Smurfit Kappa - Talentutvikling

Talentutvikling

Som selskap har vi et ansvar for å identifisere hvilke talenter de som jobber hos oss, har – og gi dem muligheten til å utvikle seg og nå sitt fulle potensial. Opplæring og utvikling er en viktig del av dette. Vi oppfordrer alle våre ansatte til å aktivt tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter, uansett hvilket nivå de er på i Smurfit Kappa, og uansett hvor langt de har kommet i karrieren. 

Alle konsernets talentutviklingsprogrammer kjøres årlig i Smurfit Kappa under paraplykonseptet «Smurfit Kappa Academy». Opplærings- og utviklingsprogrammene våre gir et raskt innblikk i hva Smurfit Kappa kan tilby ansatte som har ambisjoner om å gå videre. Mange flere programmer er tilgjengelig i alle landene vi opererer, i regi av HR-fellesskapet vårt.

Graduate Workshop for nyutdannede

Målet med denne workshopen er å jobbe med nyutdannede fra alle fagretninger på et tidlig stadium av karrieren i Smurfit Kappa, og gi dem økt eksponering overfor ulike deler av selskapet. Graduate Workshop er designet for å sikre at nyutdannede kandidater hos oss kan tilegne seg kunnskap om og erfaring med bredden i Smurfit Kappas virksomhet, og få større innsikt i mulighetene selskapet kan ha for dem etter hvert som karrieren utvikles.

Advanced Management Development (AMD) - avansert lederutvikling

Programmet vårt for avansert lederutvikling, Advanced Management Development, er utformet for å stimulere kandidater med stort potensiale fra alle deler av virksomheten, og utdype erfaringene deres hos Smurfit Kappa. Serien med interne og eksterne presentasjoner og workshoper gir dem en betydelig mulighet til å lære mer om aspekter ved Smurfit Kappas virksomhet som går ut over det de jobber med til daglig, og til å utvikle seg både faglig og personlig.

 

Global Manager Programme (GMP) - det globale ledarprogrammet

Dette programmet tilrettelegger for gode prosesser med lederrekruttering og utvikling av ledermiljøet hos oss. Deltakere fra alle ledd i virksomheten deltar i programmet etter å ha blitt utpekt til lederstillinger. Programmet består av en variert plan som skal sikre at disse lederne er utstyrt med verktøyene og informasjonen de trenger for å kunne lykkes som ledere hos Smurfit Kappa.

 

Open Leadership

Smurfit Kappas Open Leadership-program er et nytt innslag i opplæringstilbudet hos Smurfit Kappa. Smurfit Kappa har inngått et samarbeid med INSEAD, en av verdens ledende handelshøyskoler, om å designe et skreddersydd program basert på Smurfit Kappas Open Leadership-modell. Modellen er et resultat av et ettårig prosjekt som involverer Smurfit Kappa-ledere fra alle nivåer i organisasjonen. Den identifiserer ni nøkkelferdigheter som anses som essensielle i Smurfit Kappa for å kunne oppnå varig vekst og langsiktig suksess.

 

Lederutvikling for toppledere

Prosessen med lederutvikling stopper ikke opp når man når et bestemt nivå hos Smurfit Kappa. Vi oppmuntrer ledere på alle nivåer i organisasjonen til å tilegne seg nye kunnskaper. For ledere på toppnivå, det vil si adm. dir. for virksomheten på landnivå og tilsvarende stillinger, har Smurfit Kappa en rekke svært profesjonelle og engasjerende programmer med handelshøyskoler i internasjonal toppklasse, deriblant:

  • INSEAD i Frankrike

  • London Business School i Storbritannia

  • Harvard-universitetet i USA

Intensivprogram for fordypning i engelsk språk

Dette programmet har ført til svært gode resultater med hensyn til forbedring av ferdighetene i engelsk i hele virksomheten. Horner School of English tilbyr et standard intensivprogram på én uke der man kan tilegne seg bedre ferdigheter i engelsk. Skolen er basert i hjertet av Dublin, og deltakerne bor hos nøye utvalgte vertsfamilier – noe som gir dem en uvurderlig mulighet til å praktisere engelsk også om kveldene.

 

Nettbasert program for styrking av engelskkunnskapene

Læringsplattformen vår for engelsk språk, levert av EF (English First), er et aktuelt tilbud til dem som foretrekker et alternativ til den tradisjonelle klasseromstilnærmingen til språkundervisning. Denne plattformen gjør det mulig å tilegne seg kunnskaper på en 100 % fleksibel måte – hjemme, på kontoret, på nettbrett eller smarttelefon. Deltakerne kan velge når de vil lære seg engelsk, og hvilken type – engelsk generelt, forretningsengelsk eller bransjespesifikk engelsk.