Recykling

Odpowiedzialny, wydajny i niezawodny recykling papieru i tektury.

Dostarczamy rozwiązania recyklingowe, aby zapewnić, że tektura i papier są przetwarzane w sposób odpowiedzialny, wydajny i niezawodny.

Odzyskane włókna z makulatury i tektury stanowią główny surowiec dla naszych fabryk papieru i opakowań. Na całym świecie nasze papiernie przetwarzają około 6 milionów ton każdego roku, a nasza zintegrowana struktura zapewnia, że zapewniamy stabilny rynek zbytu dla twoich materiałów poprzez niepewność spadków i wzrostów na rynku.

Współpracując z sektorem publicznym i prywatnym opracowujemy rozwiązania w zakresie odzysku, aby spełnić wymagania dotyczące recyklingu. Nasza sieć składów regionalnych zapewnia infrastrukturę gromadzenia odpadów, dzięki której odpady z tektury i papieru są obsługiwane w sposób odpowiedzialny, wydajny i niezawodny.

Papier z odzysku jest towarem globalnym i kupujemy w konkurencyjnych cenach.

Przeglądaj wszystko

Co przetwarzamy

Kupujemy i recyklingujemy następujące rodzaje


Products & Services

0 Wybrane

Sektor Rynku

0 Wybrane

Kraj

0 Wybrane