Smurfit Kappa | Zmiany klimatyczne | Zrównoważony rozwój

Zmiany klimatyczne

 

Minimalizacja zużycia energii i przejście z paliw kopalnych na źródła odnawialne, w tym biomasę, to kluczowe elementy naszej strategii dotyczącej przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Jej celem jest ograniczenie emisji zgodne z Porozumieniem Paryskim i osiągnięcie co najmniej poziomu zero netto do 2050 r.

Łagodzenie zmian klimatu jest najpilniejszą kwestią naszych czasów, a naszą strategią jest zmniejszenie emisji CO2 w całym naszym łańcuchu wartości. Nasze dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej zmniejsza wpływ na klimat i obniża koszty. 

Nasze cele redukcji emisji dwutlenku węgla zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) jako zgodne z poziomami wymaganymi do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego.

Dostosowujemy naszą strategię dotyczącą zmian klimatycznych do celów zrównoważonego rozwoju ONZ: 7 (niedroga i czysta energia), 12 (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (działania na rzecz klimatu). Skupiamy się na zwiększeniu naszych własnych niskoemisyjnych i energooszczędnych systemów produkcyjnych, zwiększeniu wykorzystania paliw odnawialnych, zmniejszeniu śladu węglowego klientów i zmniejszeniu emisji CO2 w naszym łańcuchu dostaw.

Redukcja emisji

Nasz program redukcji emisji CO2 składa się z czterech części: 

1. Inwestowanie w redukcję emisji CO2 z paliw kopalnych

  • Przejście na paliwa o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla, w tym źródła energii neutralne pod względem emisji CO2:

- wykorzystanie biopaliw i elektryfikacja.

  • Badania i rozwój nowych i powstających technologii połączone z kontrolowanymi testami:

- zielony wodór, geotermia i technologia pomp ciepła.

2. Odnawialne źródła energii elektrycznej

3. Zmniejszenie zużycia energii

  • inwestowanie w technologie zmniejszające zużycie energii,
  • przeprojektowanie procesów oraz wdrażanie inteligentnych i energooszczędnych rozwiązań.

4. Inwestowanie w efektywne wytwarzanie energii

  • inwestowanie w wysokowydajne systemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej ('CHP'),
  • poprawa wydajności istniejących kotłów.

Korzystając z naszych narzędzi, w tym Paper to Box Pack Expert, współpracujemy z klientami w celu określenia wpływu ich opakowań na środowisko i opracowania optymalnych rozwiązań, które mogą znacznie obniżyć emisję. Pomagamy im w unikaniu marnotrawienia produktów, minimalizowaniu nadmiernie wykorzystywanych surowców do produkcji opakowań i zwiększeniu recyklingu.  

Nasze cele

  • Zmniejszenie emisji CO2 o 55% do 2030 w porównaniu z rokiem bazowym 2005 r.
  • Osiągnięcie co najmniej zerowej emisji netto do 2050 r.

Osiągnięty poziom:

  • osiągnęliśmy redukcję o 43,7% od 2005 r.

Nasz plan dojścia do zerowej emisji netto

Nasze długofalowe ambicje, cele zatwierdzone przez niezależne podmioty oraz nieustanne działania, dają nam dzisiaj dobrą pozycję do wywiązania się ze złożonych zobowiązań.

ZOBACZ NASZ PLAN

droga do zerowej emisji netto