Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

 

Wytwarzanie produktów w bezpiecznym i zdrowym środowisku pracy jest ważne dla wszystkich naszych interesariuszy, zwłaszcza dla naszych pracowników, ich rodzin i społeczności, w których działamy. Dlatego bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników to coś, co traktujemy bardzo poważnie.

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych zespołów na całym świecie jest podstawą działania Smurfit Kappa, a także podstawą naszej społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to część naszej kultury, która jest ugruntowana w naszych wartościach organizacyjnych: Bezpieczeństwo, Uczciwość, Lojalność i Szacunek. Rzeczywiście, naszą wizją jest zapewnienie, aby każdego dnia każdy pracownik Smurfit Kappa bezpiecznie wracał do swoich rodzin.

Koncepcja ta dotyczy w równym stopniu nie tylko naszych własnych pracowników, ale także wykonawców, podwykonawców i innych odwiedzających nasze strony. Prowadzenie globalnego, zintegrowanego modelu biznesowego oznacza, że posiadamy zestaw procedur BHP i systemów zarządzania, które są wdrażane i zarządzane przez nasze wszystkie fabryki, od zakładów produkcyjnych po biura. Lokalne zespoły ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zapewniają, że przestrzegamy lokalnych przepisów, ale także stosujemy się do Zasad Grupy i protokołów audytów.

Nasza inicjatywa Safety for Life określiła sześć obszarów wysokiego ryzyka, dla których opracowano specjalne narzędzia promujące silne zarządzanie ryzykiem i bezpieczne decyzje w pracy. Te obszary to: izolacja energetyczna, zarządzanie wykonawcami, kontakt z ruchomymi maszynami, interakcje ludzi i pojazdów, magazyn i hale oraz praca na wysokości.

 

Globalna redukcja TRIR w 2021 r.
1.7%
Średni spadek od 2018 r.
14%
Wynik zaangażowania w BHP.
77%