Cele Zrównoważonego Rozwoju

Leśnictwo, Kobieta 

Nasze zobowiązania Better Planet 2050 koncentrują się na strategicznych obszarach priorytetowych i są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ 2030 (SDGs). Informując o naszych postępach w ramach celów zrównoważonego rozwoju, wspieramy globalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że skupienie się na naszych własnych celach w zakresie zrównoważonego rozwoju pomoże nam wywrzeć największy pozytywny wpływ na naszą planetę, naszych ludzi i rozwijać biznes.

W 2021 r. Smurfit Kappa była pierwszą firmą z indeksu FTSE 100, która pełne pięć gwiazdek za wsparcie celów. Oznacza to, że spełniamy wszystkie pięć kryteriów oceny poprzez: zdefiniowanie kluczowych SDGs, wyznaczenie mierzalnych celów realizujących cele, dzielenie się przykładami naszej pracy, raportowanie postępów i aktywizowanie naszych dostawców do zaangażowania w cele.

Smurfit Kappa Wpływ

Te sześć celów zrównoważonego rozwoju zostało zidentyfikowanych jako główne cele, w których Smurfit Kappa ma największy potencjał rozwoju i dodawania wartości. Smurfit Kappa wyznaczyła mierzalne cele w swoim obszarze oddziaływania dla każdego z tych Celów.

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ, skutki 

Smurfit Kappa Wkład

Te cztery SDGs zostały zidentyfikowane jako Cele, w których działania Smurfit Kappa mają znaczący wkład w ich osiągnięcie. Mamy zobowiązania w ramach naszego obszaru oddziaływania dla tych Celów, ale zdajemy sobie sprawę, że pełne ich osiągnięcie tych wymaga działań z innych sektorów społeczeństwa.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wkład 

Smurfit Kappa Wsparcie

Jako zrównoważony i odpowiedzialny biznes wspieramy realizację każdego z celów zrównoważonego rozwoju. Te siedem Celów jest dla nas ważne ze względu na nasze wartości i sposób pracy, jednak zdajemy sobie sprawę, że sami nie możemy wpłynąć na zmianę potrzebną do osiągnięcia tych Celów.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wspiera