Standardy etyczne | Smurfit Kappa | Wartości organizacji

Standardy etyczne

 

Lojalność, uczciwość i zaufanie to wartości stanowiące fundament, na których opiera się Smurfit Kappa.

Jesteśmy przekonani, że sposób w jaki działamy, odzwierciedla to, kim jesteśmy, a nasz długoterminowy sukces zależy nie tylko od przestrzegania przepisów i działania zgodnie z prawem, ale również od zachowania najwyższych standardów etycznych.

Smurfit Kappa przykłada najwyższą wagę do prowadzenie działalności w zgodzie z najlepszymi standardami etyki w biznesie. Nasz Kodeks Postępowania odzwierciedla te zasady i dostarcza informacji niezbędnych w dążeniu do doskonałości w zakresie produktów, usług i relacji. Zapisy Kodeksu dotyczą całego zespołu, członków zarządów, kadrę kierowniczą i wszystkich pracowników na całym świecie. Przestrzegania tej polityki wymagamy także od innych osób i podmiotów działających w naszym imieniu.

Nasz Kodeks postępowania stanowi kompleksowy poradnik dotyczący prawnych i etycznych zobowiązań każdego z nas. Zawiera on wszystkie informacje i zasoby, niezbędne do podejmowania właściwych decyzji w ramach prowadzonej działalności i wykonywanej pracy. Ponadto nasz niezależny serwis Speak Up umożliwia każdemu pracownikowi zgłoszenie w sposób łatwy, poufny i przede wszystkim bezpieczny, podejrzenia lub stwierdzenia nadużycia czy nieprawidłowości.

Jako spółka FTSE 100 musimy mieć absolutna pewność, że przestrzegamy najwyższych standardów i wywiązujemy się ze wszystkich oczekiwań dotyczących naszego ładu korporacyjnego. Dlatego niezwykle ważne jest, aby wszyscy w całej organizacji rozumieli swoje obowiązki wynikające naszego Kodeksu postępowania.