Jak możemy Ci pomóc?
Jak możemy Ci dziś pomóc?

Recykling

Odpowiedzialny, wydajny i niezawodny recykling papieru i tektury.

Dostarczamy rozwiązania recyklingowe, aby zapewnić, że tektura i papier są przetwarzane w sposób odpowiedzialny, wydajny i niezawodny.

Odzyskane włókna z makulatury i tektury stanowią główny surowiec dla naszych fabryk papieru i opakowań. Na całym świecie nasze papiernie przetwarzają około 6 milionów ton każdego roku, a nasza zintegrowana struktura zapewnia, że zapewniamy stabilny rynek zbytu dla twoich materiałów poprzez niepewność spadków i wzrostów na rynku.

Współpracując z sektorem publicznym i prywatnym opracowujemy rozwiązania w zakresie odzysku, aby spełnić wymagania dotyczące recyklingu. Nasza sieć składów regionalnych zapewnia infrastrukturę gromadzenia odpadów, dzięki której odpady z tektury i papieru są obsługiwane w sposób odpowiedzialny, wydajny i niezawodny.

Papier z odzysku jest towarem globalnym i kupujemy w konkurencyjnych cenach.

Przeglądaj wszystko
Co przetwarzamy

Kupujemy i recyklingujemy następujące rodzaje


Products & Services

0 Wybrane

 • Packaging - All
 • Packaging - Retail
 • Packaging - Consumer
 • Packaging - Industrial
 • Packaging - eCommerce
 • Bag-in-Box Packaging
 • Displays
 • Packaging machinery
 • Containerboard
 • Paper & Board
 • Recycling

Sektor Rynku

0 Wybrane

  Kraj

  0 Wybrane

  • Argentyna
  • Austria
  • Belgia
  • Białoruś
  • Dania
  • Francja
  • Hiszpania
  • Holandia
  • Irlandia
  • Meksyk
  • Niemcy
  • Peru
  • Portoryko
  • Republika Czeska
  • Salvador
  • Słowacja
  • Stany Zjednoczone
  • Szwajcaria
  • Szwecja
  • Wielka Brytania
  • Włochy