Smurfit Kappa | Skog

Skog

 

Vi fokuserer på bærekraftig skogforvaltning gjennom Chain of Custody-praksis

Sektoren vår er en betydelig og synlig forbruker av trefiber. Det er det grunnleggende råstoffet vårt, og vi påser at det hentes fra bærekraftige kilder. Dette har positiv innvirkning på virksomheten, og er høyt prioritert blant aksjonærene. Gjenbruk av papirfiber bidrar til at produktene våre er bærekraftige, og resirkulerte fibre utgjør 77 % av fiberinnholdet i produktene våre. 

Sertifisering fra uavhengige tredjeparter er den mest pålitelige måten å fremme bærekraftig skogforvaltning og bekjempe avskoging på. Vi administrerer skogeiendommene våre basert på tre prinsipper for bærekraftig utvikling: å fremme økonomisk vekst, ansvarlig bruk av naturressurser og å fremme sosial rettferdighet alle steder der vi har plantasjer og skogeiendom. Alle plantasjene og skogeiendommene våre er sertifisert iht. FSC- og/eller PEFC-standarden der dette er hensiktsmessig.

Chain of Custody-ledelse

Vi fremmer bærekraftig skogforvaltning gjennom å praktisere Chain of Custody. For å sikre bærekraftige forsyningskjeder for kundene våre krever vi at leverandørene som forsyner oss med råstoff, er Chain of Custody-sertifisert.

Våre forpliktelser

Forpliktelse en: Alle fiber som produseres og kjøpes, er CoC-sertifisert i samsvar med FSC, PEFC eller SFI (Sustainable Forest Initiative).

Fremgang: Vi fortsatte å produsere og kjøpe inn 99,9 prosent av fibrene basert på styringssystem for fiberopphav som er COC-sertifisert i 2023. Dette er innenfor vår margin med en variasjon på 1 prosent.

Forpliktelse to:
Mer enn 95 prosent av emballasjen vår er merket som CoC-sertifisert i samsvar med FSC, PEFC eller SFI til 2025.

Fremgang: Vi oppnådde 95,5 prosent i 2023. 

Forpliktelse tre:
Alle fabrikker bruker FSC, PEFC og/eller SFI CoC-standarder. 

Fremgang: Alle våre produksjonsanlegg er FSC-sertifisert og, der det er aktuelt, PEFC- og/eller SFI-sertifisert.