Czym się zajmujemy

 

Smurfit Kappa jest spółką FTSE 100 i jednym z wiodących dostawców opakowań papierowych na świecie, działającym w 22 krajach europejskich i 13 krajach obu Ameryk.

Nasze doświadczenie i wiedza tworzą nowe możliwości dla naszych klientów podczas, gdy my stale aktualizujemy nasze projekty opakowań i innowacje, aby zapewnić optymalny wybór i dostawy opakowań.
Prawie wszystkie surowce pochodzą z naszych papierni, tak więc stabilność jakości jest zawsze kluczowym atrybutem naszych produktów. Ponieważ produkty te są w 100% odnawialne i wytwarzane w sposób zrównoważony, pomagamy naszym klientom zmniejszyć wpływ na środowisko.

Papier

Produkujemy szeroką gamę papierów używanych głównie do opakowań. Nasza całkowita globalna zdolność produkcyjna papieru i tektury wynosi 8,3 milionów ton rocznie.

Dowiedz się więcej

Opakowania

Projektujemy, produkujemy i dostarczamy opakowania papierowe do pakowania, promowania i ochrony produktów naszych klientów. Produkujemy 12,5 mld metrów kwadratowych opakowań z tektury falistej oraz zajmujemy kluczowe pozycje w branży zaopatrzenia na rynku tektur, składanych kartonów i tub.

Odkryj nasze rozwiązania opakowaniowe

Recykling

Zapewniamy rozwiązania w zakresie recyklingu, aby upewnić naszych klientów w tym, że opakowania z tektury falistej i papier są przetwarzane w sposób odpowiedzialny, wydajny i niezawodny. Przetwarzamy ponad 7,4 miliardów ton odzyskanego papieru na całym świecie.

Dowiedz się więcej o recyklingu

Ikona leśnictwa

Leśnictwo

Posiadamy około 67 tys. hektarów lasów na całym świecie. Nasze zarządzanie lasami opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, wspieraniu wzrostu gospodarczego, odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów naturalnych i równości społecznej.

Dowiedz się więcej o leśnictwie