Smurfit Kappa | Odpady | Zrównoważony rozwój

Odpady

Recykling, odpady 

Celem Smurfit Kappa jest przyczynianie się do świata bez odpadów, wspierając koncepcję obiegu zamkniętego.

Wraz z rosnącym popytem na towary i usługi, efektywne wykorzystanie zasobów i minimalizacja odpadów silnie wpisują się w Agendę ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Smurfit Kappa przyczynia się do tego za pomocą energii odnawialnej i recyklingu zasobów oraz koncentrując się na efektywności wykorzystania energii i wody.

Nasze produkty mają na celu zapobieganie uszkodzeniu towarów konsumpcyjnych w transporcie i całym łańcuchu logistycznym. Nasze opakowania są produkowane wydajnie i są odpowiednio dopasowane, aby zoptymalizować skuteczność ochrony i zminimalizować marnotrawstwo. Wykonane w 100% z odnawialnych i nadających się do recyklingu materiałów, opakowanie (zgodnie z ostatnimi badaniami) może być poddane recyklingowi 8-25 razy, a gdy włókna ulegną zniszczeniu, są zwykle wykorzystywane do wytwarzania energii lub znajdują zastosowanie w rolnictwie..

Świat bez odpadów

Wierzymy, że gospodarka obiegu zamkniętego jest biznesowym modelem przyszłości i że mamy w niej ważną rolę do odegrania. Unikanie marnotrawstwa to ważna kwestia dla naszych interesariuszy, a wielu naszych klientów określiło cele, aby je zmniejszyć.

Ostatecznie wszystkie odpady powinny być postrzegane jako surowiec, a przy recyklingu na poziomie 88%, rozwiązania opakowaniowe oparte na papierze są w stanie zaspokoić te ambicje. Chcielibyśmy jednak wspierać działalność w obiegu zamkniętym i współpracować z zainteresowanymi stronami, takimi jak konsumenci i inne branże, w celu odzysku i/lub recyklingu odpadów, które w przeciwnym razie zostałyby wysłane na składowisko.

Nasze zobowiązania

Zobowiązanie nr 1:

 Zmniejszenie do 2025 r. ilości odpadów wysyłanych na wysypiska o 30% na tonę produktu wytworzonego przez nasze papiernie w porównaniu z poziomami z 2013 r.

Osiągnięty postęp: Od 2013 r. osiągnęliśmy redukcję o 35,8%, realizując cel dwa lata przed jego terminem.

Nasza inicjatywa Better Planet Packaging koncentruje się na zmniejszeniu ilości odpadów opakowaniowych i wprowadzaniu innowacji w zakresie opakowań papierowych, jednocześnie utrzymując nasze materiały w obiegu recyklingowym.

Współpracujemy również z sektorami recyklingu i produkcji papieru, aby zachować nasze surowce w obiegu recyklingowym