Oświadczenie o dostępności| Smurfit Kappa

Oświadczenie o dostępności

Smurfit Kappa Group dąży do bycia organizacją integracyjną, różnorodną i wspierającą równość. W ramach tego zobowiązania naszym zamiarem jest zapewnienie dostępności cyfrowej i przyjaznych warunków każdemu kto odwiedza naszą stronę internetową.

Informacje dotyczące standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Aby mieć pewność, że nasza strona internetowa jest dostępna dla wszystkich, postępujemy zgodnie z opracowanymi przez World Wide Web Consortiums (W3C) standardami dotyczącymi dostępności treści internetowych - Web Content Accessibility Guidelines (w skrócie WCAG) w wersji 2.1.
WCAG to powszechnie uznany standard oceny dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. W ocenie dostępności treści stosowane są poziomy: A, AA i AAA.
Smurfit Kappa dąży do tego, aby, tam gdzie jest to możliwe, dostępność treści cyfrowych spełniała wymogi na poziomie AA. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć łatwy dostęp do większości naszych treści.

Jak spełniamy standardy WCAG

Aby mieć pewność, że działamy zgodnie ze standardami dostępności, nasza witryna:

 • używa obowiązującego kodu HTML i CSS
 • pozwalają użytkownikom zmieniać parametry wyglądu, aby poprawić ich indywidualne doświadczenia,
 • jest łatwa w nawigacji, niezależnie od urządzenia lub metody wejścia,
 • strony mają unikatowe i zgodne z treścią tytuły
 • zawiera przyjazne w użyciu linki i przyciski (tzw.buttony)
 • ma logiczną strukturę treści oraz przejrzystą hierarchię informacji
 • jest responsywna - automatycznie dostosowuje się do różnych rozmiarów ekranu bez utraty funkcjonalności i użyteczności.
 • posiada alternatywne opisy tekstowe dla funkcjonalnych treści nietekstowych (np. zdjęć i grafik, z których skorzystają osoby niewidome)
 • posiada czytelną mapę witryny (site map) i ścieżki nawigacyjne (breadcrumb) ułatwiające poruszanie się po stronie.

Zgodność z normami

Nasza strona internetowa jest w znacznym stopniu zgodna ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA.
Zidentyfikowaliśmy jednak niewielką liczbę przypadków, w których treści nie są w pełni zgodne ze standardem dostępności, co wynika z uzasadnionych przyczyn technicznych lub praktycznych. Przypadki te zostały opisane poniżej:

 • niewystarczający kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a kolorem tła (w niewielkiej liczbie elementów), co oznacza, że odczytanie niektórych słów może być utrudnione,
 • nieprawidłowa kolejność nagłówków spowodowana początkową konfiguracją strony, co może powodować, że treści będą pojawiać się na ekranie w niewłaściwej kolejności,
 • niektóre zdjęcia mogą zawierać znaczniki alt używane w centralnej bibliotece obrazów,
 • niektóre starsze pliki PDF mogą nie zawierać tytułów,
 • treści dostarczane są przez strony trzecie.

Ten poziom zgodności został potwierdzony przez niezależną organizację AbilityNet, która pomaga firmom w tworzeniu bardziej dostępnych stron internetowych.

Dalsze działania wspierające dostępność

Aby nasza strona internetowa na bieżąco spełniała standardy dostępności:

 • wymagamy zgodności z zasadami dostępności od dostawców usług w zakresie tworzenia stron internetowych
 • przeprowadzamy audyty dostępności z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych i zewnętrznych
 • zachęcamy użytkowników naszej strony do kontaktu z nami w celu zgłaszania problemów z dostępnością

Informacje zwrotne

 

Prosimy o poinformowanie nas w przypadku jakichkolwiek problemów z dostępnością naszej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści.

 • mailowo: web@smurfitkappa.com
 • tradycyjną pocztą na adres: Smurfit Kappa Group, Beech Hill, Clonskeagh, Dublin, D04N2R2, Irlandia.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć w ciągu 5 dni roboczych.