Zaangażowanie społeczne | Our Open Community | Smurfit Kappa
Open Our Community Polish Subtitles

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Wspieramy społeczności lokalne w budowaniu zrównoważonej przyszłości

Zobacz film

Chcemy być częścią lokalnych społeczności, w których z dumą funkcjonujemy.

W 2023 roku nasi pracownicy poświęcili sporo swojego czasu, energii i wiedzy, aby wspierać społeczności w zwalczaniu nierówności, zachęcać do działań mających na celu poprawę jakości życia, tworzyć możliwości edukacyjne i rozwojowe dla kolejnych pokoleń, a także inspirować i dawać przykład w kwestiach ochrony planety oraz tworzenia zrównoważonej przyszłość.

Fundacja Smurfit Kappa dofinansowała kilka tegorocznych inicjatyw, które miały na celu poprawę jakości życia, redukcję głodu i ubóstwa, poprawę edukacji, wyrównywanie szans oraz ochronę praw człowieka.

W 2023 roku nasi pracownicy całym sercem angażowali się w zbieranie funduszy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. W tym celu wzięli udział w wielu kreatywnych i odważnych inicjatywach.

Nasza Fundacja Smurfit Kappa obchodziła dziesiątą rocznicę powstania. Fundacja wspiera i finansuje wiele projektów, które realnie zmieniają życie wielu ludzi, szczególnie w obszarze edukacji dzieci i młodzieży.

Przeczytaj więcej
OUR OPEN COMMUNITY

W tej wyjątkowej publikacji dzielimy się przykładami wielu inspirujących działań, które zrealizowaliśmy w 2023 roku.

pobierz broszurę

Our Open Community broszura

Kategorie projektów społecznych

Nasze działania na rzecz społeczności lokalnych obejmują różne obszary, które podzieliliśmy na cztery kategorie:

WSPARCIE DLA SPOŁECZNOŚCI

 

75 projektów

Angażujemy nasze siły, środki i czas w ramach wolontariatu pracowniczego.

ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE

 

72 projekty

Aktywnie wspieramy działania promujące zdrowie i dobre samopoczucie.

LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

 

33 projekty

Wspieramy tworzenie nowych możliwości rozwoju i edukacji dla dzieci i młodzieży.

OCHRONA PLANETY

 

12 projektów

Podejmujemy szereg inicjatyw w celu ochrony naturalnego środowiska planety.

Podsumowanie naszych działań w 2022r.

Nasi koledzy z całego świata nadesłali wiele niezwykłych historii i wyjątkowych inicjatyw, które prezentujemy w raporcie "Our Open Community". Oto krótkie podsumowanie:

Osoby, które uzyskały wsparcie w trudnej sytuacji
7 551
charytatywne rajdy
Osoby niepełnosprawne, którym udzielono wsparcia
3 200
Osoby, które skorzystały z różnych form wsparcia
>100 000
pomoc w leczeniu
Osoby, którym udzielono pomocy w leczeniu
13 261
wsparcie dla rodzin
Osoby, którym poprawiono perspektywy zatrudnienia
3 200