Verktøy

 

Hvert 25. sekund brukes et av innovasjonsverktøyene våre i en av virksomhetene våre i 36 land på 3 kontinenter.

Smurfit Kappa har utviklet et sett av unike applikasjoner som gjør det mulig å 

  • Skalere innsikt raskt i alle deler av virksomheten
  • Hente inn og bruke data og ideer fra hele verden for å utvikle nye kunnskaper og applikasjoner, hver eneste dag
           

Paper to Box

Paper to Box er en programvare som velger og utarbeider den mest egnede papirsammensetningen for å lage den mest formålstjenlige og robuste emballasjen til sitt bruk. 

Les mer

PackExpert

PackExpert beregner den nøyaktige robustheten som kreves for de ulike forpakningene, på grunnlag av alle fysiske belastninger de kommer til å utsettes for i forsyningskjeden – deriblant transport, lagring, håndtering, ulike temperaturforhold, luftfuktighet mv. 

Les mer

Innobook

nnobook er en unik database over de nyeste emballasjedesignene, og inneholder bidrag fra over 1000 designere i 36 land.

Les mer

Store Visualizer

StoreVisualizer gir emballasjeprototypene et nytt nivå av realisme der de plasseres og simuleres i sanntid i en virtuell 3D-butikk. 

Les mer

Shelf Viewer

ShelfViewer er en database med bilder av hylleklar emballasje (Shelf Ready Packaging) vist i et butikkhyllemiljø. Nye bilder legges til hver eneste dag, på tvers av alle land og segmenter. 

Finn ut mer

Andre

Vi har utviklet en rekke programmer for å bidra til å gi økt verdi til kundene våre. Dette omfatter ting som å finne den beste automatiseringsløsningen, til ulike emballasjeporteføljer og måter vi kan evaluere hvor godt pakkelinjen vår fungerer på. 

Les mer