Åpenhetsloven

Smurfit Kappa Norge AS’ Rapport etter Åpenhetsloven for 2022

Last Ned

Innledning

Smurfit Kappa Norge AS skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene.

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne rapporten omfatter selskapets plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført siste 12 mnd. I rapporten redegjør vi også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet og forretningsforbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Rapporteringsplikt

Smurfit Kappa Norge AS (SKN) har hovedkontor i Hønefoss og er hjemhørende i Norge.

SKN har på balansedagen salgsinntekter på 670 mill. NOK og balansesum på 254 mill. NOK. I regnskapsåret 2022 har selskapet i gjennomsnitt hatt 171 årsverk. Selskapet er derfor rapporteringspliktig.

Dekket i denne rapporten

  • Om Smurfit Kappa Norge AS sin virksomhet 
  • Aktsomhetsvurderingen 
  • Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser 
  • Overvåking av tiltak – gjennomføring og resultat 
  • Kommunikasjon med berørte interessenter og rettighetshavere 
  • Gjenoppretting og erstatning 
  • Vedlegg

Last ned rapport