Smurfit Kappa - Sikkerhet

Sikkerhet

 

Uansett hvor vi jobber og hva vi jobber med, er det ikke noe som haster så mye at det ikke kan gjøres på en sikker måte.

De ansattes helse og sikkerhet er noe vi tar på største alvor.

Medarbeiderstrategien vår er en strukturert plan for å oppnå økt jobbtilfredshet og engasjement, der alle skal ha muligheten til å stige i gradene basert på ferdigheter og kompetanse i et trygt og respektfullt arbeidsmiljø.

Vi er stolte av å ha lave ulykkesrater, og arrangerer egne HMS-temadager ved alle anlegg og i alle land vi har virksomhet i, med kontinuerlig reduksjon i LTA-frekvensen (ulykker med skader som fører til fravær / lost-time accidents) Safety for Life-kampanjen vår fokuserer på viktigheten av å jobbe på en sikker måte for å ha et fullverdig liv, og understreker budskapet om at ingen ting haster så mye at det ikke kan gjøres på en sikker måte.

Vi tilbyr løpende opplæring og muligheter som Open Leadership-lederutviklingsprogrammet, som er utviklet i samarbeid med INSEAD-handelshøyskolen i Frankrike.
Vi jobber målrettet for å være en ansvarlig samfunnsaktør overalt der vi driver virksomheten vår, sørge for likestilling og like muligheter på alle nivåer i organisasjonen og bidra positivt til lokalsamfunnene og miljøet der vi er.

Respekt, mangfold og inkludering har bidratt til suksessen vår, og vi ønsker å sikre at disse verdiene blir videreført i fremtiden. Vi tar likestilling mellom kjønnene svært alvorlig, og ser til at kvinner får alle muligheter til karriereutvikling og avansement på en rettferdig, åpen og transparent måte.

Sikkerhetsinformasjon for våre besøkende

For deg som besøker oss, ønsker vi å varsle deg om sikkerhetsreglene våre

Som en del av «Safety for life»-kampanjen vår forteller medarbeidere fra hele verden oss hvilke ting som gir livet mening for dem, og motiverer dem til å jobbe på en sikker måte.

Safety for life