Smurfit Kappa | Lasy | Zrównoważone leśnictwo

Lasy

 

Stawiamy na zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez stosowanie praktyk kontroli pochodzenia produktu.

Opowiadamy się za zrównoważoną gospodarką leśną poprzez praktyki w zakresie kontroli pochodzenia produktu.

Nasza branża jest znaczącym użytkownikiem włókna drzewnego. Jest to nasz podstawowy surowiec i ręczymy za jego zrównoważone pochodzenie. Jest to korzystne dla naszej działalności i stanowi wysoki priorytet dla naszych interesariuszy. Możliwość wielokrotnego wykorzystania włókien papieru przyczynia się do zrównoważonego rozwoju naszych produktów, a włókna uzyskane z recyklingu stanowią 77% zawartości włókien naszych produktów.

Niezależna certyfikacja przez strony trzecie jest najbardziej niezawodnym środkiem promowania zrównoważonej gospodarki leśnej i zwalczania wylesiania. Zarządzamy lasami w oparciu o trzy zasady zrównoważonego rozwoju: promowanie wzrostu gospodarczego, odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych i wspieranie równości społecznej wszędzie tam, gdzie znajdują się nasze plantacje i lasy. W miarę możliwości certyfikowaliśmy wszystkie nasze plantacje i gospodarstwa leśne certyfikatami FSC® i/lub PEFC.

Znaczenie certyfikacji kontroli pochodzenia produktu

Opowiadamy się za zrównoważoną gospodarką leśną poprzez praktyki w zakresie kontroli pochodzenia produktu. Wymagamy certyfikatów kontroli pochodzenia produktu od naszych dostawców surowców, aby zapewnić zrównoważony łańcuch dostaw naszym klientom.

Nasze zobowiązania

Zobowiązanie nr 1: Wszystkie produkowane i kupowane włókna posiadają certyfikat CoC w ramach FSC®, PEFC lub SFI (Inicjatywa na rzecz zrównoważonego leśnictwa).

Osiągnięty postęp: Kontynuujemy produkcję i zakup 99,9% naszych włókien w ramach systemów zarządzania pochodzenia, które uzyskały certyfikat CoC w 2023 r. Jest to nasz margines wahań wynoszący 1%.

Zobowiązanie nr 2: Ponad 95% naszych opakowań oznaczonych jako certyfikowane przez CoC w ramach FSC®, PEFC lub SFI do 2025 r.

Osiągnięty postęp: osiągnęliśmy 95,5% w 2023 roku.

Zobowiązanie nr 3: Wszystkie zakłady produkcyjne stosujące standardy FSC®, PEFC i / lub SFI CoC.

Osiągnięty postęp: Wszystkie nasze zakłady produkcyjne dysponują certyfikatami FSC oraz, w stosownych przypadkach, PEFC i/lub SFI.