Meningsfull virksomhet | Smurfit Kappa

Meningsfull virksomhet

 

Innfrir løftene overfor alle interessenter

Bærekraft skaper verdi og er et sentralt element i vår strategi. Vi samarbeider med kunder og leverandører om å utvikle både deres og vår virksomhet på en bærekraftig måte i hele verdikjeden. De innovative emballasjeløsningene våre er materialeffektive og produsert på en bærekraftig måte, og støtter kundene i å innfri sine egne bærekraftsmål.

I 2007 begynte vi å rapportere om bærekraftsarbeidet vårt, og siden da har vi hatt fokus på å sørge for at innsatsen her er målbar, transparent og håndgripelig. Vi rapporterer om fremdriften årlig, og sørger for at bærekraftsdataene våre får en uavhengig vurdering i henhold til GRI-standardene. Deretter konverterer vi dataene til håndgripelig og unikt kunderelevant informasjon som brukes som grunnlag for innovasjons- og designprosessene våre. Sertifiseringen av styringssystemene våre sikrer åpenhet og troverdighet overfor alle interessenter, og tydelige retningslinjer hjelper alle å forstå hvordan vi jobber for å oppnå målene våre.

Vi har et sterkt fokus på å drive virksomheten på en etisk måte og i samsvar med de erklærte verdiene våre, som understreker at et sterkt samfunnsansvar – som gjenspeiles i måten vi samhandler med medarbeiderne våre, forretningspartnerne våre og lokalsamfunnene vi har virksomhet i – er en sentral del av å skulle skape en bærekraftig fremtid.

Vi mener at fokuset på etisk forretningsførsel må komme fra det aller øverste nivået i virksomheten, og fremmes i alle ledd av organisasjonen. Smurfit Kappa har spesifikke retningslinjer for sentrale områder innen bærekraft, som er en helt nødvendig del av å kunne forbedre resultatene ytterligere fremover.

For å kunne utvikle virksomheten på en bærekraftig måte, favoriserer vi korte forsyningskjeder og samarbeider med leverandørene i samsvar med prinsippene og retningslinjene våre for bærekraft.