EveryOne | Integracji, różnorodności i równości | Smurfit Kappa

Everyone

EveryOne to program Smurfit Kappa na rzecz integracji, różnorodności i równości

EveryOne program na rzecz integracji, różnorodności i równości

Co dla nas znaczą: integracja, różnorodność i równość?

Pierwszym krokiem do zrozumienia idei i ewolucji naszego programu EveryOne jest zdefiniowanie i zrozumienie pojęć: integracji, różnorodności i równości. W naszej organizacji postrzegamy je w następujący sposób:

 • Integracja
  w Smurfit Kappa oznacza zapewnienie w pełni bezpiecznego, integracyjnego środowiska, w którym wszyscy mamy poczucie przynależności, a każdy z nas ma możliwość bycia sobą zawsze i wszędzie.
 • Różnorodność
  znaczy u nas zrozumienie i docenienie wartości płynących z odmienności kulturowych, rożnych tradycji, przekonań, sposobu życia i postrzegania świata. W Smurfit Kappa zachęcamy do dzielenia się różnymi poglądami i opiniami wynikającymi z odmiennych punktów widzenia czy różnych perspektyw, dzięki czemu wszyscy mamy możliwość uczenia się wzajemnie oraz czerpania z różnych doświadczeń.
 • Równość
  w Smurfit Kappa to zapewnianie równego szacunku, wsparcia i możliwości rozwoju każdemu, bez względu na wiek, wiarę, płeć, rasę, zdolności czy poglądy, niezależnie od tego kogo kochamy i jak się identyfikujemy.

 

Pobierz broszurę

Zachowania zgodne z zasadami EveryOne

Integrujące środowisko pracy w Smurfit Kappa zostało zdefiniowane poprzez sześć kluczowych postaw w codziennych interakcjach w miejscu pracy pomiędzy koleżankami i kolegami:

 • Bądź otwarty
  Otwórz się na różnych ludzi, kultury, tradycje, wierzenia i sposoby życia.
 • Pytaj
  Zadaj sobie pytanie „jakie są moje osobiste uprzedzenia?”. Pozbądź się ich. Poproś współpracowników o podzielenie się odmiennymi opiniami i poznaj inną perspektywę.
 • Okazuj szacunek
  Szanuj każdego i doceń to, co wnosi do naszej organizacji, tworząc więzi w środowisku, do którego razem należymy.
 • Doceniaj
  Doceniaj swoich współpracowników za to, kim są. Okaż im taki sam szacunek i akceptację, jakich oczekujesz od innych.
 • Ucz się
  Ucz się i rozwijaj poprzez zadawanie pytań, refleksję i dzielenie się opiniami ze współpracownikami. Korzystaj z wiedzy i doświadczeń koleżanek i kolegów.
 • Słuchaj
  Słuchaj swoich współpracowników, także tych, którzy różnią się od Ciebie. Poznaj ich historie i doświadczenia. Otwórz się na innych.

 

Nasze społeczności EveryOne 

Poniżej przedstawiamy nasze ambicje względem każdej ze społeczności, na których skupia się nasz program:

 

 • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

  Chcemy być organizacją w pełni dostępną i integrującą, przyjazną i wspierającą każdą osobę z niepełnosprawnością, niezależnie od tego, czy jest ona widoczna czy niewidoczna.
 • PŁEĆ

  PŁEĆ

  Chcemy jednakowo traktować każdą z płci w miejscu pracy oraz zapewnić każdej osobie równe szanse rozwoju zawodowego oraz możliwość odniesienia sukcesu. Stosujemy zasadę równości i sprawiedliwości oraz transparentności awansu.
 • POCHODZENIE, RASA I PRZYNALEŻNOŚĆ ETNICZNA

  POCHODZENIE, RASA I PRZYNALEŻNOŚĆ ETNICZNA

  Chcemy promować równość i różnorodność w miejscu pracy oraz szacunek dla każdego, niezależnie od pochodzenia, rasy czy przynależności etnicznej. Staramy się odzwierciedlać różnorodność społeczeństw regionów w których działamy.
 • RODZINA I WIEK

  RODZINA I WIEK

  Chcemy uznawać wszystkie formy rodziny i doceniać wkład i doświadczenie każdego człowieka bez względu na jego wiek. Poprzez kulturę organizacyjną promujemy szacunek, równość i współpracę międzypokoleniową.
 • LGBTQ+ I SOJUSZNICY

  LGBTQ+ I SOJUSZNICY

  Chcemy tworzyć miejsce pracy, w którym wszyscy są równi i gdzie każdy może mieć poczucie przynależności oraz możliwość rozwoju bez względu na orientację seksualną, tożsamość czy ekspresję płciową.
Broszura EveryOne

Zachęcamy do szerszego zapoznania się z naszym programem EveryOne, który jest poświęcony integracji, różnorodności i równości w Smurfit Kappa. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat pobierz i przeczytaj naszą broszurę EveryOne.

Pobierz

Broszura EveryOne