Smurfit Kappa | Zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników

 

W Smurfit Kappa każdy głos ma znaczenie!

Dlatego staramy się angażować pracowników i wsłuchiwać w ich opinie.

Od 2014 r. prowadzimy cyklicznie badanie zaangażowania pracowników – My Voice. Nasi pracownicy, w specjalnej ankiecie, przekazują opinie na temat swojej pracy oraz sugestie dotyczące ewentualnych usprawnień i modyfikacji. Odbywa się to w poufny i bezpieczny sposób. Każdy z pracowników Smurfit Kappa może otwarcie wypowiedzieć się  na tematy z obszarów takich jak bezpieczeństwo, komunikacja, uznanie, rozwój talentów oraz w wielu innych kwestiach.  

Dzięki temu, że pracownicy mają możliwość swobodnego wyrażenia swoich opinii i zgłaszania wniosków, mamy unikalną okazję do poznania i zrozumienia potrzeb i oczekiwań wszystkich członków naszej organizacji. Każdy głos jest dla nas bardzo cenny i zawsze traktowany z szacunkiem. Badanie My Voice jest dla nas niezmiernie ważnym narzędziem, które pomaga nam identyfikować obszary wymagające ulepszeń oraz pozwala rozwijać strategię firmy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Dzięki zaangażowaniu pracowników i zgłaszanym przez nich sugestiom, w zakładach Smurfit Kappa na całym świecie, regularnie wdrażamy  nowe rozwiązania i  inicjujemy projekty, które przyczyniają się do tworzenia przyjaznego miejsca pracy, sprzyjają rozwojowi zawodowemu pracowników a także wzmacniają poczucie satysfakcji z realizacji powierzonych zadań i pełnionych ról.

W Smurfit Kappa stawiamy na ciągły rozwój i doskonalenie się, a badanie My Voice stanowi ważny element procesu budowania przyjaznego, transparentnego i otwartego miejsca pracy.