Smurfit Kappa | Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Leśnictwo, Kobieta 

Zobowiązania Smurfit Kappa określone w programie Better Planet 2050 koncentrują się na naszych  strategicznych celach i priorytetowych obszarach. Są one zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ na rok 2030 (SDGs). Regularne raportowanie naszych postępów w realizacji tych celów, wspiera globalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że skupienie się na realizacji celów w wybranych przez nas obszarach, pozwoli nam wywrzeć największy i najbardziej pozytywny wpływ na naszą planetę, ludzi i rozwój biznesu.

Smurfit Kappa jest pierwszą firmą z indeksu FTSE 100, która osiągnęła w 2021 roku pełne pięć gwiazdek za wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Oznacza to, że spełniamy wszystkie pięć kryteriów oceny, obejmujące: zdefiniowanie kluczowych obszarów spośród Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ustalenie wymiernych celów do zrealizowania, udostępnienie przykładów działań, raportowanie postępów oraz zachęcanie dostawców do angażowania się w realizacje celów.

Wpływ Smurfit Kappa

Wytypowaliśmy sześć głównych obszarów spośród Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, na które jako firma mamy największą możliwość wpływania i dodawania wartości. Ustaliliśmy wymierne i mierzalne wskaźniki oraz cele dla każdego z nich.

Cele na które wpływ ma Smurfit Kappa 

Udział Smurfit Kappa

Te cztery obszary Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) zostały zidentyfikowane jako cele, w osiągnięciu których działalność Smurfit Kappa może mieć realny wpływ. Nasze zaangażowanie w realizację tych celów jest istotne, jednak rozumiemy, że pełne ich osiągnięcie wymagać będzie współpracy ze strony innych partnerów z różnych grup społecznych.

Cele z udziałem Smurfit Kappa 

Wsparcie Smurfit Kappa

Jako organizacja działająca w zrównoważony i odpowiedzialny sposób wspieramy realizację każdego z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Tych siedem obszarów jest dla nas ważne ze względu na nasze wartości i sposób pracy, jednak zdajemy sobie sprawę, że sami nie możemy wpłynąć na realne zmiany potrzebne do osiągnięcia tych celów.

Cele wspierane przez Smurfit kappa