Innovasjon

Design2Market Factory 

I stedet for å se på hvert enkelt trinn for seg, gransker vi hele forsyningskjeden – fra emballasje og transport til lagring og produktpresentasjon – for å identifisere muligheter for mer bærekraftige forbedringer.

Vi selger ikke bare emballasje til kundene våre – vi samarbeider tett med dem for å utvikler verdiskapende løsninger til leverandørkjedene deres. Vi bruker en helhetlig tilnærming for å finne løsninger med reell effekt som kan realiseres i stor skala. Resultatet er skreddersydde emballasjeløsninger som sikrer trygg frakt og lagring for det emballerte produktet, så det kan leveres uskadet til forbrukeren.

Som en del av produkt- og prosessutviklingen bruker vi en ingeniørbasert tilnærming til å analysere kundenes utfordringer og behov og utarbeide kreative løsninger for spesifikke produkter og markeder. Vi leverer smartere bærekraftige løsninger til kundene våre på tre måter: Gjennom innovasjon i prosessene våre, innovasjon i forsyningskjeden og innovasjon innen emballasjeløsninger. Når vi har sirkularitet i bakhodet i designfasen, og ved å optimalisere både primær og sekundær emballasje, kan vi oppnå forbedringer innen frakt, lagring og produktpresentasjon samtidig som vi tilrettelegger for kanaler for innsamling og gjenvinning av emballasjeproduktene.

Vår tilnærming

Kunnskapsikon

Kunnskap, erfaring og lidenskap

Vårt overordnede mål er å støtte kundene våre gjennom engasjement og kreativitet. Folkene våre er engasjerte og motiverte, har fått grundig opplæring og har en helt unik ekspertise innen alt som har med emballasje å gjøre – og sammen utgjør dette grunnlaget for alle våre nyvinninger. 

Kundefokusikon

Kundefokus og innsikt i kundenes markeder

Vi ser ut over det rent produktmessige og går ett skritt videre for å gi kundene de beste dataene og analysene, slik at de kan ta bedre forretningsavgjørelser med minimal risiko. Innovasjon utfordrer status quo og er en grunnleggende del av vår strategi. Tilnærmingen vår til innovasjon er markedsdrevet og fokusert på å løse kundenes ulike behov og utfordringer, ved hjelp av kundeinnsikt, utvikling av emballasjeløsninger, prosessforbedringer og optimalisering av effektiviteten i forsyningskjedene. 

Vitenskap om innovasjon-Symbol

Vitenskapsbasert innovasjon

Hos Smurfit Kappa er innovasjonsarbeidet datadrevet. Vi har et støttenettverk av laboratorier, fasiliteter og applikasjoner som hjelper oss å skape skreddersydde, kostnadseffektive og bærekraftige emballasjeløsninger.

Creative Design Thinking Icon

Kreativ designtenkning

Vi har over 1000 designere på tvers av virksomhetsområdene våre og over 8500 emballasjekonsepter, og bruker banebrytende teknologi for å utvikle nyskapende utforminger av emballasje og presentasjonsmateriell for kundene.