Smurfit Kappa | Sporbarhet / Chain of custody

Sporbarhet / Chain of custody

Forvaringskjede 

Vår Chain of Custody-sertifisering for sporbarhet er din garanti for en dokumenterbart bærekraftig forsyningskjede for emballering.

Hos Smurfit Kappa produserer vi papir og emballasje av både nyfiber og resirkulerte fibre. Vi har fokus på å innhente og håndtere naturressurser på en så effektiv og ansvarlig måte som mulig gjennom bærekraftig forvaltning av våre egne plantasjeskoger og skogeiendommer, og ved å ha transparente prosesser i hele forsyningskjeden. Dette gjør vi ikke bare for å oppfylle vårt eget ansvar når det gjelder bærekraft, men også kundenes ansvar, ettersom de kan være trygge på at den papirbaserte emballasjen de bruker har bærekraftig opprinnelse. 

Vi setter prinsippene våre ut i livet gjennom frivillig deltakelse i tre bransjeledende sertifiseringsskjemaer for skogbruk – Forest Stewardship Council (FSC®), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™) og Sustainable Forest Initiative (SFI™) – i tillegg til et omfattende Chain of Custody-sertifisert forsyningskjedesystem. 

Med denne tilnærmingen der vi bruker tredjeparter til tilsyn og godkjenning av virksomheten, og der vi har strenge krav til risikostyring, overvåking og innkjøp og innhenting av ressurser, kan vi garantere at hvert eneste trinn i produksjonsprosessen for emballasje er bærekraftig – bokstavelig talt fra skogen til fabrikken eller helt til butikkdøren. 

Dette gjør oss også i stand til å innfri de strenge forpliktelsene våre: 

  • 100% av papiret som produseres og innhentes til bruk i emballeringsløsningene våre, har Chain of Custody-sertifisering fra FSC®, PEFC™ eller SFI™ 
  • 90% av emballasjen som leveres til kundene, har Chain of Custody-sertifisering fra FSC®, PEFC™ eller SFI™