Sustainability | Tilnærming | Smurfit Kappa

Tilnærming

adidas video

En total tilnærming til bærekraft

Ekte bærekraft gjør seg gjeldende i alle ledd – fra innkjøp og samarbeidet med leverandørene våre, til produksjonen og leveringen av produktene til kundene våre.

De økonomiske målene våre er i tråd med det sosiale, samfunnsmessige og miljømessige ansvaret vårt. Gjennom vår helhetlige tilnærming til produktdesign og produksjon kan vi tilby skreddersydd emballasje med rett vekt som minimerer ineffektivitet og avfall. Vi integrerer bærekraft i alt vi gjør.

Den sirkulære modellen vår har fokus på å ha en positiv innvirkning på klimaet, både med tanke på å redusere avfall og karbonutslipp. Det hele starter med at produktet vårt er sirkulært, ettersom det er laget av 100 % fornybare, resirkulerbare og biologisk nedbrytbare primærråstoffer. Det handler ikke bare om produktene i seg selv, eller hvert enkelt produksjonstrinn for seg, men hele prosessen – fra hvordan vi skaffer råvarene, hvordan produktene våre produseres, hvordan de brukes, og hva skjer når de har nådd slutten av brukstiden.

Den nyeste tilnærmingen vår til bærekraftig finansiering bidrar videre til å integrere bærekraftsambisjonene våre, som utgjør kjernen i forretningsmodellen vår, i selskapets finansieringsstrategi. Som en del av dette løpende engasjementet har vi lansert et rammeverk for grønn finansiering som gjenspeiler det bærekraftige og sirkulære aspektet ved forretningsmodellen vår. Her er det fokus på å produsere sirkulære produkter, gjenbruke resirkulert papir eller sertifiserte bærekraftige råvarer og å implementere sirkulære produksjonsprosesser – som vi også forbedrer på løpende basis. 

Vi har en inngående forståelse av forretningsmiljøet som gjør det mulig for oss å i stadig større grad integrere oss i den sirkulære økonomien og være en pådriver for bærekraft i alle ledd av verdikjeden, noe som har en positiv innvirkning på alle fokusområdene Planeten vår, Mennesker og Meningsfull virksomhet, samt bidrar til å overholde FNs bærekraftsmål.

Våre strategiske prioriteringer