Smurfit Kappa | Wspieramy ludzi i społeczności lokalne

Ludzie i społeczności

Postać spacerującego Pracownika 

Wspieramy naszych pracowników i lokalne społeczności 

Chcemy być pracodawcą cenionym na całym świecie - atrakcyjnym miejscem pracy dla najlepszych talentów i ekspertów.

Ambicja ta jest nie tylko konsekwencją rozwoju firmy, ale wynika z głębokiego przekonania, że nasz sukces na całym świecie jest budowany przez doceniane i zmotywowane zespoły.

Właściwie zmotywowani pracownicy, są szczęśliwsi, bardziej produktywni i zaangażowani w życie firmy, pracują z przyjemnością. W Smurfit Kappa doskonale to rozumiemy. Ludzie, którzy wierzą, że ich działanie ma cel i sens są efektywniejsi, pracują intensywniej i łatwiej podejmują się realizacji trudnych zadań, a do tego są bardziej otwarci na współpracę w zespole. 

Naszym celem jest tworzenie dobrze zdefiniowanych stanowisk pracy o szerokich kompetencjach. Jednocześnie chcemy gwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej i dbać o dobre samopoczucie naszych pracowników w trakcie pracy, w drodze do niej i podczas powrotu do domu.

Liczba pracowników:
47 000
Inwestycje społeczne od 2020:
25,6 mln €
Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych na koniec 2023 r.
25,1%

Smurfit Kappa nieustannie udoskonala i rozwija swoją strategię HR, która oparta jest na poniższych filarach:

  • rozwój pracowników i zarządzanie talentami,
  • zarządzanie doświadczeniem pracowników,
  • inkluzja, różnorodność i równość,
  • nagrody i uznanie. 

Nasze działania opieramy na pięciu podstawowych zasadach przyjętych w strategii HR:

  • bezpieczeństwie i dobrym samopoczuciu,
  • przestrzeganiu przepisów prawa,
  • relacjach z pracownikami,
  • cyfryzacji procesów HR,
  • komunikacji wewnętrznej.

Staramy się być firmą przyjazną dla otoczenia.

Wprowadzamy nowoczesne technologie, inwestujemy w rozwiązania minimalizujące wpływ na środowisko naturalne, a także dbamy o swoich pracowników oraz wspieramy organizacje i instytucje działające na rzecz społeczności lokalnych. Jesteśmy firmą, która słucha swoich pracowników i odpowiada na ich potrzeby. Angażujemy się w projekty, które niosą pomoc osobom, które znalazły się trudnej sytuacji życiowej. W tym celu powstają wolontariaty pracownicze. Nasi koledzy, wspierani przez Smurfit Kappa, realizują wiele niezwykle cennych inicjatyw. Jako osoby wywodzące się z lokalnych środowisk i znające problemy oraz potrzeby społeczności, są w stanie najlepiej zorganizować i przeprowadzić bardzo konkretne działania, w które angażują się z całą mocą. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami Fundacji Smurfit Kappa, koncentrujemy się na przerywaniu cykli ubóstwa ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na najmłodsze pokolenia oraz zmniejszanie istniejących nierówności.