Smurfit Kappa | Kontrola pochodzenia produktu

Kontrola pochodzenia produktu

Kontrola pochodzenia produktu 

Nasze certyfikaty kontroli pochodzenia produktu są gwarancją kontrolowanego i zrównoważonego łańcucha dostaw opakowań.

W Smurfit Kappa produkujemy papier i opakowania z włókien pierwotnych i pochodzących z recyklingu. Dążymy do pozyskiwania i zarządzania naszymi zasobami naturalnymi w sposób jak najbardziej wydajny i odpowiedzialny, poprzez zrównoważoną gospodarkę leśną na własnych plantacjach i lasach oraz przejrzyste procesy w całym łańcuchu dostaw. Robimy to nie tylko po to, aby spełnić nasze własne obowiązki w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale także w odniesieniu do naszych klientów, zapewniając bezpieczeństwo pochodzenia opakowania papierowego.

Wdrażamy nasze zaangażowanie poprzez dobrowolne uczestnictwo w trzech wiodących w branży programach certyfikacji lasów - Forest Stewardship Council (FSC®), Programie Popierania Certyfikacji Leśnej (PEFC™) i Sustainable Forest Initiative (SFI™) - oraz kompleksowy system certyfikowanego łańcucha dostaw Chain of Custody.

Spełniając rygorystyczne metody pozyskiwania, monitorowania i zarządzania ryzykiem oraz utrzymując naszych dostawców w tych samych standardach, takie zweryfikowane przez osoby trzecie podejście oznacza, że możemy zagwarantować zrównoważony rozwój na każdym etapie procesu produkcji opakowań - dosłownie od lasu do fabryki lub do drzwi sklepu.

Pozwala nam także spełnić nasze zobowiązania:

  • 100% papieru wyprodukowanego i pozyskanego dla naszych rozwiązań opakowaniowych posiada certyfikat FSC®, PEFC™ lub SFI™ certyfikat COC,
  • 95% opakowań dostarczanych klientom posiada certyfikaty FSC®, PEFC™ lub SFI™ COC.

Zobacz nasze certyfikaty