Woda

 

Z uwagi na to, że nasza działalność zależy od tego naturalnego zasobu, zarówno dostępność wody, jak i wpływ naszego zużycia wody mają dla nas ogromne znaczenie.

Globalna dostępność i zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi i kanalizacyjnymi są pilnymi kwestiami zrównoważonego rozwoju i leżą u podstaw agendy ONZ na 2030r. Są również istotne dla Smurfit Kappa, ponieważ nasz sukces biznesowy zależy od dużej dostępności wody i naturalnych surowców, dla których potrzebujemy wody, aby utrzymać ekosystemy.

Dla zdecydowanej większości naszych zakładów dostępność "świeżej" wody nie stanowi problemu w przewidywalnej przyszłości, a woda, którą przyjmujemy, ponad 90% wraca do natury w dobrym stanie. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne podejście do wody ma kluczowe znaczenie.

Koncentrujemy nasze wysiłki na dalszej poprawie jakości wody, którą wykorzystujemy i zrozumieniu zagrożeń związanych z dostępnością i zużyciem wody na obszarach, w których działamy.

Nasze zobowiązania

Zobowiązanie nr 1: Zmniejszyć zawartość organiczną wody zwracanej do środowiska z naszych młynów (ChZT) o 60% w porównaniu z poziomem z 2005r. do 2025r.
Osiągnięty postęp: od 2005 roku osiągnęliśmy redukcję o 36,9%.


Zobowiązanie nr 2: Przeprowadzenie ocen oddziaływania na środowisko zużycia wody w naszych papierniach (w stosownych przypadkach) i opracowanie pomiarów zużycia wody.