Nasza gospodarka cyrkulacyjna

adidas video

Nasze holistyczne podejście zaczyna się od przyjętego modelu biznesowego, który daje nam możliwość działania w obiegu zamkniętym.

Dbamy o zasoby naturalne, wykorzystujemy włókna pierwotne w możliwie najlepszy sposób i wykorzystujemy wszelkie dostępne materiały zdatne do ponownego przetworzenia. Model biznesowy oparty na obiegu zamkniętym zwiększa wydajność zasobów i wpływa na naszą konkurencyjność.

W naszym modelu cyrkulacyjnym, cykl zaczyna się od w pełni odnawialnych i zrównoważonych surowców pierwotnych. Jako wiodący producent działamy z pełną świadomością i odpowiedzialnością. Dzięki takiemu podejściu aż 76% naszego surowca stanowią włókna pochodzące z recyklingu – to znacznie więcej niż w przypadku innych materiałów opakowaniowych.

Wykorzystujemy organiczne produkty uboczne, takie jak biopaliwa czy włókna odzyskane podczas  uzdatniania wody w procesie produkcji papieru. Dostarczana do nas makulatura często zawiera różnego rodzaju materiały, takie jak metal, plastik, tekstylia, drewno czy piasek, których sami nie możemy wykorzystać w naszych procesach, za to staramy się współpracować z lokalnymi podmiotami, aby znaleźć alternatywne sposoby ich wykorzystania, co tworzy nowe możliwości biznesowe na poziomie lokalnym. 

Zamykamy obieg również poprzez współpracę z innymi sektorami przemysłu. Przykładem może być proces produkcji papieru celulozowego, podczas którego uzyskujemy terpentynę i olej talowy, które stanowią surowce dla przemysłu chemicznego, medycznego czy farmaceutycznego.

W rozwoju naszych produktów dążymy do synergii w całym łańcuchu wartości. Na przykład stosowanie rozwiązań jednomateriałowych zwiększa wydajność linii pakujących naszych klientów, a ponadto ułatwia możliwość recyklingu opakowania po jego zużyciu.

Lasy, same w sobie, stanowią obieg zamknięty, mający fundamentalne znaczenie dla lokalnego klimatu i cyrkulacji wody w środowisku. Zarządzane w sposób zrównoważony mogą być doskonałym źródłem surowca dla przemysłu i fundamentem dla tworzących miejsc pracy w lokalnych społecznościach.