Etyka

 

Lojalność, uczciwość i zaufanie to wartości i fundamenty, na których opiera się Smurfit Kappa. Nasz sposób działania odzwierciedla to, kim jesteśmy, a nasze dalsze sukcesy zależą od tego, czy działania te są nie tylko zgodne z prawem, ale też etyczne.

Smurfit Kappa angażuje się w prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Nasz Kodeks postępowania w biznesie i polityka Zabierz Głos odzwierciedlają te standardy i dostarczają każdemu z nas informacji niezbędnych do dążenia do doskonałości w zakresie naszych produktów, usług i relacji. Kodeks ma zastosowanie do naszej Rady Dyrektorów, członków kadry kierowniczej i pracowników na całym świecie. Od osób indywidualnych, podmiotów, agentów lub innych osób działających w naszym imieniu również wymagamy przestrzegania tej polityki.

Nasz Kodeks Postępowania zawiera poradnik dotyczący naszych wspólnych obowiązków prawnych i etycznych, wskazujący nam informacje i zasoby, których potrzebujemy, aby podejmować właściwe decyzje w pracy. Ponadto nasza usługa Zabierz Głos zapewnia, że w przypadku podejrzenia nadużycia lub potencjalnego nadużycia, można to zgłosić w sposób łatwy i poufny, bez obawy o możliwość zemsty.

Jako spółka FTSE 100 niezwykle ważne dla nas jest, aby wszyscy w całej organizacji rozumieli swoje obowiązki w kontekście naszego Kodeksu Postępowania, aby zapewnić, że trzymamy się najwyższych standardów, a także wywiązujemy się z oczekiwanych od nas zobowiązań w zakresie ładu korporacyjnego.