Nasz cel

Nasz cel

Po co nam cel?

Wspólny cel pozwala nam lepiej się rozumieć i dostrzegać więzi łączące ludzi reprezentujących różne funkcje oraz  powiązania naszych oddziałów w różnych krajach. Praca na rzecz osiągnięcia wspólnego celu pozwala pogłębić te więzi. Sam cel stanowi zaś odzwierciedlenie naszej istotnej, stałej roli w świecie, w miarę jak dostosowujemy się do zmieniających się warunków biznesowych i stawiamy wspólnie czoła nowym wyzwaniom.

Proces oparty na integracji

Uwzględnienie szerokiej różnorodności Smurfit Kappa w procesie odkrywania naszego celu było dla nas istotną kwestią. Wybraliśmy więc ponad 80 członków naszego zespołu, którzy reprezentują zróżnicowanie naszej firmy w zakresie stanowisk, doświadczenia, opinii oraz czynników geograficznych. W gronie tych osób znaleźli się zarówno ci, którzy pracują dla nas przez całe życie, jak i ci, którzy dołączyli do nas całkiem niedawno. To daje nam pewność, że grupa ta odzwierciedla tak przeszłość, jak i przyszłość Smurfit Kappa. Poprosiliśmy uczestników tego projektu, aby podzielili się swoimi historiami i doświadczeniami związanymi z pracą w naszej firmie – opowieściami o sukcesach, wyzwaniach, ludziach i wydarzeniach, które ukazują to, co znaczy dla nich Smurfit Kappa.

Nasze odkrycia

Opowieści naszych pracowników były bardzo zróżnicowane i dotyczyły nie tylko pojedynczych osób, ale także całych zespołów i ich liderów oraz stawianych przed nimi wyzwań. Wśród nich pojawiły się także historie o tym, jak wpływamy na świat i jak dbamy o siebie nawzajem. Co jednak najważniejsze, wszystkie napawały dumą tak opowiadających, jak i słuchaczy. Kluczowe tematy poruszane w ramach tej inicjatywy to proces tworzenia, zapewnienie ochrony oraz dbałości o naszych interesariuszy.

TWORZYĆ

Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy innowacyjne i zrównoważone rozwiązania, konsekwentnie spełniając nasze obietnice bez względu na stojące przed nami wyzwania.

CHRONIĆ

To, co tworzymy, chroni – chronimy marki i produkty naszych klientów, ale również utrzymujemy i przyczyniamy się do odnawiania zasobów naturalnych, od których zależy los przyszłych pokoleń i nas samych.

DBAĆ

Dbamy o wspólne bezpieczeństwo w miejscu pracy, wspieramy potrzebujących i troszczymy się o środowisko naturalne oraz społeczności, w których mieszkamy i pracujemy.

Nasz cel

W miarę rozwoju programu coraz wyraźniej dostrzegaliśmy, że to właśnie połączenie tych trzech obszarów stanowi ramy dla naszego wspólnego celu:

  • Tworzymy zrównoważone produkty i rozwiązania, które są na rynku niezbędne.
  • Chronimy to, na czym zależy zarówno nam, jak i naszym interesariuszom.
  • Dbamy o naszych klientów, o siebie nawzajem, a także o szerszą społeczność oraz całą naszą planetę.

Zrozumienie wspólnego celu i określenie tego, co nas motywuje, pomaga nam skupiać się na pełnionej przez nas funkcji bez względu na wyzwania, z jakimi przyjdzie nam się mierzyć.
Świadomość tego, co jest dla nas ważne pozwala nam podejmować trafne decyzje i odpowiednio przystosowywać się do zmieniających się warunków – zarówno dzisiejszych, jak i przyszłych.