Badanie dot. zrównoważonego rozwoju 2023 | Smurfit Kappa & Financial Times

DARMOWY RAPORT BADAWCZY

Jakie korzyści wnosi transparentność w zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Pobierz raport

Smurfit Kappa we współpracy z Financial Times przeprowadziła szczegółowe badanie, które odpowiada na najistotniejsze pytania dotyczące zrównoważonego rozwoju.

W świecie, w którym zrównoważony rozwój ma coraz większe znaczenie dla biznesu, firmy muszą być zarówno ambitne jak i precyzyjne w ocenie, prezentacji i realizacji swoich działań.

Dowiedz się, jak pomiar, prezentacja i weryfikacja zgodności działań z zasadami zrównoważonego rozwoju wnoszą korzyści i wzmacniają wiarygodność firm.

Przewaga transparentności

Przedsiębiorstwa mierzą się z wieloma wyzwaniami - rosnącymi wymaganiami konsumentów, naciskami politycznymi, nowymi przepisami oraz zmieniającymi się oczekiwaniami inwestorów. Jedyną właściwą reakcją na nie jest: transparentność, obranie celu i działanie. Jeśli firmy tak zrobią, przyspieszą realizację swoich celów środowiskowych i społecznych oraz zyskają większe zaufanie ze strony klientów i innych interesariuszy. Transparentność daje firmom przewagę – otwiera nowe możliwości dla innowacji, rozwoju i budowania trwałych wartości.

Wyniki naszych badań wykazały, że:

 • 50% przedsiębiorstw ma konkretne i ambitne plany osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.
 • 61% uważa, że zrównoważony rozwój zmienia sposób oceny wyników finansowych
 • 63% deklaruje pełną transparentność swoich decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju
 • 47% przedsiębiorstw uznało innowacje w zakresie opakowań za priorytet w realizacji celu osiągnięcia zerowej emisji

Czego dowiesz się z tego raportu badawczego?

Jak firmy wykorzystują transparentność, aby przyspieszyć realizację celów zrównoważonego rozwoju?
W jaki sposób mogą powiązać swoją sprawozdawczość korporacyjną z celami zrównoważonego rozwoju, aby zaprezentować działania i udowodnić ich skuteczność? 
Dowiesz się też, czego konsumenci oczekują od firm, od których kupują produkty i usługi oraz jaki wpływ ma transparentność na zaufanie i wiarygodność w kwestii zrównoważonego rozwoju.

Nasze badanie próbuje odpowiedzieć na te kwestie:
 • Należy uznać, że zrównoważony rozwój jest katalizatorem zmian i stwarza możliwości rozwoju. Niewielka grupa „liderów zrównoważonego rozwoju” - zaledwie jeden na dziewięciu respondentów - twierdzi, że posiada rzetelnie opracowaną strategię w tym zakresie. Jednak, w ostatnich dwóch latach, większość firm dopiero zaczęła wprowadzać takie strategie lub je opracowuje.
 • Wyróżnieni w raporcie Liderzy Zrównoważonego Rozwoju, przodują zarówno w definiowaniu działań, które muszą podjąć, aby osiągnąć zeroemisyjność, jak i w transparentności swoich inicjatyw zmierzających do redukcji emisji..
 • Głównymi przeszkodami w uzyskaniu większej wiarygodności w zakresie zrównoważonego rozwoju jest brak dostępu do rzetelnych danych oraz mała transparentność procesów w łańcuchu dostaw.
 • Aby zdobyć zaufanie klientów, inwestorów i partnerów biznesowych, firmy muszą ich upewnić o wiarygodności danych w całym łańcuchu dostaw.
Pobierz raport

O badaniu

Dane zawarte w raporcie pochodzą z badania zleconego przez Smurfit Kappa i przeprowadzonego przez FT Longitude w okresie od października do grudnia 2022 roku. Opiera się on na naszym raporcie z 2020 roku „Zrównoważony rozwój na dobre zmienia krajobraz biznesowy” (ang. Sustainability reshapes the business landscape for good), który został poszerzony o nowe pytania i większą liczbę respondentów.

Respondenci to 440 liderów biznesowych (senior and executive business leaders) z branży detalicznej i produktów konsumenckich, w tym dóbr szybkozbywalnych (FMCG) oraz e-commerce. Wszyscy respondenci nadzorują i/lub odpowiadają za projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju w swoich organizacjach, a 25% z nich pełni funkcje zarządcze. Respondenci pochodzili z 11 krajów, jednych z największych gospodarek świata: Kolumbii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Meksyku, Holandii, Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA. Dzięki temu możemy przeanalizować różnice regionalne w podejściu firm do kwestii przejrzystości w zakresie zrównoważonego rozwoju - na przykład między Europą a Ameryką.

Oprócz badań ilościowych, FT Longitude przeprowadziło również serię wywiadów pogłębionych z następującymi osobami:

 • Simon Boas Hoffmeyer, Senior Director, Group Sustainability & ESG, Carlsberg Group
 • Nina Hajikhanian, Director, DTC EMEA, Patagonia
 • Amanda Calder-McLaren, Senior Director, Brand and Communications, The North Face
 • Tim Orton, Chief Investment Officer, Aegon UK
 • Claudia Campillo Velásquez, VP Corporate Affairs and General Secretary, Grupo Éxito
 • Robert Eccles, Visiting Professor of Management Practice, Saïd Business School, University of Oxford
 • Adrian Sen, Packaging Sustainability Innovation Manager, Colgate-Palmolive
 • Mads Twomey-Madsen, VP Corporate Communications & Sustainability, Pandora
 • Silvia Dávila, President of Latin America, Danone, and Co-Chair for The Consumer Goods Forum in Latin America
 • Cathrine de Coninck-Lopez, Global Head of ESG, Invesco
 • Ken Bowles, Chief Financial Officer, Smurfit Kappa
 • Garrett Quinn, Chief Sustainability Officer, Smurfit Kappa
 • Arco Berkenbosch, Vice President of Innovation and Development, Smurfit Kappa

Wypełnij krótki formularz, aby uzyskać dostęp do darmowego raportu

* Pole obowiązkowe

Potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję treść oświadczenia o ochronie prywatności .