SDR 2021, sprawozdawczość dotycząca zrównoważonego rozwoju

Nasze postępy w obszarach: Planeta, Ludzie i Biznes.

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021

Pobierz raport

Dążymy do tego, aby poprzez działalność wspierać bardziej zieloną i niebieską planetę. Oznacza to robienie właściwych rzeczy dla naszych pracowników, społeczności i środowiska naturalnego poprzez produkty i procesy, które mają rzeczywisty wpływ na naszych klientów i cały nasz łańcuch wartości. Prawdziwy zrównoważony rozwój jest kompleksowy: od zaopatrzenia i współpracy z naszymi dostawcami, po produkcję i dostawę produktów do naszych klientów. Nasze cele ekonomiczne są zgodne z naszymi obowiązkami społecznymi, wspólnotowymi i środowiskowymi.

Osiągnięcia w zrównoważonym rozwoju

Przeczytaj o naszych najważniejszych osiągnięciach środowiskowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób podejmujemy wymierne działania we wszystkich naszych strategicznych celach zrównoważonego rozwoju.

 Zobacz raport

Nasze osiągnięcia w 2021 r.

Redukcja emisji CO2 od 2005
41.3%
Raport SDR, emisje CO2
Redukcja odpadów trafiających na składowiska z naszych papierni od 2013 roku
29.2%
Odpady
Społeczne inwestycje w latach 2020-2021
12.6 mln euro
Produkty sprzedawane z certyfikatem CoC
93.45%
Redukcja COD od 2005
38.5%
Redukcja ChZT, Raport SDR
Poprawa poziomu zaangażowania pracowników
13%
Pracownicy rozmawiają