Everyone

EveryOne to nasz program na rzecz integracji, różnorodności i równości

Co rozumiemy przez integrację, różnorodność i równość?

Pierwszym krokiem do zrozumienia ewolucji programu EveryOne jest upewnienie się, że wiecie, co określamy pojęciami integracji, różnorodności i równości.  Istnieją różne definicje tych pojęć, ale w przypadku naszej organizacji patrzymy na nie w następujący sposób:

Integracja
Dla Smurfit Kappa integracja oznacza zapewnienie prawdziwie bezpiecznego, integracyjnego środowiska, w którym wszyscy mamy poczucie przynależności i jesteśmy zachęcani do bycia sobą w pracy każdego dnia.
 
Różnorodność
Dla Smurfit Kappa różnorodność oznacza docenianie i celebrowanie różnorodności naszych kultur, tradycji, przekonań, sposobów życia i postrzegania świata oraz zachęcanie siebie nawzajem do dzielenia się różnymi poglądami i perspektywami, abyśmy mogli uczyć się na podstawie doświadczeń innych.
 
Równość
Dla Smurfit Kappa równość oznacza zapewnianie takiego samego szacunku, wsparcia i możliwości każdemu z nas, bez względu na nasze zdolności, wiek, wiarę, płeć, rasę, kogo kochamy i jak się identyfikujemy.

Pobierz broszurę

Nasze zachowania EveryOne

Prawdziwie integrujące środowisko pracy może istnieć tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy działać w sposób naprawdę integrujący. Firma Smurfit Kappa zdefiniowała sześć kluczowych zachowań promujących integrację w naszych codziennych interakcjach z kolegami

Bądź otwarty
Otwórz się na różnych ludzi, kultury, tradycje, wierzenia i sposoby życia.

Pytaj
Zadaj sobie pytanie „jakie są moje osobiste uprzedzenia?”. Pozbądź się swoich uprzedzeń, prosząc współpracowników o podzielenie się odmiennymi opiniami i perspektywami.

Okazuj szacunek
Szanuj każdego za to, co wnosi do organizacji, kultywując środowisko, w którym wszyscy czujemy prawdziwą przynależność.

Doceniaj
Doceniaj swoich współpracowników za to, kim są. Okaż im taki sam szacunek i akceptację, jakich oczekujesz od innych.

Ucz się
Ucz się i rozwijaj poprzez zadawanie pytań, refleksję i dzielenie się opiniami ze współpracownikami oraz korzystanie z ich wiedzy.

Słuchaj
Słuchaj współpracowników, którzy różnią się od Ciebie. Słuchaj ich historii i doceniaj ich doświadczenia.

 

Nasze społeczności EveryOne 

Poniżej przedstawiamy ambicje każdej ze społeczności, na których skupia się nasz program EveryOne:

 

 • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

  Ewoluować w kierunku organizacji dostępnej i integrującej, która docenia i wspiera każdą osobę z niepełnosprawnością, niezależnie od tego, czy jest ona widoczna czy niewidoczna.
 • PŁEĆ

  Doceniać wszystkie płcie w miejscu pracy i zapewnić każdej osobie równe szanse na rozwój i sukces.
 • POCHODZENIE, RASA I PRZYNALEŻNOŚĆ ETNICZNA

  Promowanie równości w miejscu pracy dla KAŻDEGO — ludzi o różnym pochodzeniu, rasie i przynależności etnicznej — poprzez odzwierciedlanie różnorodności społeczności, w których działamy.
 • RODZINA I WIEK

  Uznawać wszystkie formy rodziny i doceniać doświadczenie każdego człowieka bez względu na wiek.
 • LGBTQ+ I SOJUSZNICY

  Tworzyć miejsce pracy, w którym wszyscy ludzie są równi i gdzie każdy może mieć poczucie przynależności i rozwijać się bez względu na swoją orientację seksualną, tożsamość czy ekspresję płciową.
Komisja EveryOne

Aby zrealizować program EveryOne, utworzyliśmy Komisję EveryOne. Na jej czele stoi Tony Smurfit, dyrektor generalny Grupy, a każda z naszych społeczności jest kierowana przez sponsora generalnego.

Broszura EveryOne

Aby dowiedzieć się więcej o programie poświęconym integracji, różnorodności i równości w firmie Smurfit Kappa, w tym o wszystkich szczegółach związanych z naszymi definicjami, zachowaniami, społecznościami i strukturą, kliknij tutaj, aby pobrać naszą broszurę EveryOne.

Pobierz