Strategi for mennesker

Smurfit Kappa kontorarbeidere 

Vår visjon: Som en globalt attraktiv og verdsatt arbeidsgiver mener vi at det er de ansatte som utgjør det bankende hjertet i virksomheten.

I 2019 lanserte vi en forbedret versjon av vår Strategi for mennesker for 2020-2023, og har fortsatt arbeidet med å bygge og utvikle denne hvert år for å sikre at virksomheten er godt rustet for å lykkes i et menneskelig perspektiv.

Strategien vår tar sikte på å styrke vår evne til å tiltrekke, beholde og belønne folk og hjelpe dem å realisere sitt potensial og sine talenter. Arbeidet med å utvikle folkene våre for å styrke virksomheten innebærer spesifikt at vi har fokus på å:

  • Forstå organisasjonens behov og forretningsstrategien
  • Identifisere HR-strategien og personalprioriteringene som kreves for å gjennomføre forretningsstrategien
  • Definere HR-veikartet for å ivareta vår «menneskelige kapital» for å imøtekomme forretningsutfordringer og innfri i henhold til strategien vår
  • Sørge for at vi har HR-tjenester og HR-ressurser på plass som er rustet for nåværende og fremtidige behov

>Vår Strategi for mennesker er basert på fire søyler:

 

Menneskeutvikling ikon

Personalutvikling og talentledelse

Vår ambisjon:

Å hjelpe folkene hos oss med å utvikle karrieren og realisere potensialet sitt, slik at vi kan innfri ambisjonene vi har for dem og ambisjonen på veien videre.

Ikon for medarbeideropplevelse

Ansattes erfaringer og prestasjoner

Vår ambisjon:

Å skape en løpende gjensidig dialog for å sikre at de ansatte forstår vår strategi og rollen de spiller i å innfri denne, og inspirere dem til å prestere på sitt beste hver dag.

Inkludering Mangfold Likestillingsikon

Inkludering, mangfold og likestilling

Vår ambisjon:

Å skape en inkluderende arbeidsplass der hver enkelt føler seg inkludert, støttet og respektert i det daglige arbeidet.

Belønnings- og anerkjennelsesikon

Belønninger og anerkjennelse

Vår ambisjon:

Vi har som mål å tiltrekke, holde på og gi anerkjennelse til våre ansatte gjennom konkurransedyktige arbeidspraksiser. Vi skal sørge for at folk ikke bare får fortjent anerkjennelse i form av penger, men også ved at prestasjonene dere blir anerkjent og verdsatt på arbeidsplassen.