Smurfit Kappa | Avfall

Avfall

Avfall, resirkulering 

Smurfit Kappa har som mål å bidra til en verden uten avfall basert på prinsippet om sirkularitet

Ettersom etterspørselen etter varer og tjenester øker, har effektiv ressursbruk og avfallsminimering en sentral rolle i FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Smurfit Kappa bidrar til dette ved å bruke fornybare og resirkulerte ressurser og fokusere på effektiv vann- og energibruk.

Produktene våre er designet for å forhindre tap og skade på forbruksvarene de beskytter. Emballasjen vår produseres på en effektiv måte og er «riktig-vektet» for å være mest mulig effektiv og medføre minst mulig avfall. Emballasjen er laget av 100 % fornybare og resirkulerbare materialer, og kan resirkuleres 8-25 ganger, i henhold til nyere studie. Når fibrene til slutt ikke kan brukes om igjen, brukes de gjerne til energiproduksjon eller i jordbruket.

En verden uten avfall

Vi tror sirkulær økonomi er fremtidens forretningsmodell, og at vi har en viktig rolle å spille. Å unngå avfall er en viktig sak for våre interessenter, og mange av våre kunder har uttalt mål om å redusere det.

Etter hvert skal alt avfall sees på som en råvare, og med gjenvinningsgrad på 88 prosent oppfyller de papirbaserte emballasjeløsningene vi leverer den ambisjonen. Men vi ønsker å lukke ytterligere sløyfer og samarbeide med interessenter som forbrukere og annen industri for å gjenvinne og/eller resirkulere avfallsmaterialer som ellers ville blitt sendt til deponi.

Våre forpliktelser

Forpliktelse en: Redusere mengden avfall som deponeres med 30 prosent per tonn produkt produsert av fabrikksystemet vårt sammenlignet med resultatene fra 2013 innen 2025.

Fremgang: Siden 2013 har vi oppnådd en reduksjon på 35,8 %, noe som betyr at vi nådde målet to år frem i tid.

Vårt Better Planet Packaging-initiativ fokuserer på å redusere avfall fra emballasje, og det sikrer innovasjon innen papirbasert emballasje, samtidig som råmaterialene holdes i resirkuleringssløyfen.

Vi arbeider også med resirkulerings- og papirproduksjonsindustrien for å sikre at råmaterialene våre er i resirkuleringssløyfen.