Nasza gospodarka cyrkulacyjna

adidas video

Nasze holistyczne podejście zaczyna się od naszego modelu biznesowego, który daje nam możliwość działania w obiegu cyrkulacyjnym.

Dbamy o rozwój zasobów naturalnych, wykorzystujemy włókna pierwotne w najlepszy możliwy sposób i ponownie wykorzystujemy wszystko, co możemy. Model biznesowy oparty na obiegu zamkniętym zwiększa wydajność zasobów, zwiększając naszą konkurencyjność.

W przypadku Smurfit Kappa nasz model zamkniętego obiegu zaczyna się od 100% odnawialnych, zrównoważonych surowców pierwotnych. Nasze dobrze ugruntowane i zintegrowane podejście do odpowiedzialności producenta i recyklingu papieru oznacza, że 75% naszego surowca to włókna pochodzące z recyklingu - więcej niż jakikolwiek inny materiał opakowaniowy.

Używamy organicznych produktów ubocznych takich jak biopaliwa i ponownie wykorzystujemy włókna rozdzielone przez uzdatnianie wody w naszym procesie wytwarzania papieru. Dostawy odzyskanego papieru zawierają również inne materiały, takie jak metal, plastik, tekstylia, drewno i piasek, których nie możemy wykorzystać w naszych procesach. W miarę możliwości współpracujemy z lokalnymi organizacjami, aby znaleźć alternatywne sposoby ich wykorzystania, tworząc nowe możliwości biznesowe na poziomie lokalnym. Zamykamy również obieg, współpracując z innymi sektorami. Na przykład podczas procesu produkcji papieru celulozowego wydobywamy terpentynę i olej talowy, które są surowcami dla przemysłu chemicznego, medycznego i farmaceutycznego.

W rozwoju naszych produktów dążymy do synergii w ramach całego łańcucha dostaw. Na przykład stosowanie rozwiązań papierowych zapewnia efektywność linii pakujących naszych klientów, a ponadto poprawia możliwość recyklingu opakowań po użyciu.

Same lasy są zamkniętą pętlą, fundamentalną dla lokalnego klimatu i obiegu wody Gdy są zarządzane w zrównoważony sposób, dostarczają również surowców dla przemysłu i zatrudnienia.