Helse, sikkerhet og trivsel

 

Det er viktig for alle involverte og interessenter at produktene våre produseres i et trygt og sunt miljø, og det gjelder ikke minst for våre ansatte, deres familier og lokalsamfunnene vi har virksomhet i. Derfor tar vi de ansattes sikkerhet og velferd på største alvor.

Det å ivareta helsen, sikkerheten og trivselen til teamene våre verden over er en sentral del av hvordan Smurfit Kappa driver virksomhet, og en sentral del av vårt samfunnsansvar. Det er en del av kulturen vår, og er sementert i organisasjonens verdier: Sikkerhet, integritet, lojalitet og respekt. Visjonen vår er å sikre at hver eneste ansatt i Smurfit Kappa kommer trygt hjem til familien hver eneste dag.

Og dette gjelder på lik linje for innleid personell, underleverandører og andre som besøker oss. En global og integrert forretningsmodell innebærer at vi har et sett med helse- og sikkerhetsprosedyrer og styringssystemer som er eid og administrert enten på land- eller clusternivå, som omfatter all virksomheten vår – fra produksjonsstedene til administrasjonen. De lokale helse- og sikkerhetsteamene sørger for at vi alltid overholder lokale lover såvel som konsernets retningslinjer og revisjonsprotokoller.

Safety for Life-initiativet vårt har identifisert seks høyrisikoområder der vi har utviklet spesifikke verktøy for å sikre god risikostyring og trygge valg på jobben. Disse områdene er: Energiisolasjon, Administrering av innleid personell, Kontakt med bevegelige maskiner, Interaksjoner mellom mennesker og kjøretøyer, Lager og bakgårder, og Arbeid i høyden.

Global reduksjon i skadetilfeller (TRIR) i 2022
13,6%
Gjennomsnittlige årlige reduksjoner siden 2018
50%
Siste engasjementsscore for helse og sikkerhet
77%