Jak możemy Ci dziś pomóc?

Recykling

Odpowiedzialny, wydajny i niezawodny recykling papieru i tektury.

Dostarczamy rozwiązania recyklingowe, aby zapewnić, że tektura i papier są przetwarzane w sposób odpowiedzialny, wydajny i niezawodny.

Odzyskane włókna z makulatury i tektury stanowią główny surowiec dla naszych fabryk papieru i opakowań. Na całym świecie nasze papiernie przetwarzają około 6 milionów ton każdego roku, a nasza zintegrowana struktura zapewnia, że zapewniamy stabilny rynek zbytu dla twoich materiałów poprzez niepewność spadków i wzrostów na rynku.

Współpracując z sektorem publicznym i prywatnym opracowujemy rozwiązania w zakresie odzysku, aby spełnić wymagania dotyczące recyklingu. Nasza sieć składów regionalnych zapewnia infrastrukturę gromadzenia odpadów, dzięki której odpady z tektury i papieru są obsługiwane w sposób odpowiedzialny, wydajny i niezawodny.

Papier z odzysku jest towarem globalnym i kupujemy w konkurencyjnych cenach.

Przeglądaj wszystko
Co przetwarzamy

Kupujemy i recyklingujemy następujące rodzaje


Products & Services

0 Wybrane

 • Packaging - All
 • Packaging - Retail
 • Packaging - Consumer
 • Packaging - Industrial
 • Packaging - eCommerce
 • Bag-in-Box Packaging
 • Displays
 • Packaging machinery
 • Containerboard
 • Paper & Board
 • Recycling

Sektor Rynku

0 Wybrane

 • Mrożonki

Kraj

0 Wybrane

 • Argentyna
 • Austria
 • Belgia
 • Białoruś
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Gambia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Litwa
 • Łotwa
 • Mali
 • Maroko
 • Mauretania
 • Meksyk
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Peru
 • Polska
 • Portoryko
 • Portugalia
 • Republika Czeska
 • Rosja
 • Salvador
 • Senegal
 • Słowacja
 • Stany Zjednoczone
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tunezja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • Wybrzeże Kości Słoniowej