Smurfit Kappa - Sentre for forskning og utvikling

Sentre for forskning og utvikling

Tilnærmingen vår til innovasjon er fullt ut markedsdrevet, med fokus på å løse dine utfordringer. 

Enten det er snakk om produktutvikling, prosessforbedring eller optimalisering av effektiviteten i forsyningskjeden din, tar innovasjonsprosessen vår alltid utgangspunkt i å forstå markedet ditt. Derfor har vi et støttenettverk av FoU-sentre, Experience Centre og unike verktøy som gjør oss i stand til å utvikle skreddersydde, kostnadseffektive og bærekraftige emballeringsløsninger. 

FoU-fokusområdene våre er:

Papp- og papirteknikk

Vi nyttiggjør oss designkunnskap fra mekanikk- og maskinteknikk-feltet i kombinasjon med topp moderne eksperimentell forskning og modelleringsforskning. Dermed kan vi tenke helt nytt om og forbedre papir-, papp- og emballasjeproduktene våre. 

Les mer

Kvalitet

Kvalitet begynner med utvikling av de rette emballeringsløsningene, og omfatter langt mer enn bare å lage en fin eske. Emballasjen skal fungere godt gjennom hele kundens forsyningskjede.

Les mer

Prosesstyring

Effektiv kontroll og design av prosessene våre er nødvendig for at vi skal kunne produsere produkter av høy kvalitet til lavest mulig pris og med stabil kvalitet. 

Finn ut mer

Forsyningskjedeteknologi

Vi gjennomfører omfattende tester papiret, bølgepapp og emballasje i alle ledd av forsyningskjeden. Ekspertene våre ser på ulike transportmetoder og klimaforhold, og tar både produktet, emballasjen og palletransporten med i beregningen. 

Finn ut mer

Trykkekompetanse

Ved hjelp av omfattende forskning undersøker vi forholdet mellom papir, trykkfarger og trykketeknikker for å stadig forbedre de trykkerelaterte egenskapene ved papiret vårt, så som absorpsjon, glans og glatthet. 

Mer informasjon

Forbrukerforskning

Vi bruker innsikt fra analysering av over 50 000 forbrukere fordelt på 28 produktkategorier i 13 land til å optimalisere salgseffekten av hylleklar emballasje, e-handelemballasje og POS-displaymateriell. 

Finn ut mer

Mattrygghet

Sikkerheten til forbrukerne er vår høyeste prioritet når det gjelder forpakninger som er i direkte kontakt med næringsmidler. Teamet vårt har ekspertkunnskap om produksjon og utvikling av papir, bølgepapp og emballasje for næringsmidler.

Finn ut mer