Bærekraftsrapport 2021, Bærekraftsrapportering

Bærekraftsrapportering

Bærekraftsrapporten 2022

Last ned hele rapporten

Vi skal utgjøre en forskjell, og jobber for en grønnere og blåere planet. Det betyr at vi skal gjøre det rette for menneskene, lokalsamfunnene og miljøet ved hjelp av produkter og prosesser som utgjør en forskjell for kundene og i hele verdikjeden. Ekte bærekraft er gjennomgående – fra innkjøp og samarbeid med leverandørene våre, til produksjon og levering av produktene til kundene våre. De økonomiske målene våre er i tråd med det sosiale, samfunnsmessige og miljømessige ansvaret vårt.

Høydepunkter – Bærekraftig utvikling 2022

Les bærekraftsrapporten vår for 2022 for å se hvilke tiltak vi treffer for å nå de strategiske bærekraftsmålene våre.

LES RAPPORTEN

Høydepunktene fra 2022

Relativ reduksjon i CO2-utslipp siden 2005
43.9%
Bærekraftsrapport CO2-utslipp
Reduksjon i vannbruk
2.1%
Avfall
Reduksjon av avfall til deponi fra papirfabrikkene våre siden 2013
24%
Sosiale investeringer siden 2020
€18.4m
COD-reduksjon, Bærekraftsrapport
Global reduksjon i skadetilfeller (TRIR) i 2022
13.6%
Produkter solgt med CoC-sertifisering
94.3%
Planen vår for overgang til netto nullutslipp

Vår langsiktige ambisjon, mål som valideres av tredjepart, og kontinuerlig arbeid har ført til at vi er godt posisjonert for å kunne holde det vi har lovet.

LES PLANEN VÅR FOR NETTO NULLUTSLIPP