Smurfit Kappa | Zrównoważone i odpowiedzialne surowce

Zrównoważone i odpowiedzialne surowce

 

Zrównoważone pozyskiwanie surowców jest integralną częścią wizji i strategii ekologicznego rozwoju Smurfit Kappa.

Aby móc w sposób zrównoważony rozwijać naszą działalność, nasze materiały, towary i usługi muszą mieć odpowiednią jakość, ale również powinny być bezpiecznie i odpowiedzialnie pozyskiwane.

Tworzymy bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw, a nasz program zrównoważonego pozyskiwania wykracza poza wymogi prawne. Zarządzamy ryzykiem i kosztami, wprowadzamy innowacje oraz opracowujemy nowe rozwiązania opakowaniowe zwiększające sprzedaż i przynoszące korzyści markom, Smurfit Kappa i naszym klientom.

Program zrównoważonego pozyskiwania zasobów Smurfit Kappa opiera się na siedmiu filarach: jakości, higienie i bezpieczeństwie, ciągłości działania, produkcji, ciągłym doskonaleniu, obsłudze technicznej oraz środowisku i zrównoważonym rozwoju. Wszystkie te aspekty mają duży wpływ na kwestię zrównoważonego rozwoju poprzez ocenę ryzyka dostawcy; skupienie się na odpowiednich procesach dostawców (szczególnie w zakresie ciągłości dostaw); łagodzenie ryzyka związanego z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i jakościowymi oraz zmniejszanie ilości odpadów poprzez spełnianie wymogów bezpieczeństwa żywności. Koncentrując się na nich, możemy promować zrównoważony wzrost oraz znaleźć możliwości i synergie z naszymi dostawcami.

Najważniejszą kategorią dla nas i naszych interesariuszy są surowce. Z uwagi na to, iż pracujemy z produktami, których podstawą jest włókno, kluczowe znaczenie ma pozyskiwanie drewna i odzyskanego papieru.

Pozyskiwanie materiałów, towarów i usług stanowi pojedynczą największą pozycję kosztową w Smurfit Kappa, dlatego inwestujemy w dostosowany proces mapowania ryzyka, aby ujawnić wszelkie obszary zainteresowania w naszym łańcuchu dostaw.