Zmiany klimatyczne

 

Łagodzenie zmian klimatu to najpilniejsza kwestia naszych czasów, a naszą strategią jest redukcja emisji zgodnie z Porozumieniem Paryskim, do osiągnięcia co najmniej zera netto do 2050 roku.

Nasze cele redukcji emisji dwutlenku węgla zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) jako zgodne z poziomami wymaganymi do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego.

Dostosowujemy naszą strategię dotyczącą zmian klimatycznych do celów zrównoważonego rozwoju ONZ: 7 (niedroga i czysta energia), 12 (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (działania na rzecz klimatu). Skupiamy się na zwiększeniu naszych własnych niskoemisyjnych i energooszczędnych systemów produkcyjnych, zwiększeniu wykorzystania paliw odnawialnych, zmniejszeniu śladu węglowego klientów i zmniejszeniu emisji CO2 w naszym łańcuchu dostaw.

Redukcja emisji

Stosujemy trójstopniowe podejście w celu zmniejszenia naszego śladu węglowego:  

Wydajne wytwarzanie energii

  • Inwestowanie w wysokowydajne systemy ciepłowniczo-energetyczne
  •  Poprawa efektywności naszej aktualnej kotłowni

Programy oszczędzania energii

  • Zmniejszenie zużycia energii poprzez badania i nowe technologie
  • Inwestowanie w ograniczenie emisji CO2 z paliw kopalnych

Redukcja emisji węgla

  • Zmiana w kierunku obniżenia emisji CO2 ze źródeł takich jak biomasa i gaz ziemny

Korzystając z naszego zestawu narzędzi, w tym Paper to Box Pack Expert, współpracujemy z klientami w celu określenia wpływu ich opakowań na środowisko i opracowania optymalnych rozwiązań, które mogą znacznie obniżyć emisje. Pomagamy im w unikaniu marnotrawienia produktów, minimalizowaniu nadmiernie wykorzystywanych surowców do opakowań i zwiększeniu recyklingu. 

Nasze cele

  • Zmniejszenie emisji CO2 o 55% do 2030 w porównaniu z rokiem bazowym 2005 r.
  • Osiągnąć co najmniej zerową emisję netto do 2050 r.

Osiągnięty poziom:

  • osiągnęliśmy redukcję o 41,3% od 2005 r.