Smurfit Kappa | Nasze podejście | Innowacyjne opakowania

Nasze podejście do innowacji

Attracting the best minds

Nasze wyjątkowe podejście do innowacji ukierunkowanych na sukces biznesowy opiera się na połączeniu nauki, doświadczenia, analizy dużych zbiorów danych z kreatywnością w skali i zakresie niespotykanym dotąd w branży.

Nasze doświadczenia są gromadzone i rozwijane przez sieć tysięcy błyskotliwych innowatorów. Te wybitne talenty są połączone zestawem unikalnych aplikacji w 36 krajach i 355 lokalizacjach. Ten spójny system innowacji jest zarządzany i udostępniany wszystkim wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom za pośrednictwem naszych ponad 25 ośrodków Experience Center, placówek badawczo-rozwojowych i lokalnych placówek doradczych.

Partnerska współpraca

Aby stymulować naszą zespołową sieć innowacji, współpracujemy z ośrodkami akademickimi i organizacjami, zapraszamy najlepszych specjalistów spoza firmy oraz współpracujemy z naszymi partnerami w łańcuchu dostaw.