Smurfit Kappa | Strategi for mennesker

Strategi for mennesker

Smurfit Kappa kontorarbeidere 

Det har alltid vært Smurfit Kappas ambisjon å bli anerkjent som et globalt beundret selskap, et flott sted å jobbe og en valgt arbeidsgiver for topptalenter.

Disse ambisjonene er ikke bare basert på vår forretningsvekst, men også på vår forståelse av at vår suksess er drevet av våre høyt verdsatte og motiverte team over hele verden.

Strategien vår tar sikte på å styrke vår evne til å tiltrekke, beholde og belønne folk og hjelpe dem å realisere sitt potensial og sine talenter. Arbeidet med å utvikle folkene våre for å styrke virksomheten innebærer spesifikt at vi har fokus på å:

  • Forstå organisasjonens behov og forretningsstrategien
  • Identifisere HR-strategien og personalprioriteringene som kreves for å gjennomføre forretningsstrategien
  • Definere HR-veikartet for å ivareta vår «menneskelige kapital» for å imøtekomme forretningsutfordringer og innfri i henhold til strategien vår
  • Sørge for at vi har HR-tjenester og HR-ressurser på plass som er rustet for nåværende og fremtidige behov

>Vår Strategi for mennesker er basert på fire søyler:

 

Menneskeutvikling ikon

Personalutvikling og talentledelse

Vår ambisjon:

Å hjelpe folkene hos oss med å utvikle karrieren og realisere potensialet sitt, slik at vi kan innfri ambisjonene vi har for dem og ambisjonen på veien videre.

Ikon for medarbeideropplevelse

Ansattes erfaringer og intern kommunikasjon

Vår ambisjon:

Å skape en løpende gjensidig dialog for å sikre at de ansatte forstår vår strategi og rollen de spiller i å innfri denne, og inspirere dem til å prestere på sitt beste hver dag.

Inkludering Mangfold Likestillingsikon

Inkludering, mangfold og likestilling

Vår ambisjon:

Å skape en inkluderende arbeidsplass der alle har en ekte følelse av tilhørighet og kan være sitt autentiske jeg på jobb hver dag.

Belønnings- og anerkjennelsesikon

Belønninger og anerkjennelse

Vår ambisjon:

Vi har som mål å tiltrekke, holde på og gi anerkjennelse til våre ansatte gjennom konkurransedyktige arbeidspraksiser. Vi skal sørge for at folk ikke bare får fortjent anerkjennelse i form av penger, men også ved at prestasjonene dere blir anerkjent og verdsatt på arbeidsplassen.