Raportowanie postępów

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022

Pobierz raport

Przykładamy dużą wagę, aby nasza działalność wspierała bardziej zieloną i niebieską planetę. Oznacza to właściwe decyzje i działania zarówno na rzecz naszych pracowników, jak i społeczności oraz środowiska naturalnego. Nasze produkty i procesy mają realny wpływ na naszych partnerów i klientów oraz łańcuch wartości. 
Prawdziwie zrównoważony rozwój musi być kompleksowy: od zaopatrzenia i współpracy z dostawcami, po produkcję i dostawę produktów do klientów. Nasze cele biznesowe są zgodne z naszymi zobowiązaniami społecznymi i środowiskowymi. 

 
Najważniejsze wnioski z Raportu Zrównoważonego Rozwoju

Przeczytaj o naszych najważniejszych osiągnięciach środowiskowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób podejmujemy wymierne działania we wszystkich naszych strategicznych celach zrównoważonego rozwoju.

 Zobacz raport w skrócie

Raport Zrównoważonego Rozwoju

Nasze osiągnięcia w 2022 r.

Redukcja emisji CO2 od 2005
43.9%
Raport SDR, emisje CO2
Ograniczenie zużycia wody
2.1%
Odpady
Redukcja odpadów trafiających na składowiska z naszych papierni od 2013 roku
24%
Inwestycje społeczne od 2020
18,4 mln €
Redukcja ChZT, Raport SDR
Zmniejszenie całkowitej liczby obrażeń podlegających rejestracji (TRIR) w 2022
13.6%
Sprzedaż produktów z certyfikatem Chain of Custody (CoC)
94.3%
Nasz plan dojścia do zerowej emisji netto

Nasze długofalowe ambitne cele, zatwierdzone przez niezależne podmioty, oraz nieustanne działania, dają nam dzisiaj dobrą pozycję do wywiązania się ze złożonych zobowiązań.

Zobacz nasz plan dojścia do zerowej emisji netto 

plan dojścia do zerowej emisji