Smurfit Kappa | Vann

Vann

 

Ettersom vår fortsatte suksess avhenger av denne naturressursen, er både vanntilgjengelighet og virkningene vannforbruket vårt medfører, av overordnet betydning for oss.

Global tilgang til og bærekraftig forvaltning av vannressurser og adekvate sanitære forhold er et presserende tema innen bærekraft, og er en helt sentral del av FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling. Dette står også helt sentralt hos Smurfit Kappa, ettersom vår suksess avhenger helt og fullt av god tilgang til vann – og naturresursene vi baserer virksomheten vår på, kommer fra økosystemer som er svært sårbare for vannmangel.

Tilgang til friskt vann er ikke et problem i overskuelig fremtid for brorparten av virksomheten vår, og 90 % av vannet vi tar inn, går tilbake til naturen i ren stand. Likevel mener vi at det er helt avgjørende å ha en ansvarlig tilnærming til bruken av vann. 

Vi har fokus på å fortsette å forbedre kvaliteten på vannet vi slipper ut, og få større innsikt i risikoene som er forbundet med vanntilgjengelighet og -bruk i områdene vi opererer i. 

Våre forpliktelser

Forpliktelse en: Redusere det organiske innholdet i vannet som papirfabrikkene slippes ut i miljøet (COD) med 60 prosent sammenlignet med resultatene fra 2005 innen 2025.

Fremgang: Vi har oppnådd en reduksjon på 35,7 prosent siden 2005.

Forpliktelse to:
Gjennomføre miljøkonsekvensutredninger for vannforbruket ved papirfabrikkene våre (der det er relevant), og utvikle tiltak for vannforbruk.

Fremgang: I 2023 fullførte vi den nye metodikken for vår andre fase av vannrisikovurderingen, og vi evaluerte fem lokaliteter i løpet av året. I tillegg fullførte vi risikovurderingen for vannskillet for alle våre papirfabrikker.

Forpliktelse tre: Minst 1 % relativ årlig reduksjon i vanninntaket fra vårt globale papir- og pappfabrikksystem med 2020 som referanseår.

Fremgang: Innen 2023 oppnådde vi en reduksjon på 1,8 % i vanninntaket ved våre papir- og kartongfabrikker.