Oświadczenie o prywatności

SMURFIT KAPPA GROUP - ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

1. CEL I ZAKRES ZAWIADOMIENIA

Niniejsze zawiadomienie ma na celu wyjaśnić w jaki sposób Smurfit Kappa Group ("Grupa", "my", "nas" i "nasze") będzie obchodzić się z twoimi Danymi Osobowymi oraz określa informacje, w tym informacje osobowe wyszczególnione poniżej odnoszące się do ciebie ("Dane Osobowe"), które będą zbierane i przetwarzane przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. i/lub w jej imieniu przez podmioty trzecie świadczące usługi na jej rzecz w kontekście współpracy pomiędzy nami a tobą. 
Administratorem twoich Danych Osobowych jest Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-163), ul. Klasyków 36, która jest członkiem Grupy. Ogólnie, za twoje Dane Osobowe będzie odpowiadała Grupa. Aby uzyskać więcej informacji na temat Grupy, w tym by zobaczyć pełną listę podmiotów należących do Grupy, proszę kliknąć w link. Podmioty należące do Grupy wdrożyły procedury w celu zapewnienia ochrony twoich Danych Osobowych. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego zawiadomienia, prosimy o kontakt z Departamentem Prawnym Grupy w formie elektronicznej na adres: grouplegal@smurfitkappa.com lub z naszym Zespołem ds. RODO na adres siedziby Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z dopiskiem Zespół ds. RODO lub w formie elektronicznej na adres: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl.

2. ZASTOSOWANIE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA

WAŻNE: uprzejmie informujemy, że chociaż dokładamy wszelkich starań aby niniejsze zawiadomienie było tak kompletne i poprawne jak tylko jest to możliwe, nie jest ono wyczerpujące i może w przyszłości podlegać aktualizacjom zgodnie z rozdziałem 12 niniejszego zawiadomienia. 

Zawiadomienie jest podzielone na kilka rozdziałów, z których kilka lub wszystkie mogą cię dotyczyć w zależności od charakteru twojego powiązania z Grupą. W każdym przypadku przysługują ci pewne prawa na mocy prawa dotyczącego ochrony danych, które są wymienione w rozdziale 11. W szczególności przysługuje ci w każdym czasie prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas twoich Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy twoje Dane Osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Osoby do kontaktów biznesowych & marketingowych: jeżeli jesteś osobą wyznaczoną przez twojego pracodawcę/podmiot, który reprezentujesz do kontaktów biznesowych lub zdecydowałeś/aś się, aby otrzymywać od nas informacje marketingowe, możesz przeczytać w jakich celach oraz na jakich podstawach prawnych będziemy wykorzystywać twoje Dane Osobowe w rozdziale 4.

Użytkownicy strony internetowej: .Polityka plików cookies jeżeli używasz naszej strony internetowej, możesz przeczytać w jakich celach oraz na jakich podstawach prawnych będziemy wykorzystywać twoje Dane Osobowe jako użytkownika Strony internetowej w rozdziale 5A. Użytkownicy Strony internetowej powinni również zapoznać się z naszą

Użytkownicy mediów społecznościowych: jeżeli używasz naszych kont w mediach społecznościowych (Twitter i LinkedIn), możesz przeczytać w jaki sposób używamy twoich Danych osobowych jako użytkownika mediów społecznościowych w rozdziale 5b. 

Obecni Klienci: jeżeli jesteś obecnym klientem Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi celów oraz podstaw prawnych przetwarzania twoich Danych Osobowych w rozdziale 6.

Potencjalni Klienci: Jeżeli Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. nawiązał z tobą relację albo ty nawiązałeś z nami relację ale nie jesteś naszym klientem możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi celów oraz podstaw prawnych przetwarzania twoich Danych Osobowych w rozdziale 7.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

W zależności od charakteru naszej współpracy, możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe:

 • Jeżeli jesteś osobą do kontaktów marketingowych / biznesowych, twoje imię i nazwisko, stanowisko pracy, dane kontaktowe, czynności służbowe oraz obszary zainteresowania, wizerunek - w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeniach, a także informacje dotyczące twojej subskrypcji, otrzymania lub zainteresowania którąkolwiek z naszych list mailingowych lub newsletterów.
 • Jeżeli używasz naszej strony internetowej, informacje na temat twoich wizyt na naszej Stronie internetowej, twojej lokalizacji oraz adresu IP, informacje na temat używanej przez ciebie przeglądarki oraz data i godzina twoich wizyt na naszej Stronie internetowej, a w przypadku skorzystania z formularza „Skontaktuj się z nami” dodatkowo dane podane przez ciebie w tym formularzu,
 • Jeżeli zachodzi interakcja pomiędzy tobą a naszymi kontami w mediach społecznościowych, zbieramy twoje Dane Osobowe w zakresie obejmującym twoje imię i nazwisko, lokalizację, kraj, stanowisko służbowe, miejsce pracy, obszary zainteresowania, o ile te typy danych osobowych są widoczne na twoich kontach w mediach społecznościowych,
 • Jeżeli jesteś klientem: twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące fakturowania, szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem, wizerunek - w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeniach, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu,
 • Jeżeli jesteś potencjalnym klientem: twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem, wizerunek - w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeniach, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu. 

4. OSOBY DO KONTAKTÓW BIZNESOWYCH I MARKETINGOWYCH

Jeżeli jesteś osobą do kontaktów marketingowych / biznesowych, możemy pozyskiwać, zbierać oraz przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu promowania działalności biznesowej Smurfit Kappa Polska sp. z.o.o.;
 • W celu zapraszania cię na wydarzenia;
 • W celu nawiązania, rozwijania i podtrzymywania relacji z tobą;
 • W celu zarządzania i administrowania naszymi relacjami z osobami do kontaktów biznesowych/marketingowych reprezentujących klienta/potencjalnego klienta;
 • W celu wysyłania ci materiałów marketingowych, newsletterów i innych informacji;
 • W celu monitorowania i analizowania twojego zainteresowania materiałami, które do ciebie wysyłamy;
 • W celu wysyłania ci pocztą tradycyjną informacji marketingowych,
 • W celu przeprowadzania badań satysfakcji klientów oraz innego rodzaju ankiet;
 • W celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeń poprzez fotografowanie lub filmowanie.

Jeżeli chodzi o powyższe okoliczności, z reguły polegamy na uzyskanej od ciebie zgodzie na przetwarzanie twoich danych osobowych oraz w przypadku przesyłania ci materiałów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną na odrębnie pozyskanych od ciebie zgodach na takie działania. W pewnych okolicznościach (np. gdy pozostajemy z Tobą w relacji biznesowej oraz wysyłamy nasze materiały marketingowe pocztą tradycyjną) będziemy korzystać z naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przesłankę prawnie uzasadnionego interesu będziemy również wykorzystywać w celu nawiązania, rozwijania i podtrzymywania z Tobą relacji biznesowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak też w celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeń.

Zawsze będziesz miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji marketingowych (wycofać wcześniej udzieloną zgodę lub złożyć sprzeciw wobec dalszego przetwarzania twoich danych w celach marketingowych) zgłaszając rezygnację naszemu Zespołowi ds. RODO w formie pisemnej na adres siedziby Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z dopiskiem Zespół ds. RODO lub w formie elektronicznej na adres daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl.

5a. UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ

Jeżeli odwiedzasz naszą Stronę internetową, możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu utrzymania, ulepszania, testowania oraz monitorowania efektywności Strony internetowej
 • W celu monitorowania danych takich jak liczba gości, dane dotyczące ruchu na stronie oraz prawidłowości dot. danych demograficznych;
 • Aby upewnić się, że zawartość strony internetowej jest prezentowana w możliwie najbardziej efektywny sposób, aby usprawnić korzystanie z niej;
 • W celu powiadamiania cię o wszelkich zmianach dotyczących naszej strony internetowej i/lub naszych usług; oraz
 • W celu prowadzenia korespondencji/udzielenia odpowiedzi w związku ze zgłoszonymi zapytaniami poprzez formularz „Skontaktuj się z nami”.

Pozyskujemy, zbieramy oraz przetwarzamy takie informacje osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na chęci zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania strony internetowej oraz w celu analizy, które z prezentowanych na stronie treści są najbardziej interesujące dla osób odwiedzających stronę. Pozwala nam to na udostępnianie Strony internetowej w sposób ciągły oraz na ulepszanie jej tak, by lepiej odpowiadała potrzebom odwiedzających. Przesłankę prawnie uzasadnionego interesu wykorzystujemy również aby, zgodnie z twoimi oczekiwaniami, udzielić ci odpowiedzi/prowadzić z tobą korespondencję w związku ze zgłoszonym zapytaniem poprzez formularz „Skontaktuj się z nami”. 

5b. UŻYTKOWNICY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jeżeli odwiedzasz nasze konta w mediach społecznościowych, możemy pozyskać, zbierać i przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu rozpoznania danych demograficznych oraz zrozumienia preferencji i zainteresowań osób odwiedzających nasze konta w mediach społecznościowych aby zapewniać im lepiej dopasowane treści i informacje (profilowanie)
 • W celu optymalizacji osób odwiedzających nasze konta w mediach społecznościowych oraz kierowania treści do właściwego odbiorcy.

6. OBECNI KLIENCI

Jeżeli jesteś jednym z naszych obecnych klientów, możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu prowadzenia procesów administracyjnych, finansowych i operacyjnych;
 • W celu zapoznawania się oraz udzielania odpowiedzi na korespondencję i zapytania, które do nas kierujesz;
 • W celu monitorowania poziomu sprzedaży i obserwowania prawidłowości dotyczących sprzedaży;
 • W celu przeprowadzania kontroli “due diligence”;
 • W celu realizacji zamówień i zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z wszelkich zawartych z tobą umów sprzedażowych;
 • W celu przetwarzania płatności finansowych oraz zarządzania twoim kontem klienckim;
 • W celu zawierania umów z organizacją, z którą jesteś związany;
 • W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • W celu podejmowania wobec ciebie działań marketingowych. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi;
 • W celu zapewnienia zgodności z prawem spółek obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej;
 • W celu przeprowadzania badań satysfakcji klientów oraz innego rodzaju ankiet;
 • W celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. wydarzeń poprzez fotografowanie lub filmowanie.

Pozyskujemy, zbieramy i przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 • nasz prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia funkcjonowania naszej działalności oraz podtrzymywania naszej relacji z tobą;
 • konieczność wynikającą z faktu zawarcia i wykonywania umowy z tobą;
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami;
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dokumentowaniu organizowanych przez nas wydarzeń;
 • konieczność wynikająca z faktu, że przetwarzamy twoje Dane Osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym wynikającym z obowiązującego nas prawa w Polsce i Unii Europejskiej;
 • twoją zgodę na podejmowanie wobec ciebie działań marketingowych. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi.

W przypadku, gdybyś nie chciał dostarczyć nam swoich Danych Osobowych, abyśmy mogli przetwarzać je w powyższych celach, nie będziemy w stanie świadczyć usług ani sprzedawać ci naszych produktów.

7. POTENCJALNI KLIENCI

Jeżeli jesteś jednym z naszym potencjalnych klientów, możemy pozyskiwać, zbierać i przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

 • W celu rozwijania i podtrzymywania relacji z tobą;
 • W celu zarządzania i administrowania naszymi relacjami z potencjalnymi klientami;
 • W celu przygotowania do zawarcia umowy;
 • W celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska sp. z.o.o. wydarzeń poprzez fotografowanie lub filmowanie;
 • W celu podejmowania wobec ciebie działań marketingowych. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi.

Pozyskujemy, zbieramy i przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na rozwijaniu i podtrzymywaniu z tobą relacji biznesowej;
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dokumentowaniu organizowanych przez nas wydarzeń;
 • konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy na twoje żądanie; 
 • twoją zgodę na podejmowanie wobec ciebie działań marketingowych. Więcej
 • informacji znajduje się w rozdziale 4 niniejszego zawiadomienia – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nimi.

8. UJAWNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od charakteru związku, który cię z nami łączy, możemy ujawnić niektóre lub wszystkie Dane Osobowe otrzymane od ciebie i uzyskane o tobie następującym podmiotom/osobom: członkom i udziałowcom Grupy, usługodawcom świadczącym usługi wsparcia, usługodawcom świadczącym usługi związane z IT oraz stroną internetową, spółkom zajmującym się marketingiem, agencjom PR-owym, drukarniom, agencjom reklamowym oraz innym dostawcom, innym osobom z naszej organizacji, podmiotom/osobom trzecim zaangażowanym w przygotowanie lub organizowanie wydarzeń lub w nich uczestniczących, profesjonalnym doradcom takim jak doradcy podatkowi i radcy prawni, konsultantom i księgowym, władzom ustawodawczym (np. organom ścigania oraz organom publicznym) oraz stronom trzecim w związku ze sprzedażą lub zakupem Grupy lub majątku posiadanego przez Grupę.  

9. GRUPOWE PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje Dane Osobowe mogą zostać przez nas przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy ( "EOG" ) do innych członków Grupy i innych odbiorców. Niektórzy Odbiorcy (nasi dostawcy będący podmiotami trzecimi oraz inne spółki Grupy, którzy przetwarzają twoje Dane Osobowe w naszym imieniu mogą przekazywać twoje Dane Osobowe poza EOG do państwa, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony twoim Danym Osobowym. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do takiego przekazywania danych, zgodnie z naszą polityką: a) przekazywanie danych nie może nastąpić bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody; oraz b) wdrożona jest odpowiednia umowa dotycząca takiego przekazania, która zapewnia ochronę twoich Danych Osobowych. Szczegółową informację w zakresie zastosowanych zabezpieczeń możesz uzyskać kontaktując się z Zespołem ds. RODO.

10. PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli chodzi o Dane Osobowe osób do kontaktów biznesowych i marketingowych to, co do zasady, są one przechowywane przez okres utrzymywania naszych bieżących relacji lub wycofania zgody/złożenia sprzeciwu. W momencie kiedy ustalimy, że przechowywanie przez nas przedmiotowych Danych Osobowych nie jest już niezbędne, zostaną one usunięte z naszych systemów. 
Jeśli chodzi o Dane Osobowe użytkowników Strony internetowej to, są one przechowywane przez okres 12 miesięcy od czasu ostatniej wizyty na stronie.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe użytkowników mediów społecznościowych to są one przechowywane przez okres 12 miesięcy od czasu publikacji w mediach społecznościowych.
Jeśli chodzi o Dane Osobowe obecnych klientów to są one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowo-rachunkowego. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie twojej zgody albo naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy je przechowywać do czasu wycofania zgody/zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania. 
Jeśli chodzi o Dane Osobowe potencjalnych klientów to są one przechowywane przez okres 12 miesięcy od momentu ich pozyskania albo do czasu wycofania zgody/zgłoszenia sprzeciwu. 
Należy zauważyć, że w pewnych okolicznościach możemy przechowywać twoje dane przez dłuższy okres czasu, na przykład jeżeli dochodzimy roszczeń lub bronimy się przed nimi lub jeżeli mamy podstawy by sądzić, że zgodnie z prawem lub oczekiwaniami odpowiednich organów powinniśmy zachować twoje Dane Osobowe.

11. TWOJE PRAWA I JAK Z NICH SKORZYSTAĆ

Przysługuje ci szereg praw w odniesieniu do twoich Danych Osobowych, które są określone w niniejszym rozdziale 11. Prawa te obejmują zwłaszcza prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania twoich Danych Osobowych, tam gdzie takie przetwarzanie prowadzone jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach prawa te mogą nie być absolutne.

Prawo Więcej informacji
Prawo do sprzeciwu W każdym czasie przysługuje ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania twoich Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzamy twoje Dane Osobowe w oparciu o podstawę prawną polegającą na realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu. Kiedy przetwarzamy twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zawsze bierzemy pod uwagę i równoważymy wszelki potencjalny wpływ jaki może to mieć na ciebie i twoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Nie będziemy wykorzystywać twoich Danych Osobowych do działań, których wpływ na ciebie jest bardziej znaczący od naszych interesów (chyba, że posiadamy na to twoją zgodę lub jest to dozwolone lub wymagane prawem Polski lub Unii Europejskiej).
Prawo do dostępu Przysługuje ci prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas twoich Danych Osobowych oraz do dostępu do informacji o tobie, które znajdują się w naszym posiadaniu. Opłaty za złożone wnioski o udostępnienie danych będą pobierane jedynie wówczas, gdy w naszym odczuciu twoje żądanie jest nieuzasadnione lub nadmierne.
Prawo do sprostowania Przysługuje ci prawo do zażądania sprostowania lub uzupełnienia Danych Osobowych, które cię dotyczą, znajdujących się w naszym posiadaniu. 
Prawo do usunięcia W pewnych okolicznościach możesz również zażądać usunięcia twoich danych osobowych, na przykład jeżeli skorzystasz z prawa do sprzeciwu (patrz powyżej), wycofasz zgodę (patrz poniżej), a my nie będziemy mieli powodu, który pozwoli nam na dalsze przetwarzanie twoich Danych Osobowych lub jeżeli nie będziemy już potrzebowali twoich Danych Osobowych do celów określonych w niniejszym zawiadomieniu. 
Prawo do ograniczenia przetwarzania W pewnych przypadkach masz prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania twoich Danych Osobowych, w tym w przypadku, gdy masz podstawy by sądzić, że posiadane przez nas dane są niepoprawne lub że sposób w jaki wykorzystujemy informacje o tobie jest sprzeczny z prawem. Jeżeli w sposób skuteczny skorzystasz z tego prawa, będziemy przechowywać twoje Dane Osobowe i nie będziemy w inny sposób ich przetwarzać do momentu wyjaśnienia tych kwestii. 
Prawo do przenoszenia danych Możesz zażądać od nas dostarczenia ci twoich Danych Osobowych, które nam podałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz możesz zażądać abyśmy przesłali twoje Dane Osobowe bezpośrednio innemu administratorowi danych, jeżeli jest to technicznie wykonalne. Z tego prawa możesz skorzystać jedynie gdy: (1) przetwarzamy twoje Dane Osobowe za twoją zgodą lub w przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne w celu wykonania zawartej z tobą umowy; oraz (2) przetwarzanie jest prowadzone w sposób zautomatyzowany.
 Prawo do wycofania zgody Możesz wycofać w dowolnym momencie zgodę (jeśli ją wyraziłeś), przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Z powyższych praw można skorzystać składając stosowne żądanie naszemu Zespołowi ds. RODO w formie pisemnej na adres siedziby Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z dopiskiem Zespół ds. RODO lub w formie elektronicznej na adres: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl

Będziemy cię bezzwłocznie informować o wszelkich podjętych przez nas działaniach dotyczących złożonego żądania w związku z jakimkolwiek z tych praw, w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od złożenia żądania. Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, jeżeli okaże się to konieczne, aczkolwiek w wypadku powstania takiej sytuacji zostaniesz o tym poinformowany. Informujemy, że możemy cię prosić o zweryfikowanie twojej tożsamości, jeżeli będziesz chciał skorzystać z któregokolwiek z przysługujących ci praw dotyczących ochrony danych.

Przysługuje ci również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią strony www.uodo.gov.pl .

12. ZMIANY DO NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA ORAZ PYTANIA

Treść niniejszego zawiadomienia może podlegać zmianom w całości lub w części, wedle naszego uznania. Wszelkie zmiany będą wchodziły w życie natychmiast po przekazaniu ci zmienionego zawiadomienia.

Jeżeli kiedykolwiek postanowimy wykorzystać twoje Dane Osobowe w sposób znacząco różniący się od sposobu opisanego w niniejszym zawiadomieniu, lub od sposobu przekazanego ci w jakiejkolwiek innej formie podczas gdy były zbierane, zostaniesz o tym powiadomiony, oraz będziesz miał prawo wybrać, czy chcesz abyśmy wykorzystywali twoje Dane Osobowe w tenże nowy sposób.

Jeżeli masz jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki twoje Dane Osobowe są wykorzystywane lub przetwarzane przez Spółkę, prosimy o złożenie takiego zapytania, uwag lub wątpliwości w formie pisemnej do naszego Zespołu ds. RODO na adres siedziby Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z dopiskiem Zespół ds. RODO lub w formie elektronicznej na adres: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl