Smurfit Kappa | Planeta | Zrównoważony rozwój

Planeta

 

Bardziej zielona i niebieska planeta

Od wielu lat nasza działalność oparta jest na cyrkularnym modelu biznesowym. Oznacza to poszukiwanie rozwiązań w obiegu zamkniętym, maksymalizujących efektywność wykorzystania zasobów i minimalizujących odpady, w tym emisje CO2. Oznacza to również dostarczanie opakowań, które chronią produkty naszych klientów i zapobiegają powstawaniu odpadów opakowaniowych i śmieci. W 2021 r. zwiększyliśmy nasze zaangażowanie, dążąc do osiągnięcia co najmniej zerowej emisji CO2 netto do 2050 r.

Działamy w modelu biznesowym o obiegu zamkniętym, wykorzystując głównie surowce z włókien pochodzących z recyklingu. Stosowany przez nas surowiec z włókien pierwotnych jest odnawialny i pochodzi ze zrównoważonych źródeł. Ponownie wykorzystujemy lub poddajemy recyklingowi strumienie boczne i wykorzystujemy energię odnawialną oraz dążymy do efektywności energetycznej tam, gdzie to możliwe. To podejście o obiegu zamkniętym zwiększa produktywność zasobów, zwiększając naszą konkurencyjność.

Nasz cyrkularny model biznesowy zaczyna się od zrównoważonych surowców pierwotnych. Nasze zintegrowane podejście do odpowiedzialności producenta i recyklingu papieru oznacza, że 77% naszego surowca to włókno pochodzące z recyklingu. Używamy organicznych produktów ubocznych jako biopaliw, krążymy wodą procesową tyle razy, ile to możliwe i współpracujemy z lokalnymi organizacjami, aby znaleźć alternatywne zastosowania dla odrzutów, które otrzymujemy z naszymi dostawami makulatury, których nie możemy wykorzystać w naszych procesach.

Redukcja względnej emisji CO2 od 2005
43,7%
Redukcja odpadów trafiających na składowiska od 2013 roku
35,8%
Ilość opakowań jakie sprzedajemy z certyfikatem CoC
95,5%

 

W fazie rozwoju produktu dążymy do synergii w całym łańcuchu wartości. Na przykład, projektując rozwiązania w zakresie opakowań jednomateriałowych, zwiększamy wydajność linii pakujących naszych klientów i poprawiamy możliwość recyklingu opakowań po użyciu.

Same lasy są systemem zamkniętej pętli, fundamentalnym dla lokalnych systemów klimatycznych i wodnych. Zarządzane w sposób zrównoważony zapewniają również odnawialne źródło surowców dla przemysłu, działają jako węgiel i zapewniają zatrudnienie.

Cztery kluczowe obszary działań