Informacja o ochronie danych osobowych | Smurfit Kappa

Informacja o ochronie danych osobowych

1. Informacje o niniejszej Polityce prywatności 

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności dane osobowe oznaczają wszelkie informacje przetwarzane przez Smurfit Kappa Group oraz Smurfit Kappa Polska, na podstawie których można cię bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować ("Dane Osobowe").

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do Danych Osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez nas i/lub w naszym imieniu przez naszych zewnętrznych usługodawców w trakcie Twojej współpracy z nami. 

Smurfit Kappa jest globalną firmą z lokalizacjami na całym świecie. Pełna lista podmiotów należących do Grupy jest dostępna tutaj. W ramach naszej globalnej działalności, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe staramy się przyjąć spójne podejście do przetwarzania przez nas Danych Osobowych. W zależności od regionu, w którym zamieszkujesz, podmioty należące do Grupy ustanowiły procedury zapewniające ochronę twoich Danych Osobowych. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności prosimy o kontakt z Działem Prawnym Grupy pod adresem: grouplegal@smuriftkappa.com (Smurfit Kappa Group) lub z Zespołem ds. ochrony danych osobowych pod adresem: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl (Smurfit Kappa Polska). 

2. Jakie Dane Osobowe przetwarzamy

Smurfit Kappa Polska, jako administrator danych, przetwarza Dane Osobowe: 

Osób do kontaktów biznesowych & marketingowych  
Użytkowników strony internetowej
Użytkowników mediów społecznościowych 
Obecnych Klientów 
Potencjalnych Klientów 
Obecnych Kontrahentów innych niż Klienci 
Potencjalnych Kontrahentów innych niż Klienci 
Osób upoważnionych do reprezentacji 

Smurfit Kappa Group, jako administrator danych, przetwarza dane odwiedzających stronę internetową (smurfitkappa.com) w zakresie  dotyczącym plików cookie. Więcej informacji o wykorzystywaniu plików cookie znajduje się w Polityce plików Cookies

3. Kategorie gromadzonych Danych Osobowych 

W zależności od charakteru naszej współpracy, możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe:

Jeżeli jesteś osobą do kontaktów marketingowych / biznesowych, w tym  wyznaczoną do realizacji umów: twoje imię i nazwisko, nazwę twojego pracodawcy / podmiotu, który reprezentujesz, stanowisko pracy, dane adresowe i kontaktowe, czynności służbowe oraz obszary zainteresowania, wizerunek - w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Smurfit Kappa Polska wydarzeniach, a także informacje dotyczące twojej subskrypcji, otrzymania lub zainteresowania którąkolwiek z naszych list mailingowych lub newsletterów.

Jeżeli używasz naszej strony internetowej: informacje na temat twoich wizyt na naszej stronie internetowej: adres IP, system operacyjny i przeglądarka używana do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, dostawca usług internetowych, oraz data i godzina połączenia ze Stroną internetową, a w przypadku skorzystania z formularza „Skontaktuj się z nami” dodatkowo dane podane przez ciebie w tym formularzu oraz dane dotyczące zgód marketingowych.

Jeżeli zachodzi interakcja pomiędzy tobą a naszymi kontami w mediach społecznościowych: twoje imię i nazwisko, lokalizację, kraj, stanowisko służbowe, miejsce pracy, obszary zainteresowania, o ile te typy danych osobowych są widoczne na twoich kontach w mediach społecznościowych, inne dane ujawniane w profilu użytkownika, dane przekazywane w treści komentarzy i przesyłanych wiadomościach.

Jeżeli jesteś obecnym klientem: twoje imię i nazwisko, nazwę podmiotu, dane adresowe i kontaktowe, informacje dotyczące fakturowania, szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem, wizerunek - w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Smurfit Kappa Polska wydarzeniach, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu.

Jeżeli jesteś potencjalnym klientem: twoje imię i nazwisko, nazwę podmiotu, dane adresowe i kontaktowe, szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem, wizerunek - w przypadku uczestnictwa w organizowanych przez Smurfit Kappa Polska wydarzeniach, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu. 

Jeżeli jesteś obecnym kontrahentem innym niż klient: twoje imię i nazwisko, nazwę, dane adresowe i kontaktowe, informacje dotyczące fakturowania, szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu.

Jeżeli jesteś potencjalnym kontrahentem innym niż klient: twoje imię i nazwisko, nazwę, dane adresowe i kontaktowe, szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu.

Jeżeli jesteś osobą upoważnioną do reprezentacji: twoje imię i nazwisko, nazwę podmiotu, który reprezentujesz, stanowisko, szczegóły twoich wizyt, korespondencji i innego rodzaju komunikacji z naszym personelem, a także wszelkie inne informacje, które zostały nam dostarczone przez ciebie lub w twoim imieniu lub które zostały pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów, w zakresie ujawnionych w rejestrach.

4. Cele przetwarzania Danych Osobowych

OSOBY DO KONTAKTÓW BIZNESOWYCH I MARKETINGOWYCH

Jeżeli jesteś osobą do kontaktów marketingowych / biznesowych, w tym wyznaczoną do realizacji umów możemy przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

W celu promowania działalności biznesowej Smurfit Kappa Polska;
W celu zapraszania cię na wydarzenia;
W celu nawiązania, rozwijania i podtrzymywania relacji z tobą;
W celu zarządzania i administrowania naszymi relacjami z osobami do kontaktów biznesowych/marketingowych reprezentujących obecnego / potencjalnego klienta / kontrahenta innego niż klient;
W celu kontaktowania się z tobą w sprawie realizacji umów;
W celu wysyłania ci materiałów marketingowych, newsletterów i innych informacji;
W celu monitorowania i analizowania twojego zainteresowania materiałami, które do ciebie wysyłamy;
W celu wysyłania ci pocztą tradycyjną informacji marketingowych,
W celu przeprowadzania badań satysfakcji klientów oraz innego rodzaju ankiet;
W celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska wydarzeń poprzez fotografowanie lub filmowanie.

Jeżeli chodzi o powyższe okoliczności, z reguły polegamy na uzyskanej od ciebie zgodzie na przetwarzanie twoich Danych Osobowych oraz w przypadku przesyłania ci materiałów marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną na odrębnie pozyskanych od ciebie zgodach na takie działania. W pewnych okolicznościach (np. gdy pozostajemy z Tobą w relacji biznesowej oraz wysyłamy nasze materiały marketingowe pocztą tradycyjną) będziemy korzystać z naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przesłankę prawnie uzasadnionego interesu będziemy również wykorzystywać w celu nawiązania, rozwijania i podtrzymywania z Tobą relacji biznesowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak też w celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska wydarzeń.

Zawsze będziesz miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji marketingowych (wycofać wcześniej udzieloną zgodę lub złożyć sprzeciw wobec dalszego przetwarzania twoich danych w celach marketingowych).  

UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ

Jeżeli odwiedzasz naszą Stronę internetową, możemy przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

W celu utrzymania, ulepszania, testowania oraz monitorowania efektywności Strony internetowej;
W celu monitorowania danych takich jak liczba gości, dane dotyczące ruchu na stronie oraz prawidłowości dot. danych demograficznych;
Aby upewnić się, że zawartość strony internetowej jest prezentowana w możliwie najbardziej efektywny sposób, aby usprawnić korzystanie z niej;
W celu powiadamiania cię o wszelkich zmianach dotyczących naszej strony internetowej i/lub naszych usług; oraz
W celu prowadzenia korespondencji/udzielenia odpowiedzi w związku ze zgłoszonymi zapytaniami poprzez formularz „Skontaktuj się z nami”.
W celu wysyłania ci materiałów marketingowych, newsletterów i innych informacji.

Przetwarzamy takie informacje osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na chęci zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania strony internetowej oraz w celu analizy, które z prezentowanych na stronie treści są najbardziej interesujące dla osób odwiedzających stronę. Pozwala nam to na udostępnianie Strony internetowej w sposób ciągły oraz na ulepszanie jej tak, by lepiej odpowiadała potrzebom odwiedzających. Przesłankę prawnie uzasadnionego interesu wykorzystujemy również aby, zgodnie z twoimi oczekiwaniami, udzielić ci odpowiedzi/prowadzić z tobą korespondencję w związku ze zgłoszonym zapytaniem poprzez formularz „Skontaktuj się z nami”. Wysyłanie Ci materiałów marketingowych, newsletterów i innych informacji będzie oparte na udzielonej przez Ciebie zgodzie/zgodach. 

Piksel Meta

W celu wyświetlanie reklam właściwym odbiorcom, zwiększenia sprzedaży oraz pomiaru wyników reklam, na niektórych stronach wykorzystujemy Piksel Meta. 

Obsługując mechanizm Piksel Meta operator platformy Meta Platforms Ireland Limited (dalej w tym punkcie nazywany Meta) ponosi wspólną z Smurfit Kappa Polska odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. Smurfit Kappa Polska przyjęła z Meta postanowienia Załącznika dotyczącego administratorów dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendum  w celu określenia stosownego zakresu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO w odniesieniu do Wspólnego przetwarzania danych. Wchodząc na ww. link można również zapoznać się z treścią umowy pomiędzy Meta a Smurfit Kappa Polska, jako operatorem strony. Powyższy załącznik należy traktować jako umowę zgodnie z art. 26 RODO pomiędzy Meta a Smurfit Kappa Polska jako dostawcą serwisu korzystającego z Piksel Meta, ponoszącymi wspólną odpowiedzialność.

Smurfit Kappa Polska przyjęła z Meta że odpowiada za przekazanie Państwu niniejszych informacji oraz że to meta odpowiada za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta po wspólnym przetwarzaniu. Korzystanie przez nas z danych Piksel Meta oraz o cele, dla których gromadzone i przekazywane są dane osobowe w ramach wspólnego przetwarzania danych są zgodne z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/. Więcej informacji o sposobie przetwarzania Danych osobowych przez Meta, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, wobec Meta oraz informacje wymagane przez art. 13 ust 1 lit. (a) i (b) RODO dotyczące przetwarzania danych przez Meta można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Meta pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Prosimy o bezpośredni kontakt z Meta, w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praw do informacji, poprawiania, usuwania, przesyłania danych i prawa do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli otrzymamy takie żądania, przekażemy je dalej. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pomimo ponoszenia wspólnej odpowiedzialności na podstawie art. 26 RODO, jako udostępniający serwisy korzystające z Piksel Meta nie mamy wpływu na gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych. Wyłączną odpowiedzialność za takie działania ponosi Meta.

W związku z usługami Meta, dane mogą być przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych poza EOG zostało zabezpieczone zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://www.facebook.com/help/566994660333381.
Mechanizm Piksel Meta wykorzystuje cookies i podobne technologie. Dodatkowe informacje dostępne są w Polityce plików Cookies

Google (usługi Ads Customer Match, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize)

Strona korzysta z usług Ads Customer Match, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize stworzonych i udostępnianych przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej zwaną Google).

Google wykorzystuje informacje zebrane przez te usługi do oceny korzystania przez użytkowników z naszych Serwisów oraz dostarczania informacji na temat ruchu na stronach naszych Serwisów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/terms oraz https://policies.google.com/

Wykorzystujemy powyższe usługi w celu analizy danych zebranych poprzez funkcje reklamowe Google, wyłącznie w celach statystycznych. Użytkownicy mają możliwość wyłączenia tych ustawień za pomocą Menedżera preferencji reklam dostępnego pod adresem https://adssettings.google.pl/.  

Wykorzystujemy dane również w celu reklamowania strony w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach internetowych innych podmiotów.

Dodatkowe informacje o zasadach współpracy Google i Smurfit Kappa Polska w przypadku powyższych usług dostępne są pod adresem https://privacy.google.com/businesses/processorterms/  
Powyższe usługi wykorzystują cookies i podobne technologie zgodnie z informacją w Polityce plików Cookies. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika Serwisu, który służy Google między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, co następnie umożliwia sporządzenie stosowanych zestawień.
Cookies i podobne technologie są wykorzystywane do przechowywania danych osobowych, takich jak godzina dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość wizyt użytkownika Serwisu na danej stronie internetowej. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przesyłane do Google w USA. Google może ujawniać te dane podmiotom trzecim.

Użytkownik Serwisu może zapobiec zbieraniu danych generowanych przez powyższe usługi. W tym musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki z linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje systemy Google za pomocą technologii JavaScript, że nie należy przesyłać żadnych danych i informacji o wizytach na stronach internetowych do usług Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uznawana przez Google za udzielenie sprzeciwu odnośnie zbierania danych.

Google LLC przetwarza dane osobowe w Stanach Zjednoczonych. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) zostało zabezpieczone zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie  https://policies.google.com/privacy/frameworks.

UŻYTKOWNICY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Jeżeli odwiedzasz nasze konta w mediach społecznościowych, możemy przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

W celu rozpoznania danych demograficznych oraz zrozumienia preferencji i zainteresowań osób odwiedzających nasze konta w mediach społecznościowych aby zapewniać im lepiej dopasowane treści i informacje (profilowanie).
W celu optymalizacji naszych kont w mediach społecznościowych oraz kierowania treści do właściwego odbiorcy.
W innych celach wynikających z treści przekazanego komentarza lub przesłanej wiadomości, w szczególności w celu udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.
Celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
W celu marketingowym w szczególności  w celu reklamowania usług dodatkowych oferowanych przez Smurfit Kappa Polska, informowania o konkursach i wydarzeniach.

Przetwarzamy takie informacje osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Informacje o przetwarzaniu danych w związku z prowadzeniem fanpage w serwisie Facebook oraz komunikacją za pośrednictwem komunikatora Messenger

Smurfit Kappa Polska jest administratorem danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Fanpage w serwisie Facebook. 
Prowadząc Fanpage w serwisie Facebook, Smurfit Kappa Polska korzysta z danych dostarczonych przez Meta Platforms Ireland Limited (dalej zwaną Meta) takich jak łączna liczba wyświetleń strony, działania użytkownika na stronie, działania dotyczące postów, wyświetlenia wideo, zasięg postów, komentarze, udostępnienia, odpowiedzi, obszary geograficzne, takie jak miasto i kraj, język, liczba polubień. Meta gromadzi i udostępnia Spółce te dane.
Meta Platforms Ireland Limited ponosi wspólną z Smurfit Kappa Polska odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. Ze względu na gromadzenie danych statystycznych przez Meta, Meta zobowiązała się do przyjęcia odpowiedzialności za możliwość gromadzenia danych statystycznych zgodnie z przepisami o ochronie danych. To samo dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Więcej informacji na ten temat, a także informacje dotyczące sposobu realizacji praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć na stronie Meta, a odpowiednie informacje na temat danych statystycznych pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Pod powyższym linkiem można również zapoznać się z treścią umowy pomiędzy Meta a Smurfit Kappa Polska. Zgodnie z tą umową, w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praw do informacji, poprawiania, usuwania, przesyłania danych i prawa do wniesienia sprzeciwu prosimy o kontakt bezpośrednio z Meta. Jeżeli otrzymamy takie żądania, przekażemy je dalej. 
Pomimo ponoszenia wspólnej odpowiedzialności na podstawie art. 26 RODO, administrująca Fanpage Smurfit Kappa Polska nie ma wpływu na gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych. Wyłączną odpowiedzialność za takie działania ponosi Meta Platforms Ireland Limited. 
Niezależnie od wspólnego przetwarzania danych w celach statystycznych, Meta jest administratorem danych przetwarzanych w swoich celach.
Dane przetwarzane w serwisie Facebook będą przekazywane:
  o Meta Platforms Ireland Limited,
  o osobom korzystającym z Fanpage,
  o podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
Dane przetwarzane w serwisie Facebook będą przetwarzane przez czas prowadzenie Fanpage.
Dane przetwarzane w serwisie Facebook będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie: https://www.facebook.com/help/566994660333381/?helpref=uf_share.

Informacje o przetwarzaniu danych w związku z prowadzeniem strony w serwisie LinkedIn

Smurfit Kappa Polska jest administratorem danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem strony w serwisie LinkedIn. 
Prowadząc stronę w serwisie LinkedIn, Smurfit Kappa Polska korzysta z danych dostarczonych przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (zwany dalej “LinkedIn”)LinkedIn przetwarza informacje dotyczące interakcji ze Stroną (np. czy strona jest wyświetlana czy odwiedzana). Dodatkowo LinkedIn przetwarza dane umieszczone przez Użytkownika strony LinkedIn w jego profilu, takie jak obowiązki służbowe, kraj, branża, poziom w hierarchii, wielkość firmy i dane stanu zatrudnienia. Dane te są agregowane i dostarczane do organizacji jako Informacje statystyczne, aby pomóc im lepiej zrozumieć trendy i dane demograficzne dotyczące osób wchodzących w interakcje ze Stroną w serwisie LinkedIn. Zagregowane informacje statystyczne dostarczone Smurfit Kappa Polska nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Na przykład Informacje statystyczne poinformują organizację, że użytkownicy z określonego kraju lub pracujący w określonej branży interesują się Stroną w serwisie LinkedIn, jednak Smurfit Kappa Polska nie będzie w stanie określić tożsamości tych użytkowników. Niezależnie od Informacji statystycznych i zgodnie z ustawieniami inni użytkownicy będą mogli wiedzieć posty publiczne lub akcje społecznościowe (np. polubienie lub dodanie do obserwowanych) podejmowane przez użytkownika na Stronach w serwisie LinkedIn.
LinkedIn ponosi wspólną z Smurfit Kappa Polska odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji na ten temat, a także informacje dotyczące sposobu realizacji praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć na stronie LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/124838/joint-controllership?lang=pl. Informacje na temat możliwości skorzystania z przysługujących użytkownikowi strony praw są dostępne pod adresem https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/116277?lang=pl. Treść zawartego porozumienia dostępna jest pod adresem https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum   
Niezależnie od wspólnego przetwarzania danych w celach statystycznych, LinkedIn jest administratorem danych przetwarzanych w swoich celach

Profil Firmy w Google

Korzystamy z usługi Profil Firmy w Google pozywającej na dodawanie opinii na temat Smurfit Kappa Polska.
Administratorem danych przetwarzanych w ramach tej usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland zgodnie z informacją dostępną pod adresem https://policies.google.com/privacy

OBECNI KLIENCI

Jeżeli jesteś jednym z naszych obecnych klientów, możemy przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

W celu prowadzenia procesów administracyjnych, finansowych i operacyjnych;
W celu zapoznawania się oraz udzielania odpowiedzi na korespondencję i zapytania, które do nas kierujesz;
W celu monitorowania poziomu sprzedaży i obserwowania prawidłowości dotyczących sprzedaży;
W celu przeprowadzania kontroli “due diligence”;
W celu realizacji zamówień i zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z wszelkich zawartych z tobą umów sprzedażowych;
W celu przetwarzania płatności finansowych oraz zarządzania twoim kontem klienckim;
W celu zawierania i wykonywania umów;
W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
W celu podejmowania wobec ciebie działań marketingowych.
W celu zapewnienia zgodności z prawem spółek obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej;
W celu przeprowadzania badań satysfakcji klientów oraz innego rodzaju ankiet;
W celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska wydarzeń poprzez fotografowanie lub filmowanie.

Przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne: 

nasz prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia funkcjonowania naszej działalności oraz podtrzymywania naszej relacji z tobą;
konieczność wynikającą z faktu zawarcia i wykonywania umowy z tobą;
nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami;
nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dokumentowaniu organizowanych przez nas wydarzeń;
konieczność wynikająca z faktu, że przetwarzamy twoje Dane Osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym wynikającym z obowiązującego nas prawa w Polsce i Unii Europejskiej;
twoją zgodę na podejmowanie wobec ciebie działań marketingowych. 

W przypadku, gdybyś nie chciał dostarczyć nam swoich Danych Osobowych, abyśmy mogli przetwarzać je w powyższych celach, nie będziemy w stanie świadczyć usług ani sprzedawać ci naszych produktów.

POTENCJALNI KLIENCI

Jeżeli jesteś jednym z naszym potencjalnych klientów, możemy przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

W celu rozwijania i podtrzymywania relacji z tobą;
W celu zarządzania i administrowania naszymi relacjami z potencjalnymi klientami;
W celu przygotowania do zawarcia umowy;
W celu dokumentowania organizowanych przez Smurfit Kappa Polska wydarzeń poprzez fotografowanie lub filmowanie;
W celu podejmowania wobec ciebie działań marketingowych. 

Przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne:

nasz prawnie uzasadniony interes polegający na rozwijaniu i podtrzymywaniu z tobą relacji biznesowej;
nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dokumentowaniu organizowanych przez nas wydarzeń;
konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy na twoje żądanie; 
twoją zgodę na podejmowanie wobec ciebie działań marketingowych. 

OBECNI KONTRAHENCI INNI NIŻ KLIENCI

Jeżeli jesteś jednym z naszym obecnych kontrahentów innym niż klient, możemy przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

W celu zawierania i realizacji umów, 
W celu prowadzenia procesów administracyjnych, finansowych i operacyjnych;
W celu zapoznawania się oraz udzielania odpowiedzi na korespondencję i zapytania, które do nas kierujesz;
W celu przeprowadzania kontroli “due diligence”;
W celu przetwarzania płatności finansowych;
W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
W celu zapewnienia zgodności z prawem spółek obowiązującym w Polsce i Unii Europejskiej.

Przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne: 
nasz prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia funkcjonowania naszej działalności;
konieczność wynikającą z faktu zawarcia i wykonywania umowy z tobą;
nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami;
konieczność wynikająca z faktu, że przetwarzamy twoje Dane Osobowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązkiem prawnym wynikającym z obowiązującego nas prawa w Polsce i Unii Europejskiej.

W przypadku, gdybyś nie chciał dostarczyć nam swoich Danych Osobowych, abyśmy mogli przetwarzać je w powyższych celach, nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umów i nie będziesz mógł nam świadczyć usług.

POTENCJALNI KONTRAHENCI INNI NIŻ KLIENCI

Jeżeli jesteś jednym z naszym potencjalnych kontrahentów innych niż klienci, możemy przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:

W celu rozwijania i podtrzymywania relacji z tobą;
W celu zarządzania i administrowania naszymi relacjami z potencjalnymi kontrahentami innymi niż klienci;
W celu przygotowania do zawarcia umowy.

Przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne:

nasz prawnie uzasadniony interes polegający na rozwijaniu i podtrzymywaniu z tobą relacji biznesowej;
konieczność podjęcia działań przed zawarciem umowy na twoje żądanie. 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI

Jeżeli jesteś osobą upoważnioną do reprezentacji naszego obecnego / potencjalnego klienta / kontrahenta innego niż klient możemy przetwarzać twoje Dane Osobowe do następujących celów:
W celu weryfikowania osób upoważnionych do reprezentacji;
W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzamy twoje Dane Osobowe dla wyżej wymienionych celów w oparciu o następujące podstawy prawne:
nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości weryfikacji udzielonego umocowania;
nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami. 

Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, będziemy wykorzystywać twoje Dane Osobowe wyłącznie do celów, dla których je gromadzimy, chyba że uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu, a powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli będziemy musieli wykorzystać twoje Dane Osobowe do innych uzasadnionych celów w związku z naszą współpracą z tobą, cel i podstawa prawna dalszego przetwarzania będą wówczas podawane z wyprzedzeniem. 

W przypadku, gdy polegamy na uzasadnionym celu Smurfit Kappa Polska lub zewnętrznego odbiorcy danych osobowych w celu wykorzystania i ujawnienia Danych Osobowych, masz prawo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu lub ujawnieniu, a jeśli to zrobisz, zaprzestaniemy przetwarzania twoich Danych Osobowych w tym celu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne uzasadnione powody, abyśmy nadal to robili.  

5. W jaki sposób udostępniamy twoje Dane Osobowe 

W zależności od naszej relacji z tobą, możemy przekazać niektóre lub wszystkie twoje Dane Osobowe dostawcom usług i innym stronom wymienionym w niniejszej sekcji. 

Dostawcy usług i podmioty stowarzyszone

Będziemy udostępniać Dane Osobowe naszym usługodawcom i podmiotom stowarzyszonym, aby mogli oni świadczyć nam swoje usługi. Nasi usługodawcy pomagają nam np. w zapewnieniu użytkownikowi strony internetowej, wsparcia lub usług marketingowych i PR. Starannie wybieramy usługodawców i podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony twoich Danych Osobowych, gdy angażowani są usługodawcy. 

Zobowiązania prawne

Smurfit Kappa Group może udostępniać Dane Osobowe, gdy jest to wymagane przez prawo lub inne przepisy, nakazy sądowe lub administracyjne mające moc prawną, lub gdy jest to wymagane przez organy, których regulacjom podlega Smurfit Kappa Group.

Transfery biznesowe 

Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane innemu podmiotowi oraz naszym doradcom prawnym i innym, jeśli dojdzie do, lub brana będzie pod uwagę, fuzja, przejęcie, upadłość lub inna transakcja (lub proponowana transakcja), w ramach której podmiot ten przejmie kontrolę nad naszą działalnością lub aktywami naszej działalności (w całości lub w części). 

6. Przekazywanie danych osobowych

Ze względu na globalny charakter naszej działalności, twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane spółkom Grupy Smurfit Kappa, podwykonawcom i partnerom zlokalizowanym w krajach na całym świecie. Zawsze będziemy podejmować kroki w celu zapewnienia, że każdy przypadek międzynarodowego przekazywania Danych Osobowych jest starannie zarządzany w celu ochrony twoich praw i interesów.

Niektóre przypadki przekazywania danych mogą odbywać się poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG") do krajów, które nie mają równoważnych zabezpieczeń, a w przypadku takich transferów polityka Smurfit Kappa zakłada, że (i) nie odbywają się one bez uprzedniego pisemnego upoważnienia; oraz (b) że wdrożone są odpowiednie mechanizmy przekazywania danych w celu ochrony Danych Osobowych. Wdrażamy standardowe klauzule umowne obejmujące przekazywanie twoich Danych Osobowych naszym podmiotom stowarzyszonym i dostawcom spoza EOG. 

Ma prawo poprosić nas o więcej informacji na temat wprowadzonych przez nas zabezpieczeń (w tym o kopię mechanizmu przekazywania danych, o którym mowa powyżej). Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub poprosić o kopię odpowiednich zabezpieczeń (które mogą zostać okrojone w celu zapewnienia poufności).

7. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych

Staramy się chronić Dane Osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem, stosując odpowiednie fizyczne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w zależności od rodzaju Danych Osobowych i sposobu ich przetwarzania.

Jeśli chodzi o Dane Osobowe osób do kontaktów biznesowych i marketingowych to, co do zasady, są one przechowywane przez okres utrzymywania naszych bieżących relacji lub wycofania zgody/złożenia sprzeciwu. W momencie kiedy ustalimy, że przechowywanie przez nas przedmiotowych Danych Osobowych nie jest już niezbędne, zostaną one usunięte.

Jeśli chodzi o Dane Osobowe użytkowników Strony internetowej to, są one przechowywane przez okres 12 miesięcy od czasu ostatniej wizyty na stronie.

Jeśli chodzi o Dane Osobowe użytkowników mediów społecznościowych to są one przechowywane przez okres 12 miesięcy od czasu publikacji w mediach społecznościowych.

Jeśli chodzi o Dane Osobowe obecnych klientów to są one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowo-rachunkowego. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie twojej zgody albo naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy je przechowywać do czasu wycofania zgody/zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania. 

Jeśli chodzi o Dane Osobowe potencjalnych klientów to są one przechowywane przez okres utrzymywania naszych relacji albo do czasu wycofania zgody/zgłoszenia sprzeciwu. 

Jeśli chodzi o Dane Osobowe obecnych kontrahentów innych niż klienci to są one przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowo-rachunkowego. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy je przechowywać do czasu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

Jeśli chodzi o Dane Osobowe potencjalnych kontrahentów innych niż klienci to są one przechowywane przez okres utrzymywania naszych relacji albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Jeśli chodzi o Dane Osobowe osób upoważnionych do reprezentacji to są one przechowywane przez okres obowiązywania umowy albo do czasu zgłoszenia sprzeciwu. 

Należy zauważyć, że w pewnych okolicznościach możemy przechowywać twoje dane przez dłuższy okres czasu, na przykład jeżeli dochodzimy roszczeń lub bronimy się przed nimi lub jeżeli mamy podstawy by sądzić, że zgodnie z prawem lub oczekiwaniami odpowiednich organów powinniśmy zachować twoje Dane Osobowe.

8. Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności przysługują ci określone prawa. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, czy możesz skorzystać z któregokolwiek z poniższych praw w swojej jurysdykcji, prosimy o kontakt pod adresem: grouplegal@smuriftkappa.com. W tej sekcji określiliśmy niektóre prawa osób, których dane dotyczą, wynikające z RODO, które mają zastosowanie do klientów z siedzibą w EOG.

i. Żądanie dostępu do swoich Danych Osobowych. Umożliwia to ci otrzymanie kopii przechowywanych przez nas informacji ciebie dotyczących oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

ii. Żądanie sprostowania przechowywanych przez nas Danych Osobowych. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na twój temat.

iii. Żądanie usunięcia Danych Osobowych. Umożliwia to ci zwrócenie się do nas o usunięcie twoich Danych Osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu do ich dalszego przetwarzania. Masz również prawo zażądać od nas usunięcia swoich Danych Osobowych, jeśli skorzystasz z prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz poniżej).

iv. Sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych w przypadku, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) w tym istnieją przyczyny związane z  twoją szczególną sytuacją, które sprawiają, że chcesz się sprzeciwić przetwarzaniu na tej podstawie.

v. Żądanie ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych. Umożliwia to ci zwrócenie się do nas o zawieszenie przetwarzania j twoich Danych osobowych, na przykład w celu ustalenia ich prawidłowości lub powodu ich przetwarzania.

vi. Zażądać przekazania swoich Danych Osobowych innemu podmiotowi.

vii. Wycofania zgody w dowolnym momencie, jeśli twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem sposobu, w jaki wykorzystaliśmy twoje Dane Osobowe przed wycofaniem przez ciebie zgody.

viii. Wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli  uznasz, że przetwarzanie twoich Danych Osobowych narusza obowiązujące prawo. Prosimy o skontaktowanie się z nami w pierwszej kolejności, abyśmy mogli odpowiedzieć na skargę. Dane kontaktowe są dostępne tutaj:  https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en (Smurfit Kappa Group) lub prosimy o skontaktowanie się na poniżej podane dane kontaktowe (Smurfit Kappa Polska). 

Możesz zażądać wykonania powyższych praw, kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych. Twoje prawa ą będą w każdym przypadku podlegać ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach o ochronie danych. Dalsze informacje na temat tych praw oraz okoliczności, w których mogą one powstać w związku z przetwarzaniem przez nas twoich Danych Osobowych, można uzyskać kontaktując się z naszym Przedstawicielem ds. Ochrony Danych w formie pisemnej na adres Group Legal Department, Smurfit Kappa Group, Beech Hill Drive, Clonskeagh, Dublin 4, Irlandia (Smurfit Kappa Group) lub z Zespołem ds. RODO na poniżej podane dane kontaktowe (Smurfit Kappa Polska).

9. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Nieustannie staramy się ulepszać nasze usługi, więc od czasu do czasu możemy być zmuszeni do wprowadzenia zmian w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w technologii, prawie, działalności biznesowej lub z jakiegokolwiek innego powodu, który uznamy za konieczny lub odpowiedni.
Jeśli w dowolnym momencie zdecydujemy się wykorzystywać twoje Dane Osobowe w sposób znacząco różniący się od sposobu określonego w niniejszej informacji lub przedstawionego ci w inny sposób w momencie ich gromadzenia, powiadomimy cię o tym pocztą elektroniczną lub tradycyjną i ta będziesz miał możliwość wyboru, czy możemy wykorzystywać twoje Dane Osobowe w nowy sposób.

10. Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności, sposobów gromadzenia i wykorzystywania przez nas twoich Danych Osobowych lub twoich wyborów i praw dotyczących takiego gromadzenia i wykorzystywania, prosimy o kontakt na adres:

Smurfit Kappa Group:

i. Telefon: +353 1 202 7000 
ii. E-mail: grouplegal@smurfitkappa.com
iii. Adres: Dział Prawny Grupy, Smurfit Kappa Group, Beech Hill Drive, Clonskeagh, Dublin 4, Irlandia

Smurfit Kappa Polska: 

i. E-mail: daneosobowe.poland@smurfitkappa.pl
ii. Adres: Zespół ds. RODO, Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-163), ul. Klasyków 36.

Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 2023 r.

/English translation/