Ludzie i społeczności

Postać spacerującego Pracownika 

Wsparcie dla pracowników i społeczności lokalnych

Ambicją Smurfit Kappa jest to, aby być globalnie uznawanym przedsiębiorstwem, atrakcyjnym miejscem pracy i pracodawca z wyboru dla najlepszych talentów.
Te ambicje nie dotyczą tylko rozwoju naszej firmy, ale opierają się na naszym zrozumieniu, że nasz sukces jest realizowany przez nasze wysoko cenione i zmotywowane zespoły na całym świecie.

Pracownicy, którzy znajdują motywację w pracy, są szczęśliwsi, bardziej produktywni i bardziej zaangażowani. Jest to dobrze rozumiane przez środowisko biznesowe. Ludzie, którzy wierzą, że ich praca ma sens i szerszy cel, są bardziej skłonni do cięższej pracy, podejmowania trudnych lub niepopularnych zadań i efektywnej współpracy. Naszym celem jest tworzenie znaczącej pracy o szerszym znaczeniu, przy jednoczesnym zapewnieniu zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia naszych pracowników w zakładzie, w drodze do pracy i do domu.

Pracowników
48 000
Inwestycji społecznych w 2021
4.9 mln euro
Globalnej redukcji wskaźnika TRIR w 2021
1.7%

 

Właśnie dlatego Smurfit Kappa dąży do ciągłej ewolucji i doskonalenia swojej strategii dotyczącej pracowników oraz dlaczego rozwinęły się nasze filary HR: People Development & Talent Management, Employee Experience for Performance, Inclusion, Diversity & Equality oraz Reward & Recognition. Opierają się one na pięciu podstawowych zasadach naszej strategii HR — bezpieczeństwie i dobrym samopoczuciu, ramach prawnych, relacjach z pracownikami, systemach informatycznych HR, komunikacji wewnętrznej.

W społecznościach, w których się znajdujemy i zgodnych z zasadami naszej Fundacji, Smurfit Kappa koncentruje się na przerywaniu cykli ubóstwa i zależności, kiedy i gdzie one istnieją, począwszy od najmłodszych pokoleń.