Nasze podejście

adidas video

Nasze kompleksowe podejście

Prawdziwy zrównoważony rozwój jest kompleksowy: od zaopatrzenia i współpracy z naszymi dostawcami, po produkcję i dostawę produktów do naszych klientów.

Nasze cele ekonomiczne są zgodne z naszymi obowiązkami społecznymi, wspólnotowymi i środowiskowymi. Dzięki naszemu holistycznemu podejściu do projektowania i wytwarzania produktów, możemy zaoferować odpowiednio dopasowane do celu rozwiązania opakowaniowe, które minimalizują nieefektywność i marnotrawstwo. W każdym aspekcie działalności projektujemy według zasad zrównoważonego rozwoju.

Nasz model cyrkularny koncentruje się na wywieraniu pozytywnego wpływu na klimat, pod względem redukcji zarówno emisji dwutlenku węgla, jak i odpadów. Wszystko zaczyna się od tego, że nasz produkt powstaje w obiegu zamkniętym, ponieważ jest wykonany w 100% z odnawialnego, nadającego się do recyklingu i biodegradowalnego surowca pierwotnego. Nie chodzi tylko o same produkty czy poszczególne etapy produkcji, ale o cały proces. W jaki sposób pozyskujemy surowce, jak tworzymy nasze produkty, jak są wykorzystywane i co się dzieje, gdy osiągną koniec użytkowania.

Nasze najnowsze podejście do zrównoważonego finansowania dodatkowo integruje ambicje dotyczące zrównoważonego rozwoju będące podstawą naszego modelu biznesowego w naszej strategii finansowania. W ramach tego stałego zaangażowania wprowadziliśmy zielone ramy finansowe, które odzwierciedlają zrównoważony i zamknięty charakter naszego modelu biznesowego. Uwzględnia to nasze wysiłki na rzecz wytwarzania produktów w obiegu zamkniętym, ponownego wykorzystania papieru z recyklingu lub certyfikowanych zrównoważonych surowców oraz wdrażania procesów produkcji w obiegu zamkniętym, które stale doskonalimy.

Dogłębne zrozumienie otoczenia biznesowego umożliwia nam coraz większą integrację z gospodarką o obiegu zamkniętym i wspieranie zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach naszego łańcucha wartości, pozytywnie wpływając na planetę, ludzi i biznes, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.