Strategia personalna | Smurfit Kappa | Pracodawca z wyboru

Strategia personalna

Pracownicy administracyjni Smurfit Kappa 

Ambicją Smurfit Kappa zawsze było osiągnięcie pozycji firmy docenianej na całym świecie, doskonałego miejsca pracy i pracodawcy wybieranego przez najbardziej utalentowanych pracowników.

Ambicje te wynikają nie tylko z rozwoju naszej działalności, ale także ze zrozumienia, że nasz sukces jest efektem pracy cenionych i zmotywowanych zespołów na całym świecie.

Realizowana strategia ma pomóc nam w przyciąganiu, zatrzymywaniu i docenianiu pracowników, rozwijaniu talentów i potencjału ludzi oraz zespołów. Rozwój naszych pracowników przyczynia do rozwoju naszej działalności dlatego szczególnie koncentrujemy się na:

  • zrozumieniu potrzeb organizacyjnych i biznesowych,
  • identyfikacji elementów strategii personalnej i określeniu priorytetów niezbędnych do realizacji strategii biznesowej,
  • zdefiniowaniu mapy drogowej działań w obszarze HR w celu zapewnienia kapitału ludzkiego właściwego dla realizacji strategii biznesowej i sprostaniu rynkowych wyzwań, 
  • realizacji lokalnych działań i dostarczaniu usług HR odpowiadającym obecnym i przyszłym potrzebom. 

Nasza strategia personalna jest oparta na czterech kluczowych filarach: 

ikona nagrody

Rozwój pracowników i zarządzanie talentami

Naszą ambicją jest pomaganie pracownikom w rozwijaniu karier oraz wykorzystanie ich potencjału do realizacji wspólnych celów i ambicji.

ikona doświadczenia

Doświadczenia pracowników i komunikacja wewnętrzna

Naszą ambicją jest tworzenie pełnego dialogu, aby uświadomić pracownikom naszą strategię oraz ich rolę w jej realizacji, a także motywowanie ludzi do osiągania jak najlepszych wyników każdego dnia.

ikona integracja

Integracja, różnorodność i równość

Naszą ambicją jest tworzenie integracyjnego miejsca pracy, w którym każdy czuje się szanowany i może być sobą w swojej codziennej pracy. 

ikona nagrody

Nagrody i uznanie

Naszą ambicją jest przyciąganie, utrzymanie i docenianie pracowników dzięki konkurencyjnym warunkom zatrudnienia. Chcemy aby pracownicy byli nie tylko właściwie wynagradzani ale również dostrzegani i doceniani w miejscu pracy.