Smurfit Kappa | Woda | Zrównoważone zarządzanie zasobami

Woda

 

Z uwagi na to, że nasza działalność zależy od tego naturalnego zasobu, zarówno dostępność wody, jak i wpływ naszego zużycia wody mają dla nas ogromne znaczenie.

Globalna dostępność i zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi i kanalizacyjnymi są pilnymi kwestiami zrównoważonego rozwoju i leżą u podstaw agendy ONZ na 2030r. Są również istotne dla Smurfit Kappa, ponieważ nasz sukces biznesowy zależy od dużej dostępności wody i naturalnych surowców, dla których potrzebujemy wody, aby utrzymać ekosystemy.

Dla zdecydowanej większości naszych zakładów dostępność "świeżej" wody nie stanowi problemu w przewidywalnej przyszłości, a woda, którą przyjmujemy, ponad 90% wraca do natury w dobrym stanie. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że odpowiedzialne podejście do wody ma kluczowe znaczenie.

Koncentrujemy nasze wysiłki na dalszej poprawie jakości wody, którą wykorzystujemy i zrozumieniu zagrożeń związanych z dostępnością i zużyciem wody na obszarach, w których działamy.

Nasze zobowiązania

Zobowiązanie nr 1:

 Zmniejszenie zawartości związków organicznych w wodzie powracającej do środowiska z naszych zakładów przetwórczych ("COD") o 60% w porównaniu z poziomem z 2005 r. do roku 2025. 

Osiągnięty postęp: Osiągnęliśmy redukcję o 35,7% względem 2005 roku.


Zobowiązanie nr 2:

Przeprowadzenie oceny wpływu zużycia wody w naszych papierniach na środowisko ( tam, gdzie ma to zastosowanie) i wprowadzenie pomiarów zużycia wody.

Osiągnięte postępy: W 2023 r. zakończyliśmy prace nad nową metodologią drugiego etapu oceny ryzyka związanego z wodą i w ciągu roku dokonaliśmy oceny pięciu zakładów, ponadto sfinalizowaliśmy ocenę ryzyka związanego ze zlewniami dla wszystkich naszych papierni.

 

Zobowiązanie nr 3:

Co najmniej 1% względnej rocznej redukcji poboru wody przez nasz globalny system fabryk papieru i tektury z 2020 r. jako rokiem odniesienia.

Osiągnięty postęp: W 2023 r. w naszych zakładach produkcji papieru i tektury osiągnęliśmy redukcję poboru wody o 1,8%.