Everyone | Inkluderings-, mangfolds- og likestillings | Smurfit Kappa

Everyone

EveryOne er vårt inkluderings-, mangfolds- og likestillingsprogram

Hva mener vi med inkludering, mangfold og likestilling?

Den første delen av å forstå utviklingen til EveryOne-programmet vårt er å forsikre deg om at du forstår hva vi mener med begrepene Inkludering, Mangfold og Likestilling. Det finnes forskjellige definisjoner, men for vår organisasjon er det dette som gjelder:

Inkludering
Hos Smurfit Kappa betyr inkludering det å skape et virkelig trygt og inkluderende miljø der vi alle føler tilhørighet og blir oppmuntret hver dag til å være autentiske versjoner av oss selv på jobb.
 
Mangfold
Hos Smurfit Kappa betyr mangfold det å sette pris på og feire mangfoldet i våre kulturer, tradisjoner, trosretninger og levemåter og livssyn, samt å oppmuntre hverandre til å dele våre forskjellige synspunkter og perspektiver slik at vi kan lære av hverandres livserfaringer.
 
Likestilling
Hos Smurfit Kappa betyr likestilling det å tilby hverandre den samme respekten og støtten og de samme mulighetene, uavhengig av funksjonshemninger, alder, tro, kjønn, rase og hvem vi velger å elske og hvordan vi velger å identifisere oss selv.

Last ned brosjyre

Vår EveryOne-adferd

Et virkelig inkluderende arbeidsmiljø kan bare eksistere hvis vi alle handler på en genuint inkluderende måte. Smurfit Kappa har definert seks viktige adferder for å fremme inkludering når vi samhandler med kolleger i det daglige.

Vær åpen
Vær åpen overfor forskjellige mennesker, kulturer, tradisjoner, trosretninger og livsstiler.

Spør
Spør deg selv «hvilke fordommer har jeg personlig?» Utfordre fordommene dine ved å be kollegene dine om å dele sine forskjellige meninger og perspektiver.

Respekter
Respekter alle enkeltpersoners bidrag til organisasjonen, og bidra til å skape et miljø der vi alle føler at vi virkelig hører hjemme.

Verdsett
Verdsett kollegene dine for hvem de er. Vis dem samme respekten og aksepten som du forventer at de skal vise deg.

Lær
Lær og voks ved å stille spørsmål, reflektere og dele synspunkter med kollegene dine på en måte som verdsetter og respekterer kunnskapen deres.

Lytt
Lytt til kolleger som er forskjellige fra deg. Hør på historiene deres og sett pris på livserfaringene deres.

 

Våre EveryOne-fellesskap

Her er ambisjonene for hvert av fellesskapene som EveryOne-programmet vårt fokuserer på:

 • FUNKSJONSHEMNING

  Utvikle seg til en tilgjengelig, inkluderende organisasjon som verdsetter og støtter alle som har en synlig eller usynlig funksjonshemming.
 • KJØNN

  Verdsette alle kjønn på arbeidsplassen og gi alle de samme mulighetene til å utvikle seg og lykkes.
 • OPPRINNELSE, RASE OG ETNISITET

  Fremme en likeverdig arbeidsplass for alle – uavhengig av opprinnelse, rase eller etnisitet – ved å speile mangfoldet i de mange samfunnene vi driver virksomhet i.
 • FAMILIE OG ALDER

  Akseptere alle former for familie og verdsette alles livserfaringer, uavhengig av alder.
 • LHBTQ+ OG ALLIERTE

  Skape en global arbeidsstyrke der alle mennesker er likeverdige og der alle kan føre tilhørighet og trives uavhengig av seksualitet, kjønnsidentitet eller fremtoning.
EveryOne-brosjyre

Hvis du vil lese mer om Smurfit Kappas program for inkludering, mangfold og likestilling, inkludert alle detaljene bak våre definisjoner, adferder, fellesskap og strukturen, klikker du bare her for å laste ned EveryOne-brosjyren vår.

nedlasting