Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

 

Wytwarzanie produktów w bezpiecznym i zdrowym środowisku pracy jest ważne dla wszystkich naszych interesariuszy, zwłaszcza dla naszych pracowników, ich rodzin i społeczności, w których działamy. Dlatego zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników traktujemy priorytetowo.

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych zespołów na całym świecie jest podstawą działania Smurfit Kappa, a także fundamentem naszej społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to część naszej kultury organizacyjnej, wywodzącej się z wartości, takich jak: 

  • bezpieczeństwo, 
  • uczciwość, 
  • lojalność
  • szacunek. 

Bezsprzecznie, najważniejsze dla nas jest zagwarantowanie bezpieczeństwa, aby każdy pracownik Smurfit Kappa każdego dnia bezpiecznie wrócił do swojej rodziny.

Tę zasadę stosujemy w równym stopniu zarówno względem naszych pracowników, jak i współpracowników, podwykonawców i innych osób odwiedzających nasze fabryki. Prowadzenie globalnego, zintegrowanego modelu biznesowego oznacza, że dysponujemy zestawem odpowiednich procedur BHP i systemów zarządzania, które są wdrożone i stosowane we wszystkich naszych fabrykach i obiektach, od zakładów produkcyjnych po biura.  Nasze zespoły BHP dbają, aby wszystkie działania były zgodne z przepisami lokalnymi, zasadami przyjętymi w grupie oraz wnioskami z raportów i audytów naszych klientów.  

Safety for Life – to nasza inicjatywa, której celem jest promocja bezpiecznych zachowań w miejscu pracy. Określiliśmy sześć obszarów podwyższonego ryzyka, dla których przygotowano specjalne działania promujące zasady zarządzania ryzykiem i podejmowania bezpiecznych decyzji. Te obszary to: izolacja elektryczna, zarządzanie wykonawcami, kontakt z maszynami, interakcje z pojazdami, magazyny i miejsca załadunku oraz praca na wysokości.

Zmniejszenie całkowitej liczby obrażeń podlegających rejestracji (TRIR) w 2022 o:
13,6%
Spadek liczby obrażeń (TRIR) od 2018 r.
50%
Najnowszy wynik zaangażowania w BHP:
77%