Odpowiedzialny biznes | Smurfit Kappa | Etyka w biznesie

Biznes

 

Dostarczanie korzyści wszystkim interesariuszom

Zrównoważony rozwój tworzy wartość i jest kluczowym elementem naszej strategii. Współpracujemy z klientami i dostawcami, w sposób zrównoważony rozwijając ich i naszą działalność w całym łańcuchu wartości. Nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie opakowań są wydajne materiałowo, produkowane w sposób zrównoważony i wspierają klientów w realizacji ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Od 2007 roku, kiedy zaczęliśmy raportować nasze postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju, nasze podejście polegało na tym, aby nasze wyniki były mierzalne, przejrzyste i namacalne. Co roku raportujemy nasze postępy, a nasze dane dotyczące zrównoważonego rozwoju są niezależnie weryfikowane za pomocą Standardów GRI. Następnie przekształcamy dane w namacalne, unikalne informacje istotne w celu rozwoju innowacji i projektowania rozwiązań dla klienta. Certyfikacja naszych systemów zarządzania zwiększa przejrzystość i wiarygodność naszych interesariuszy, a jasne zasady pomagają wszystkim zrozumieć, w jaki sposób zarządzamy naszymi wynikami.

Zobowiązujemy się do etycznego zarządzania naszą działalnością, zgodnie z deklarowanymi przez nas wartościami, uznając, że dobre obywatelstwo społeczne, odzwierciedlone w sposobie interakcji z naszymi pracownikami, partnerami biznesowymi i społecznościami lokalnymi, jest integralnym elementem tworzenia ekologicznej przyszłości.

Wierzymy, że etyczne postępowanie w biznesie musi być promowane na najwyższych szczeblach firmy i propagowane w całej organizacji. Smurfit Kappa ma określone zasady dotyczące kluczowych obszarów zrównoważonego rozwoju, które są integralną częścią poprawy przyszłych wyników.

Aby rozwijać naszą działalność w sposób zrównoważony, preferujemy krótkie łańcuchy dostaw i będziemy współpracować z dostawcami zgodnymi z naszymi zasadami i politykami zrównoważonego rozwoju.