Case: Ett selskaps avfall er et annet selskaps ressurs

Smurfit Kappa Parenco 

«Vi har alltid et fokus på å kontinuerlig forbedre oss og finne mer bærekraftige løsninger», forteller Pieter van de Noort, Sourcing Manager hos Smurfit Kappa Parenco i Nederland. 

Smurfit Kappa har alltid jobbet for å redusere mengden avfall som havner på søppelfyllinger, og derfor ser vi etter alternative måter å nyttiggjøre verdien fra avfall fullt ut på. Avfallet fra Parenco er ikke-resirkulerbare avfallsprodukter, hovedsakelig i plast, som de mottar sammen med råmaterialene for pulping. Tidligere ville dette ha havnet på søppelfyllingen, men konsernet har forpliktet seg til å redusere mengden avfall som sendes til søppeldeponier, med 30 % innen 2025. I tillegg pålegger også nyere lovgivning betydelige begrensninger for bruk av søppelfyllinger. Så langt har Parenco klart å oppnå en 90 % reduksjon i avfallsmengdene. 

Denne sirkulariteten er mulig takket være en synergi mellom ulike Smurfit Kappa-virksomheter. Da Parenco ble kjøpt opp i 2018, ble virksomheten oppgradert i henhold til Smurfit Kappas «beste praksis»-standard, som innebar en oppgradering av pulpingsystemet slik at det kunne fjerne metaller. Det gjenværende avfallet bestod primært i plast, som kan brukes som brensel. Fabrikken så etter partnere som kunne gjøre dette mulig, og i dag blir deler av avfallet viderebehandlet til pellets kalt «Subcoal», som er like fleksibelt som brensel, og kan sendes til kunder som bruker f.eks. sement- og kalkovner, på en enkel og sikker måte.

I mellomtiden ble det lansert et stort prosjekt på Smurfit Kappa-papirfabrikken i Zülpich, 200 kilometer unna Parenco, med sikte på å fornye energiproduksjonen og bruke også dette plastavfallet som brensel.

«På denne måten sikrer vi fortsatt sirkularitet internt i selskapet, optimaliserer bruken av våre egne ressurser og reduserer de eksterne utgiftene», forteller Jan Klijn, Pulp and Energy Manager hos Parenco. «Vi måtte selvfølgelig skaffe tillatelse til å transportere avfallet over grensen», forteller Pieter. «Vi fikk hjelp til dette av en konsulent, og nå kan vi sette i gang med implementeringen.» 

«I fremtiden vil brorparten av dette avfallet sendes til Zülpich», forteller Jan. «Resten går til andre aktører, for eksempel i forbindelse med subcoal-produksjon.»

«Alle disse tiltakene gjør at vi kan spare penger, redusere bruken av avfallsdeponier og skaffe brensel til en billig penge», fortsetter Jan. «Det er en type vinn-vinn-situasjon vi ofte ser når vi utvikler miljøvennlige løsninger.»