Innowacje

Design2Market 

Badamy cały łańcuch dostaw kompleksowo a nie indywidualnie. Analizując opakowania, transport, magazynowanie i ekspozycję produktów jako całość identyfikujemy bardziej zrównoważone możliwości rozwoju.

Nie jesteśmy tylko sprzedawcą opakowań dla naszych klientów, ale również partnerem biznesowym, z którym ściśle współpracujemy, opracowując rozwiązania dodające wartość do ich łańcuchów dostaw. Stosujemy holistyczne podejście, aby znaleźć rozwiązania, które mają wpływ i mogą być realizowane na dużą skalę. Prowadzi to do odpowiednich rozwiązań opakowaniowych, które zapewniają, że zapakowany produkt jest bezpiecznie transportowany i przechowywany oraz dostarczany konsumentowi w stanie nienaruszonym.

W ramach rozwoju naszych produktów i procesów wykorzystujemy myślenie inżynieryjne do analizowania wyzwań klientów i znajdowania kreatywnych rozwiązań dla określonych produktów i rynków. Dostarczamy naszym klientom inteligentniejsze i zrównoważone rozwiązania na trzy sposoby: Innowacje w naszych procesach, Innowacje w łańcuchu dostaw oraz Innowacje w rozwiązaniach opakowaniowych. Mając na uwadze obieg zamknięty na etapie projektowania oraz optymalizując zarówno opakowania pierwotne, jak i wtórne, możemy zapewnić wydajność transportu, przechowywania i ekspozycji, a na koniec zapewnić odzyskiwanie i recykling naszych produktów opakowaniowych.

Nasze podejście

Ikona wiedzy

Wiedza, doświadczenie i pasja

Naszym głównym celem jest wspieranie naszych klientów poprzez zaangażowanie i kreatywność naszych pracowników. Nasi ludzie są wysoce zmotywowani, dobrze wyszkoleni i posiadają niezrównaną wiedzę na temat opakowań, co stanowi podstawę naszej innowacyjności.

Ikona orientacji na klienta

Koncentracja na kliencie i zrozumienie ich potrzeb

Spoglądamy w przeszłość naszych produktów i idziemy o krok dalej, aby zapewnić klientom najlepsze dane i analizy, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe przy minimalnym ryzyku. Innowacje podważają status quo i stanowią fundamentalną część naszej strategii. Nasze podejście do innowacji jest zorientowane na rynek i koncentruje się na rozwiązywaniu problemów naszych klientów, czy to poprzez spostrzeżenia klientów, opracowywanie rozwiązań opakowaniowych, ulepszanie procesów, czy optymalizację wydajności łańcucha dostaw.

Ikona Nauki o Innowacjach

Nauka w innowacjach

W Smurfit Kappa innowacyjność opiera się na nauce. Posiadamy wspierającą sieć laboratoriów, obiektów i aplikacji, które pomagają nam tworzyć dopasowane do celu, opłacalne i zrównoważone rozwiązania opakowaniowe.

Ikona kreatywnego myślenia projektowego

Kreatywne myślenie projektowe

Mając ponad 1000 projektantów w naszych firmach i ponad 8500 koncepcji opakowań, wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię, aby dostarczać naszym klientom innowacyjne projekty opakowań i ekspozytorów.