostępności. 

pobierz nasz plan dojścia do zerowej emisji netto 

Nasze priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju