Privacy Statement | Smurfit Kappa

Personvernerklæring for Smurfit Kappa Groups nettsted

1. Om denne personvernerklæringen  

Smurfit Kappas nettsted («www.smurfitkappa.com») drives av Smurfit Kappa Group («Smurfit Kappa», «konsernet», «vi», «oss» eller «vår»). I denne personvernerklæringen er personopplysningene dine all informasjon som Smurfit Kappa behandler om deg, og som kan brukes til å identifisere deg direkte eller indirekte («personopplysninger»).

Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som vi, og/eller tredjepartstjenester på oppdrag fra oss, samler inn og behandler i forbindelse med din kontakt med oss. Smurfit Kappa Group er behandlingsansvarlig for dette, og personopplysningene dine er konsernets ansvar. 

Smurfit Kappa er et globalt selskap som driver virksomhet over hele verden. Du finner en fullstendig oversikt over enhetene i konsernet her. Som en del av vår globale tilnærming ønsker vi å ha konsekvente tilnærminger til behandling av personopplysninger i den grad det er mulig. Avhengig av landet du befinner deg i, har enhetene i konsernet utarbeidet rutiner for å ivareta personopplysningene dine. 

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte konsernets juridiske avdeling på grouplegal@smurfitkappa.com 

2. Slik samler vi inn personopplysningene dine

Vi samler inn personopplysningene dine på flere måter:

i) Informasjon du gir til oss: 
[Vi samler inn og lagrer all informasjon du gir til oss når du]

 • har takket ja til å motta markedsføring og/eller forretningskommunikasjon
 • bruker nettstedet vårt for å få tilgang til tjenestene våre
 • bruker kontoene våre i sosiale medier
 • er kunde hos Smurfit Kappa 

ii) Annen informasjon vi samler inn: 

 • når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn data fra informasjonskapsler

3. Kategorier av personopplysninger som samles inn 

Tabellen nedenfor beskriver kategoriene av personopplysninger som vi samler inn i forbindelse med nettstedet vårt. Smurfit Kappa er behandlingsansvarlig for disse personopplysningene.

Når du takker ja til markedsføring og/eller kommunikasjon

Kategori av personopplysninger Personopplysninger vi samler inn Beskrivelse
Kontaktinformasjon Navn
E-postadresse
Telefonnummer
Vi behandler denne informasjonen når du takker ja til å motta markedsføringskommunikasjon fra oss.
Informasjon om ansettelsesforhold Firmanavn
Sted
Vi behandler denne informasjonen når du takker ja til å motta forretningskommunikasjon fra oss.
Forretningsaktiviteter og -interesser Interesseområder og markedsføringspreferanser Vi behandler denne informasjonen når du takker ja til å motta forretningskommunikasjon fra oss.

 

Når du bruker nettstedet vårt

Kategori av personopplysninger Personopplysninger vi samler inn Beskrivelse
Enhets-/IP-informasjon IP-adresse.
Operativsystem og nettleser som ble brukt til å besøke nettstedet vårt
Internettleverandør
Klokkeslett og dato da nettstedet ble besøkt

Denne informasjonen samles inn ved hjelp av innstillingene på nettstedet vårt.
Du finner mer informasjon i avsnittet om informasjonskapsler nedenfor.

 

Når du bruker kontoene våre i sosiale medier 

Kategori av personopplysninger Personopplysninger vi samler inn Beskrivelse
Kontaktinformasjon Navn
E-postadresse
Vi behandler denne informasjonen når du samhandler med kontoene våre i sosiale medier,
forutsatt at den er offentlig synlig på profilen din i sosiale medier.
Stedsdata Sted
Land
Vi behandler denne informasjonen når du samhandler med kontoene våre i sosiale medier,
forutsatt at den er offentlig synlig på profilen din i sosiale medier.
Informasjon om ansettelsesforhold Stillingstittel
Firma
Interesseområde
Vi behandler denne informasjonen når du samhandler med kontoene våre i sosiale medier,
forutsatt at den er offentlig synlig på profilen din i sosiale medier.

 

Hvis du er kunde hos Smurfit Kappa 

Kategori av personopplysninger Personopplysninger vi samler inn Beskrivelse
Kontaktinformasjon Navn Denne informasjonen samles inn for å behandle og levere bestillingen din.
Informasjon om ansettelsesforhold Informasjon om arbeidsgiveren din Denne informasjonen samles inn for å behandle og levere bestillingen din.
Betalingsinformasjon Faktureringsinformasjon.
Kommunikasjon med oss og våre ansatte
Denne informasjonen behandles når du betaler for bestillingen din.

 

Når du bruker leverandørportalen vår

Kategori av personopplysninger Personopplysninger vi samler inn Beskrivelse
Informasjon om leverandøren Navn
Adresse
Organisasjonsnummer
Vi behandler denne informasjonen, som samles inn ved hjelp av forhandlerportalen vår,
når du opprettes som leverandør i ERP-portalen vår.
Leverandørens bankinformasjon Bankens navn
Kontonummer
IBAN
Bankkontonøkkel
Vi behandler denne informasjonen, som samles inn ved hjelp av forhandlerportalen vår,
når du opprettes som leverandør i ERP-portalen vår.
Informasjon om ansettelsesforhold – kontaktperson Navn
Telefonnummer
E-postadresse
Stillingstittel
Vi behandler denne informasjonen, som samles inn ved hjelp av forhandlerportalen vår,
når du opprettes som leverandør i ERP-portalen vår.

4. Formål for behandling av personopplysninger

Hvis du er i et land som krever et rettslig grunnlag for behandling av personopplysningene dine (for eksempel EU eller Storbritannia), vil vårt rettslige grunnlag for å samle inn og bruke personopplysningene som beskrives over, avhenge av hvilke personopplysninger det gjelder, samt konteksten vi samler dem inn i. Vi behandler bare personopplysningene dine når vi har et rettslig grunnlag for å gjøre det. 

De rettslige grunnlagene forklares nedenfor:

i. Gjennomføring av en kontrakt: Når Smurfit Kappa må behandle personopplysningene dine for å:

 • Overholde juridiske forpliktelser basert på en kontrakt med deg. Dette inkluderer våre forpliktelser i henhold til vilkårene for bestillingen din.
 • For å kontrollere informasjonen før vi inngår en kontrakt med deg. 

ii. Berettiget interesse: Når Smurfit Kappa har interesse av å bruke personopplysningene dine på en bestemt måte som er nødvendig og forholdsmessig for å forbedre kundeopplevelsen, målgruppen og målrettingen.

iii. Samtykke: Når Smurfit Kappa ber deg om å aktivt samtykke i at Smurfit Kappa kan bruke personopplysningene dine til et bestemt formål. 

iv. Overholdelse av juridiske forpliktelser: Når Smurfit Kappa må behandle personopplysningene dine for å overholde lovverket. 

Tabellen nedenfor viser hvordan Smurfit Kappa kommer til å bruke personopplysningene dine, samt tilhørende rettslig grunnlag. 

 
Formål Rettslig grunnlag Kategorier av personopplysninger som behandles

Levering av varer

For å levere varer i samsvar med kontrakten vår med deg.

For eksempel når vi bruker personopplysningene dine til å

 • bekrefte bestillingen
 • oppfylle bestillingen
Gjennomføring av en kontrakt. Kontaktinformasjon.
Identifikator(er).

Bruk av leverandørportalen vår

For å gi tilgang til og gjøre det mulig å bruke leverandørportalen vår.

Berettiget interesse inkluderer å sikre en effektiv måte
å kommunisere med leverandørene våre på,
og å administrere leverandørforholdet.
Leverandørens navn.
Adresse.
Kontaktinformasjon
Bankinformasjon.
Bankens navn.
Kontonummer.
IBAN.
Bankkontonøkkel.
Organisasjonsnummer.

Obligatoriske vedlegg:
• ID for juridisk representant (kopi).
• Firmaets registreringsdokument.
• Bankerklæring/kontoutskrift.
• Attest for skatt og merverdiavgift (kopi).

Betalingsbehandling

For å behandle betalingen din til Smurfit Kappa.

Gjennomføring av en kontrakt. Betalingsinformasjon

Markedsføring

I forbindelse med markedsføring, kampanjer og annonsering hvis lovverket krever at vi innhenter samtykke.

For eksempel når lovverket krever samtykke i forbindelse med e-postmarkedsføring.


Samtykke eller berettiget interesse,
avhengig av hvor du befinner deg.
Kontaktinformasjon
Preferanser for markedsføring

Informasjon som utleveres frivillig

For å levere enkelte frivillige tjenester som en del av Smurfit Kappa-opplevelsen din.
Når dette er tilfelle, ber vi om samtykke.

For eksempel når vi bruker personopplysningene dine til å

 • utvikle og opprettholde relasjoner med deg
 • undersøke og analysere hvor interessert du er
  i markedsføringsmaterialet vi sender til deg

Samtykke.

Berettiget interesse, inkludert i å levere varene våre.

Kontaktinformasjon.
Preferanser.

Rettslige krav

For å etablere, utøve eller forsvare mot rettslige krav.

Hvis vi for eksempel er involvert i en rettssak og må oppgi informasjon
til advokatene i forbindelse med det juridiske spørsmålet.

Berettiget interesse, inkludert å få juridisk rådgivning og å beskytte oss,
kundene våre eller andre i forbindelse med rettslige skritt.

Enhets-/IP-informasjon.
Kontaktinformasjon.
Identifikator(er).
Betalingsinformasjon.
Kontaktinformasjon
(Markedsføring.)

Overholdelse av juridiske forpliktelser

For å overholde juridiske forpliktelser vi er underlagt. For eksempel

 • for å overholde en forpliktelse basert på lovverket i landet/regionen der du befinner deg
Overholdelse av juridiske forpliktelser.

Berettiget interesse, inkludert overholdelse av internasjonale juridiske krav.
Enhets-/IP-informasjon.
Kontaktinformasjon.
Identifikator(er).
Betalingsinformasjon.
Kontaktinformasjon
(Markedsføring.)

Overholdelse av forespørsler fra rettshåndhevende organ

For å overholde forespørsler fra rettshåndhevende organ, domstoler eller andre myndigheter.

Overholdelse av juridiske forpliktelser.

Berettiget interesse, inkludert å hjelpe rettshåndhevende myndigheter
med å forebygge eller avdekke alvorlig kriminalitet.
Enhets-/IP-informasjon.
Kontaktinformasjon.
Identifikator(er).
Betalingsinformasjon.
Kontaktinformasjon
(Markedsføring.)

Forskning og undersøkelser

For å gjennomføre forskning og undersøkelser.

For eksempel når vi kontakter deg for å be om tilbakemeldinger på opplevelsen din.

Samtykke.

Berettiget interesse, inkludert å forbedre tjenestetilbudet vårt.
Kundeforespørsel.

 

Når personopplysningslover krever det, bruker vi bare personopplysningene dine til de formålene vi samler dem inn, med mindre vi med rimelighet anser at vi må bruke dem av andre grunner, og de grunnene er i tråd med det opprinnelige formålet. Hvis vi må bruke personopplysningene dine til andre rimelige formål, blir du varslet om formålet og det rettslige grunnlaget for behandlingen i forkant. 

Når vi baserer oss på et berettiget formål som Smurfit Kappa eller en tredjeparts mottaker har for å bruke og utlevere personopplysninger, har du rett til å protestere mot slik bruk eller utlevering. Hvis du gjør det, avslutter vi behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med dette formålet, med mindre vi kan dokumentere overveiende berettigede grunner for å fortsette behandlingen.  

5. Slik deler vi personopplysningene dine

Avhengig av forholdet ditt til oss kan vi utlevere noen av eller alle personopplysningene dine til tjenesteleverandører og andre parter som er oppført i dette avsnittet. 

Tjenesteleverandører og tilknyttede selskaper

Vi deler personopplysninger med tjenesteleverandørene våre og tilknyttede selskaper, slik at de kan levere tjenester til oss. Tjenesteleverandørene våre hjelper oss med å tilby nettstedet, brukerstøtte eller markedsførings- og PR-tjenester til deg. Tjenesteleverandørene velges nøye ut, og vi iverksetter tilsvarende tiltak for å ivareta personopplysningene dine når vi bytter tjenesteleverandører. 

Rettslige forpliktelser
Vi kan dele personopplysningene dine når det kreves av lover eller forskrifter eller av rettskraftige rettslige eller administrative ordre, eller når noen av Smurfit Kappas reguleringsorgan krever det.

Virksomhetsoverdragelser 
Personopplysningene dine kan overføres til en annen enhet, og våre juridiske rådgivere eller andre rådgivere, hvis vi gjennomfører eller vurderer å gjennomføre en fusjon, et oppkjøp, en konkurs eller en annen transaksjon (eller foreslått transaksjon) der en annen enhet overtar kontrollen over virksomheten vår eller virksomhetens aktiva (helt eller delvis). 

6. Overføring av personopplysninger

Siden vi driver global virksomhet, kan personopplysningene dine overføres til selskaper i Smurfit Kappa Group, underleverandører og partnere i land over hele verden. Vi iverksetter alltid tiltak for å sikre at internasjonal overføring av personopplysninger håndteres på riktig måte, slik at rettighetene og interessene dine ivaretas.

Enkelte overføringer kan gjøres utenfor EØS, til land som ikke har tilsvarende sikkerhet. For slike overføringer er Smurfit Kappas retningslinjer at (i) de ikke gjennomføres uten skriftlig forhåndsgodkjenning, og (b) at det implementeres egnede overføringsmekanismer for å ivareta personopplysningene dine. Vi implementerer standard kontraktsklausuler for overføring av personopplysninger til tilknyttede selskaper og leverandører utenfor EØS. 

Du har rett til å be oss om mer informasjon om sikkerhetstiltakene vi har iverksatt, inkludert en kopi av overføringsmekanismen som er nevnt over. Ta kontakt hvis du vil ha mer informasjon, eller hvis du vil ha en kopi av de relevante sikkerhetstiltakene (som eventuelt kan være sensurert for å sikre konfidensialitet).

7. Datasikkerhet og lagring

Vi har egnede fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk og utlevering. Sikkerhetstiltakene er basert på type personopplysninger samt hvordan vi behandler dem.

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å sørge for at du får produktene våre, eller i forbindelse med markedsføring (når det er gitt samtykke). I enkelte tilfeller lagrer vi personopplysninger lenger hvis det er nødvendig for å overholde de juridiske forpliktelsene våre, for å forsvare oss mot rettslige krav eller hvis gjeldende lovverk, regler eller forskrifter krever det. Smurfit Kappa (eller selskapets tjenesteleverandører) lagrer vanligvis denne informasjonen i 30 måneder etter at du slutter å ha kontakt med oss, med mindre lovverket eller gjeldende forskrifter krever at vi lagrer den lenger. 

Personopplysninger slettes eller gjøres utilgjengelige så snart formålet med lagringen ikke lenger gjelder. Opplysningene gjøres også utilgjengelige eller slettes når en foreskrevet lagringsvarighet som er definert av lovverket i landet der du befinner deg, utløper – med mindre opplysningene fortsatt må lagres i forbindelse med avslutning eller gjennomføring av en kontrakt. 

8. Dine rettigheter når det gjelder personopplysninger

I henhold til gjeldende personopplysningslover kan du ha rettigheter som den registrerte. 

Hvis du vil ha mer informasjon om hvorvidt du kan utøve disse rettighetene der du befinner deg, kan du kontakte oss på: grouplegal@smuriftkappa.com. I dette avsnittet har vi beskrevet enkelte rettigheter basert på GDPR, som gjelder for kunder i EØS.

i. Rett til innsyn i personopplysningene dine. Dette gir deg rett til å motta en kopi av personopplysningene dine, og til å kontrollere at vi behandler dem på en lovlig måte.

ii. Rett til retting av personopplysningene dine. Dette gir deg rett til å få rettet ufullstendige eller feil opplysninger vi har lagret om deg.

iii. Rett til sletting av personopplysningene dine. Dette gir deg rett til å be oss om å slette eller fjerne personopplysningene når vi ikke lenger har en god grunn til å fortsette å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne personopplysningene dine når du har benyttet deg av retten din til å protestere mot behandlingen (se nedenfor).

iv. Rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine når behandlingen er basert på vår (eller tredjeparts) berettigede interesse og det er noe med situasjonen din som gjør at du vil protestere mot behandling på dette grunnlaget.

v. Rett til begrensning av behandlingen av personopplysningene dine. Dette gir deg rett til å be oss om å sette behandlingen av personopplysningene dine på pause, for eksempel hvis du vil at vi skal fastslå at de er korrekte, eller du vil ha en begrunnelse for hvorfor vi behandler dem.

vi. Rett til dataportabilitet for å overføre personopplysningene dine til en annen part.

vii. Rett til å trekke tilbake samtykket når som helst hvis personopplysningene behandles basert på samtykke. Hvis du trekker tilbake samtykket, påvirker det ikke lovligheten av hvordan vi brukte personopplysningene dine før du trakk det tilbake.

viii. Rett til å klage til tilsynsmyndigheten hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine er i strid med gjeldende lovverk. Vi ber deg om å kontakte oss først, slik at vi kan svare på klagen din. Du finner kontaktinformasjon her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. 

Hvis du vil benytte deg av rettighetene dine, kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen nedenfor. Rettighetene dine er underlagt begrensningene i gjeldende personopplysningslover. Hvis du vil ha mer informasjon om disse rettighetene og omstendighetene de kan oppstå i, i forbindelse med behandlingen vår av personopplysningene dine, kan du kontakte personvernrepresentanten vår ved å skrive til Group Legal Department, Smurfit Kappa Group, Beech Hill Drive, Clonskeagh, Dublin 4, Irland

9. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbedrer tjenestene våre kontinuerlig, og derfor kan det hende vi må endre denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i teknologi, lovverk, drift eller andre ting vi mener er nødvendige eller hensiktsmessige.

Hvis vi bestemmer oss for å bruke personopplysningene dine på en måte som er vesentlig annerledes enn det vi beskriver i denne erklæringen, eller det vi informerer deg om når vi samler dem inn, varsler vi deg om dette via e-post eller brev, og du kan velge om vi kan bruke personopplysningene dine på den nye måten.

10. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, måten vi samler inn og bruker personopplysningene dine på, eller om valgene og rettighetene dine i forbindelse med slik innsamling og bruk, kan du kontakte oss på:

i. Telefon: +353 1 202 7000 
ii. E-post: grouplegal@smurfitkappa.com
iii. Adresse: Group Legal Department, Smurfit Kappa Group, Beech Hill Drive, Clonskeagh, Dublin 4, Irland

Sist oppdatert: September 2023