Smurfit Kappa | Interesariusze | Zrównoważony rozwój

Interesariusze

opakowania e-commerce 

Zaangażowanie interesariuszy w zrównoważony rozwój

Ekologiczne firmy zachęcają do zróżnicowanych poglądów, a my zapewniamy możliwość dialogu z wieloma interesariuszami, którzy mają wpływ na naszą działalność. Z naszego doświadczenia wynika, że ta wymiana pomysłów i nasze kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju przynosi korzyści wszystkim.

Opinie naszych interesariuszy mają kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej działalności. Naszymi kluczowymi interesariuszami są klienci, inwestorzy, pracownicy, społeczności i dostawcy.

Nasze metody działania

Wiemy, które kwestie są ważne dla naszych interesariuszy dzięki ciągłemu, wielopoziomowemu zaangażowaniu z naszymi klientami, inwestorami, pracownikami, społecznościami i innymi istotnymi stronami. Dla interesariuszy nasze holistyczne podejście zapewnia:

 • Trafność: Ciągły dialog w celu zrozumienia ich zrównoważonych celów biznesowych i pomocy w rozwijaniu ich możliwości.
 • Wpływ: Docenianie ich opinii oraz dzielenie się doświadczeniami i najlepszymi praktykami z pracy z szerokim gronem dostawców i klientów.
 • Wartość: Zapewnienie, że dostarczamy maksymalną wartość w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez zrozumienie czynników napędzających zrównoważony rozwój w całym naszym łańcuchu wartości.
 • Wpływ: Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w celu lepszego zrozumienia i znalezienia zrównoważonych rozwiązań. Robimy to poprzez szkolenia, dyskusje przy wspólnym stole i spotkania – w tym konferencje i debaty partnerskie.

Interesariusze

Poprzez nasze działania dążymy do tworzenia trwałej wartości dla naszych klientów, inwestorów, pracowników, dostawców i społeczności, w których mamy przywilej działać. Robimy to z zachowaniem najwyższych standardów etycznych w biznesie. Zrównoważony rozwój tworzy wartość i jest kluczowym elementem naszej strategii. Współpracujemy z klientami i dostawcami, w sposób zrównoważony rozwijając ich i naszą działalność w całym łańcuchu wartości. Nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie opakowań są wydajne materiałowo, produkowane w sposób zrównoważony i wspierają klientów w realizacji ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

danfos
Wyeliminowanych ton plastiku rocznie
300

Pomoc firmie Danfoss w przejściu z opakowań styropianowych na papierowe.

 Inwestycje w przyszłość

Jednym ze sposobów, w jaki realizujemy nasze cele Better Planet 2050, jest inwestowanie w innowacyjne rozwiązania, które wywierają realny wpływ. Niezależnie od tego, czy instalujemy najnowocześniejsze technologie, zmieniamy nasze procesy operacyjne, czy też dokonujemy prostych modyfikacji, które przekładają się na znaczące zmiany, dążymy do tego, by zmieniać świat na lepsze.

W 2023 r. zainwestowaliśmy 6 mln euro w 12 000 paneli słonecznych w hiszpańskiej papierni Sanguesa.

Redukcja emisji CO2 w tonach rocznie
3200
Papiernia w Zülpich

Dla pracowników i społeczności lokalnych

Zobowiązujemy się do zarządzania naszą działalnością w sposób etyczny, rozumiejąc, że dobra postawa społeczna - sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z naszymi pracownikami, partnerami biznesowymi i społecznościami lokalnymi - jest integralnym składnikiem tworzenia zrównoważonej przyszłości.

Zaangażowanie naszych pracowników

Zapewniając bezpieczne miejsce pracy oraz integracyjną i opartą na wartościach kulturę organizacyjną, możemy przyciągać, angażować i wspierać najlepsze talenty.

Employees talking
Kobiety na stanowiskach kierowniczych - stan na koniec 2023 roku
25,1%

Zrównoważony rozwój w każdym aspekcie

 • Ikona cyrkularności

  Cyrkularność

  Praca w modelu biznesowym opartym na obiegu zamkniętym to nasze podejście do zapewniania zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Oznacza to, że angażujemy naszych interesariuszy na wszystkich etapach i dodajemy wartość do każdego z nich.
 • Integracja-nowość

  Integracja

  Wierzymy, że w celu dostarczania innowacyjnych i cyrkularnych rozwiązań najlepiej sprawdza się podejście integracyjne. Pracownicy, klienci, inwestorzy, dostawcy i społeczności lokalne mają do odegrania pewną rolę.
 • Innowacja-Ikona-nowy

  Innowacje

  Stworzenie środowiska biznesowego, które umożliwia ekologiczne innowacje, gwarantuje, że my i nasi klienci jesteśmy liderami.