Zaangażowanie pracowników

 

W Smurfit Kappa Twój głos ma znaczenie.

W 2014 r. uruchomiliśmy MyVoice, pierwsze ogólnoświatowe badanie zaangażowania pracowników. Ponad 34 tys. pracowników wypełniło ankietę MyVoice, przekazując nam swoją opinię na temat pracy oraz sugestie dotyczące dalszych usprawnień. Doprowadziło to do wdrożenia ponad 1200 działań w naszych zakładach na całym świecie.
Nasze działania skupiliśmy wokół trzech obszarów:

  • Komunikacja – wdrożenie skuteczniejszych kanałów komunikacji z pracownikami na temat wyników firmy i działań lokalnych.
  • Uznanie - nagradzanie i uznanie dla zespołów lub osób, które wyróżniają się w swojej codziennej pracy.
  • Możliwości kariery – komunikowanie możliwości rozwoju kariery na wszystkich poziomach w ramach Grupy SK.

Opinie na temat MyVoice były niezwykle pozytywne. Dały naszym pracownikom możliwość wypowiedzenia się w kwestiach prowadzenia firmy i określenia działań, które doprowadzą do sukcesu w przyszłości.
Kolejna ankieta MyVoice została przeprowadzona w 2017r. Aktualnie opracowujemy dane w celu wdrożenia nowych inicjatyw i pomysłów.