Mennesker og samfunn

Facture-ansatt som går 

Vi støtter mennesker og lokalsamfunn

Det er Smurfit Kappas ambisjon å anerkjennes som et selskap man ser opp til på verdensbasis, som er et flott sted å jobbe, og er en attraktiv arbeidsgiver for de beste kandidatene. Disse ambisjonene handler ikke bare om forretningsvekst – de er tuftet på vår forståelse av at det er de høyt verdsatte og motiverte teamene våre verden over som danner grunnlaget for vår suksess.

Ansatte som synes det er meningsfullt å jobbe, er lykkeligere, mer produktive og mer engasjerte. Dette er et velkjent faktum i næringslivet. Folk som opplever at jobben deres har mening og tjener et større formål, har en tendens til å jobbe hardere, påta seg utfordrende eller upopulære oppgaver og samarbeide effektivt. Vi har som mål å skape meningsfylt arbeid som tjener et bredere formål, samtidig som vi ivaretar folks helse, sikkerhet og trivsel både på jobb, på vei til og fra jobb og hjemme.

Antall ansatte
47 000
Sosiale investeringer siden 2020
25,6 mn euro
Kvinner i ledende stillinger ved utgangen av 2023
25,1%

 

Dette er grunnen til at Smurfit Kappa streber etter å stadig utvikle og forbedre selskapets Strategi for mennesker, og til at vi har utviklet HR-søylene våre: Personalutvikling og Talentledelse, Ansattes erfaringer og prestasjoner, Inkludering, mangfold og likestilling, Belønninger og anerkjennelse. Disse understøttes videre av de fem grunnleggende fokusområdene i HR-strategien vår – Sikkerhet og trivsel, Juridiske rammeverk, Medarbeiderrelasjoner, HR-informasjonssystemer og Intern kommunikasjon.

I lokalsamfunnene vi driver virksomhet i, og i samsvar med prinsippene til Smurfit Kappa Foundation, har vi fokus på å bryte fattigdomssykluser og avhengighetsforhold der dette er et tema, med utgangspunkt i de yngre generasjonene.