Nasz cel | Smurfit Kappa - tworzymy, chronimy, dbamy

Nasz cel

Nasz cel

Po co określiliśmy nasz cel?

Wspólny cel pozwala na lepsze zrozumienie i tworzenie relacji pomiędzy ludźmi pracującymi w różnych krajach i na różnych stanowiskach. Praca na rzecz wspólnego celu umacnia więzi, tworząc siłę i jedność w organizacji. Wyznaczone cele odzwierciedlają naszą rolę, jaką chcemy odgrywać w konkurencyjnym świecie, dostosowując się do zmieniających się warunków i stawiając czoła nowym wyzwaniom.

Jak wyglądał nasz proces definiowania celu?

Niezwykle istotne było dla nas uwzględnienie różnorodności obecnej w zespołach Smurfit Kappa na całym świecie. Dlatego też do tego procesu zaprosiliśmy ponad 80 osób, które reprezentowały odmienne perspektywy wynikające z różnych ról w organizacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy czynników geograficznych. W tym gronie znalazły się zarówno osoby, które pracują w Smurfit Kappa od bardzo dawna, jak i ci, którzy niedawno dołączyli do naszego zespołu. Dzięki temu, grupa ta odzwierciedlała zarówno tradycje firmy, jak i jej perspektywy na przyszłość. 

Poprosiliśmy uczestników projektu, aby podzielili się swoimi przykładami oraz osobistymi doświadczeniami związanymi z pracą w Smurfit Kappa. Chcieliśmy usłyszeć o sukcesach, wyzwaniach, współpracownikach i wydarzeniach, które odzwierciedlają to, czym jest dla nich nasza firma. Chodziło nam o to, by poznać i zrozumieć, jak z ich perspektywy wygląda nasza organizacja i jak ich doświadczenia wpływają na firmę. Dzięki temu mogliśmy lepiej zrozumieć, co sprawia, że Smurfit Kappa jest tak wyjątkowym miejscem pracy i jak wpływa na rozwój, życie i poziom osobistej satysfakcji naszych pracowników. 

Co odkryliśmy?

Historie opowiedziane przez pracowników były bardzo zróżnicowane. Dotyczyły nie tylko pojedynczych osób, ale i całych zespołów, ich liderów oraz stojących przed nami wyzwań. Pojawiały się wątki związane z tym jak wpływamy na otoczenie oraz dotyczące wzajemnej troski i dbałości. Wszystkie historie przyniosły ogromną satysfakcję, zarówno osobom, które je opowiadały, jak i słuchaczom. Dzięki tym opowieściom, zdaliśmy sobie sprawę z różnorodnych perspektyw i doświadczeń naszych pracowników, jednak wyłoniły się trzy kluczowe wspólne wartości: radość tworzenia, ochrona i bezpieczeństwo oraz dbałość i opieka nad wszystkimi naszymi interesariuszami.

TWORZYMY

Jesteśmy niezmiernie dumni z naszej umiejętności tworzenia innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań. Bez względu na wyzwania, które stoją przed nami, konsekwentnie dotrzymujemy naszych obietnic i zobowiązań.

TWORZYMY
CHRONIMY
CHRONIMY

Nasza działalność polega na ochronie. To, co tworzymy, służy nie tylko ochronie produktów i marek naszych klientów, ale również przyczynia się do ochrony i odnawiania zasobów naturalnych, które są niezwykle istotne zarówno dziś dla nas, jak i jutro dla przyszłych pokoleń.

CHRONIMY
DBAMY

Dbamy o wspólne bezpieczeństwo w miejscu pracy, wspieramy potrzebujących i troszczymy się o środowisko naturalne oraz lokalne społeczności, w których mieszkamy, pracujemy i których częścią jesteśmy.

DBAMY

Nasz cel

Nasz cel opiera się na trzech kluczowych zagadnieniach, które stanowią fundament naszej działalności:

  • tworzenie zrównoważonych produktów i rozwiązań, które są niezbędne dla rynku, 
  • ochrona tego, co jest ważne zarówno dla nas, jak i naszych interesariuszy,
  • dbałość o naszych klientów, o siebie nawzajem, a także szerzej – o społeczności i całą planetę.

Zdefiniowanie i zrozumienie łączącego nas celu i łączącej się z nim motywacji, pomaga nam w określeniu naszej roli i skoncentrowaniu się na niej bez względu na wyzwania z jakimi się spotykamy. Świadomość tego, co jest dla nas ważne, umożliwia nam podejmowanie trafnych decyzji i właściwe dostosowanie się do zmieniających się warunków, zarówno teraz, jak i w przyszłości.