Strategia

Pracownicy administracyjni Smurfit Kappa 

Naszą wizją jest być docenianym pracodawcą na całym świecie. Wierzymy, że nasi pracownicy są bijącym sercem naszej firmy.

W 2019 r. uruchomiliśmy naszą strategię personalną na lata 2020-2023. Kontynuujemy jej rozwój z roku na rok, aby zapewnić, że firma będzie odnosić sukcesy w obszarze rozwoju kadry pracowniczej.

Nasza strategia ma na celu pomóc nam przyciągać, zatrzymywać, nagradzać oraz uwalniać talenty i potencjał ludzi. Rozwój naszych pracowników w celu rozwijania naszej działalności i realizacji tego celu koncentruje się w szczególności na:

  • zrozumienie potrzeb organizacyjnych i strategii biznesowej,
  • identyfikacja Strategii HR i Priorytetów Ludzi wymaganych do realizacji strategii biznesowej,
  • zdefiniowanie mapy realizacji strategii HR w celu zapewnienia „kapitału ludzkiego” w celu sprostania wyzwaniom biznesowym i realizacji strategii biznesowej,
  • dostarczanie usług wspierających HR i rozwój możliwości dla obecnych i przyszłych potrzeb działów kadr.

Nasza strategia personalna opiera się na czterech kluczowych filarach:

Ikona rozwoju ludzi

Rozwój pracowników i zarzadzanie talentami

Nasze ambicje

Pomagać naszym Pracownikom w rozwijaniu ich kariery oraz wykorzystaniu potencjału do realizacji wspólnych celów i ambicji.

Ikona doświadczenia pracownika

Doświadczenie pracowników

Nasze ambicje

Tworzyć dwukierunkowy dialog, aby Pracownicy rozumieli naszą strategię i rolę, jaką odgrywają w jej realizacji oraz inspirować ich do osiągania najlepszych wyników każdego dnia.

Ikona Inkluzywności, Równość i Różnorodności

Integracja, różnorodność i równość

Nasze ambicje

Tworzyć integracyjne miejsce pracy, w którym każdy ma poczucie przynależności i może być sobą w codziennej pracy.

Ikona nagród i wyróżnień

Nagrody i uznanie

Nasze ambicje

Przyciągnąć, utrzymać i doceniać naszych pracowników dzięki konkurencyjnym ofertom. Chcemy mieć pewność, że pracownicy są nie tylko godnie wynagradzani ale również dostrzegani i doceniani w miejscu pracy.