Zmiany klimatyczne

 

Łagodzenie zmian klimatu to najpilniejsza kwestia naszych czasów, a naszą strategią jest redukcja emisji zgodnie z Porozumieniem Paryskim, do osiągnięcia co najmniej zera netto do 2050 roku.

Nasze cele redukcji emisji dwutlenku węgla zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) jako zgodne z poziomami wymaganymi do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego.

Dostosowujemy naszą strategię dotyczącą zmian klimatycznych do celów zrównoważonego rozwoju ONZ: 7 (niedroga i czysta energia), 12 (odpowiedzialna konsumpcja i produkcja) i 13 (działania na rzecz klimatu). Skupiamy się na zwiększeniu naszych własnych niskoemisyjnych i energooszczędnych systemów produkcyjnych, zwiększeniu wykorzystania paliw odnawialnych, zmniejszeniu śladu węglowego klientów i zmniejszeniu emisji CO2 w naszym łańcuchu dostaw.

Redukcja emisji

Stosujemy trójstopniowe podejście w celu zmniejszenia naszego śladu węglowego:  

Wydajne wytwarzanie energii

  • Inwestowanie w wysokowydajne systemy ciepłowniczo-energetyczne
  • Poprawa efektywności naszej aktualnej kotłowni

Programy oszczędzania energii

  • Zmniejszenie zużycia energii poprzez badania i nowe technologie
  • Inwestowanie w ograniczenie emisji CO2 z paliw kopalnych

Redukcja emisji węgla

  • Zmiana w kierunku obniżenia emisji CO2 ze źródeł takich jak biomasa i gaz ziemny

Korzystając z naszego zestawu narzędzi, w tym Paper to Box Pack Expert, współpracujemy z klientami w celu określenia wpływu ich opakowań na środowisko i opracowania optymalnych rozwiązań, które mogą znacznie obniżyć emisje. Pomagamy im w unikaniu marnotrawienia produktów, minimalizowaniu nadmiernie wykorzystywanych surowców do opakowań i zwiększeniu recyklingu. 

Nasze cele

  • Zmniejszenie emisji CO2 o 55% do 2030 w porównaniu z rokiem bazowym 2005 r.
  • Osiągnąć co najmniej zerową emisję netto do 2050 r.

Osiągnięty poziom:

  • osiągnęliśmy redukcję o 43,9% od 2005 r.

Nasz plan dojścia do zerowej emisji netto

Nasze długofalowe ambicje, cele zatwierdzone przez niezależne podmioty oraz nieustanne działania, dają nam dzisiaj dobrą pozycję do wywiązania się ze złożonych zobowiązań.

ZOBACZ NASZ PLAN