Smurfit Kappa | FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Skogbruk, kvinne 

Målene våre knyttet til Better Planet 2050-initiativet fokuserer på de strategiske satsingsområdene våre og er i tråd med FNs bærekraftsmål mot 2030. Ved å rapportere om fremgangen vår innenfor rammen av bærekraftsmålene, støtter vi den globale innsatsen for bærekraftig utvikling. Vi er av den oppfatning at dette fokuset på våre egne bærekraftsmål vil gjøre oss i stand til å ha den største mulige positive innvirkningen på planeten vår, menneskene våre og evnen vår til å drive en meningsfull virksomhet.

I 2021 var Smurfit Kappa det første FTSE 100-selskapet som fikk toppscore for «Support the Goals». Dette betyr at vi innfridde alle de fem ratingkriteriene ved å: ha definert sentrale bærekraftsmål, etablert målbare mål og innfridd dem, dele eksempler på arbeidet vårt, rapportere om fremdriften og engasjere leverandørene i å forplikte seg til målene.

Smurfit Kappa påvirker

Disse seks bærekraftsmålene er identifisert som kjernemålene der Smurfit Kappa har størst potensial for å påvirke andre og tilføre verdi. Smurfit Kappa har fastsatt målbare mål innenfor selskapets påvirkningsområde for hvert av disse målene.

FNs mål for bærekraftig utvikling, konsekvenser 

Smurfit Kappa bidrar

Disse fire bærekraftsmålene er identifisert som mål der Smurfit Kappas virksomhet utgjør et meningsfullt bidrag til å innfri dem. Vi har forpliktelser innenfor påvirkningsområdet vårt for disse målene, men vet også at for å kunne innfri dem helt og holdent, kreves det også en innsats fra andre sektorer i samfunnet..

FNs bærekraftsmål, Bidrar 

Smurfit Kappa støtter

Som en bærekraftig og ansvarlig virksomhet støtter vi arbeidet med å innfri hvert av bærekraftsmålene. Disse syv målene er viktige for oss både med tanke på verdiene våre og måtene vi arbeider på, men vi anerkjenner også at Smurfit Kappa alene ikke kan sørge for alle endringene som skal til for å innfri målene fullt ut.

FNs bærekraftsmål, støtter